tijdpad


tijdpad 1.0

termijn voor de uitvoering van een plan, waarvan de duur en de tijdstippen van de werkzaamheden voorafgaand zijn vastgelegd; tijdschema

Semagram


Een tijdpad…

is een termijn

 • [Deel] bestaat uit opeenvolgende tijdruimtes of fases
 • [Functie] dient om de uitvoering van een plan in de tijd te specificeren en de realisering van de planning vervolgens te toetsen
 • [Activiteit of handeling] vermeldt de verschillende werkzaamheden van een onderneming

  Hoofdsemagram: pad


  Algemene voorbeelden


  Het college is akkoord gegaan met het tijdpad voor de implementatie van de Wet Werk en Bijstand. De nieuwe Wet Werk en Bijstand treedt op 1 januari 2004 in werking. Gelet op de korte voorbereidingstijd heeft de Eerste Kamer op 7 oktober 2003 besloten om de wet in fasen in te voeren.

  http://www.capelleaandenijssel.nl/nieuws/gemeentenieuws/bericht.html?1824,

  Nog enkele opmerkingen met betrekking tot het tijdpad voor invulling van het beleidskader. Het gekozen tijdpad lijkt ons vrij krap. De kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden die maatgevend zijn voor de invulling van het beleid zullen pas op termijn volledig bekend en vastgesteld zijn.

  http://www.bvvw.nl/diversen/vrom/denhaag/CDA.php,

  De betekenis van het tijdpad 2004 - 2007 in de simulatie is enkel om het effect van de voorgenomen inzet van het objectief verdeelmodel van 40% naar 100% voor de grote gemeenten door te rekenen en is niet bedoeld om een dynamiek te simuleren.

  http://docs.szw.nl/pdf/35/2003/35_2003_3_4115.pdf,

  De student schrijft een werkplan. Het plan bevat minimaal het tijdpad en de planning van de activiteiten.

  http://www.vu.nl/o_o/kwaliteitszorg/

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een tijdpad opstellen
  • een tijdpad respecteren
  • een tijdpad uitzetten
  • een tijdpad vastleggen

  Ik zou de komende drie maanden niet alleen het slotdocument willen uitdiepen maar ook heel praktisch een tijdpad opstellen om geleidelijk tot verbetering te komen.

  NRC,

  "We moeten de criteria toepassen, de procedures volgen en het tijdpad respecteren."

  NRC,

  Het stimuleren van de werkzaamheden aan de eindverhandeling reeds in de eerste licentie is volgens de commissie ongetwijfeld een stap in de goede richting. Het verdient aanbeveling in elk voorkomend geval een duidelijk tijdpad uit te zetten.

  http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/Download/D10.pdf,

  In het verdrag hebben we duidelijke criteria, procedures en een tijdpad vastgelegd.

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • een duidelijk tijdpad
  • een haalbaar tijdpad

  Toetsbaarheid moet ook opgaan voor de maatregelen die de overheid neemt. Deze moeten zo concreet mogelijk zijn, met een voor iedereen duidelijk tijdpad.

  http://ciconline.ez.nl/files/DeDigitaleDelta.pdf,

  Wij verzoeken de minister in goed overleg met IPO en VNG te zoeken naar reëel haalbaar tijdpad.

  http://www.bvvw.nl/diversen/vrom/denhaag/CDA.php,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een afgesproken tijdpad
  • een beoogd tijdpad

  In de Bildzeitung zegt Lafontaine dat het in 1991 afgesproken tijdpad van de EMU niet meer deugt. Wie landen met te zeer verschillende economische kracht één munt afdwingt, neemt verantwoordelijkheid voor enorme geldtransfers naar de zwakkere landen, waarschuwde hij.

  NRC,

  Het actieplan geeft per project (en per deelproject) het volgende aan: beoogd resultaat; omschrijving van de te ondernemen activiteiten [...]; prioriteit en beoogd tijdpad; wie is verantwoordelijk voor de implementatie?

  http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,