tijdgenoot


tijdgenoot 1.0

iemand die in dezelfde periode leeft als een andere persoon of groep van personen

Semagram


Een tijdgenoot…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] leeft in dezelfde periode als een andere persoon of groep van personen

  Algemene voorbeelden


  Een stimulerende kijk op het artistieke milieu waaruit hij voortkwam, krijg je in het Prinsenhof in Delft waar onder de titel Delftse meesters - Tijdgenoten van Vermeer een tachtigtal schilderijen bijeengebracht werden.

  De Standaard,

  Hij was profeet en vertegenwoordiger van de hoogrenaissance want in zijn schilderijen uit de jaren 1480-1490 was hij zijn tijdgenoten reeds lang voorbij en had hij de verworvenheden van de vroege renaissance wat betreft techniek en expressieve kracht overtroffen.

  http://users.pandora.be/websthetica/webstheticaDAV.htm

  Voor historisch letterkundigen zijn de pamfletten erg boeiend. De pamfletten geven vaak de kijk van een tijdgenoot op bepaalde historische gebeurtenissen. Al is het niet zo dat deze kijk ook de algemene mening weergeeft.

  http://members.lycos.nl/pamflet/pamflet.htm

  Bruckner was met zijn hoogstpersoonlijke symfonische oeuvre altijd vooral een eenling, een merkwaardig muzikaal incident in de late 19de eeuw, door veel tijdgenoten met gêne aangehoord.

  NRC,

  Wie dacht dat wij, nuchtere tijdgenoten van een eeuw waarin de klok niet meer tikt maar digitaal functioneert, aan deze eeuwwende geruisloos zouden voorbijgaan, heeft het verkeerd voor.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • stadgenoot en tijdgenoot
  • landgenoot en tijdgenoot

  Nog minder nieuwsgierig maakt Knuvelder ons naar haar stad- en tijdgenoot Cornelis Crul.

  NRC,

  Het idee alleen al werd Couperus door zijn land- en tijdgenoten niet in dank afgenomen.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen