themaochtend


themaochtend 1.0

bijeenkomst 's ochtends, georganiseerd om mensen uitvoerig in te lichten over een specifiek, inhoudelijk bewust ingeperkt onderwerp door middel van sprekers, discussie en mogelijkheid tot gedachtewisseling, brochures enz.; specifieke informatieochtend

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een themaochtend…

is een bijeenkomst; is een activiteit

  • [Functie] dient als gelegenheid voor contact, informatie, educatieve doelen enz.
  • [Tijd] vindt plaats in de ochtenduren
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt georganiseerd voor belangstellenden
  • [Handelende persoon] wordt ingericht door een initiatiefnemer, organisator, club of vereniging, een instelling e.d.
  • [Onstoffelijke inhoud] wordt inhoudelijk beperkt gehouden tot één bepaald onderwerp of aspecten daarvan
  • [Onderscheid of tegenstelling] heeft doorgaans een specifiekere invalshoek dan een informatieochtend

Algemene voorbeelden


Op woensdag 2 maart vindt een themaochtend plaats voor ouders/verzorgers van kinderen van de basisschoolleeftijd met als onderwerp 'Opvoeden, hoe doe je dit?' Thema: regels en grenzen.

http://www.typoweb.nl/uploads/media/Poster_thema_ochtend_Opvoeden_Regels_en_Grenzen_2_maart.pdf,

De thema-ochtend is bedoeld voor elke vrouw die geïnteresseerd is in de uitkomsten van de Wereldvrouwenconferentie.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


  • een themaochtend houden
  • een themaochtend organiseren

Het Geminiziekenhuis en de Omring houden een themaochtend voor patiënten met kanker en hun naasten. Onderwerp is deze keer 'voeding en kanker'.

http://www.vvvkopvannoordholland.nl/v_beheer/print.asp?lang=1&print_type=36&n_code=141035,

De themaochtenden worden gehouden op maandag 7 november 2011, 12 december 2011 en 2 januari 2012. De aanvangstijd is steeds 10.00 uur.

http://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/tag/themaochtend/,

Op de bijeenkomst is informatiemateriaal over vrouwenrechten en een petitielijst van Amnesty International voor handen. Er is kinderoppas aanwezig. De thema-ochtend organiseert de Vrouwenraad samen met Stichting Welzijn Meppel, Amnesty International en het Vrouwen Informatie Punt. De bijeenkomst duurt van 9.00 tot 11.30 uur.

Meppeler Courant,

Er worden themaochtenden georganiseerd die qua inhoud aansluiten bij de opvoeding en omgang met een auditief en/of communicatief beperkt kind.

http://www.sgbmon.nl/zorgaanbod/themaochtend/,