tijdsfactor


tijdsfactor 1.0

tijd beschouwd als een van de omstandigheden die mede invloed heeft op iets of iets mede bepaalt; tijd als medebepalend element

Semagram


Een tijdsfactor…

is een factor; is een omstandigheid; is een zaak

 • [Object betroffen] heeft betrekking op de tijd

  Hoofdsemagram: factor


  Algemene voorbeelden


  Het is Israëls belang om het geschil met de Palestijnen en de overige Arabieren zo snel mogelijk te beëindigen. De tijdsfactor kan doorslaggevend zijn, omdat Israël niet tot in lengte van dagen verzekerd kan zijn van onvoorwaardelijke Amerikaanse steun.

  http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1998/04/11/Vp/bijvoegsel.html,

  De tijdsfactor is van groot belang bij containertransporten. Het overslagproces van containers in een haven wordt gezien als het duurste onderdeel omdat er geen waarde wordt toegevoegd, het schip ligt immers stil.

  http://www.logistiek.nl/distributie/blog/2009/4/keuzes-in-containerlogistiek-101133218,

  Een fiets staat goed op slot wanneer de fietsendief, na enige tijd aan het slot te hebben geprutst er van afziet en op zoek gaat naar een andere fiets waarvan het slot wellicht wat eenvoudiger en dus sneller is te kraken [...]. Bij het testen en goedkeuren van fietssloten door TNO is de tijdsfactor waarbinnen een slot kan worden gekraakt dan ook de maatstaf.

  http://www.fietsrai.nl/kennisbank/