tijdsgewricht


tijdsgewricht 1.0

periode die zich onderscheidt door belangrijke samenhangende gebeurtenissen en ontwikkelingen; periode met kenmerkende samenhang

Semagram


Een tijdsgewricht…

is een periode

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door belangrijke samenhangende gebeurtenissen en ontwikkelingen

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Een auteur moet niet alleen een interessant leven hebben geleid maar hij moet liefst ook een goed beeld geven van het tijdsgewricht waarin hij zich bevond.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • het huidige tijdsgewricht
  • het nieuwe tijdsgewricht

  De paradox van de afgenomen stuurbaarheid van de samenleving in combinatie met de vergrote sturingsbehoefte vanuit burgers en politiek vergt in het huidige tijdsgewricht een heldere, zichtbare en sterk optredende overheid.

  http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/,

  De schrijvers gaan de uitdagingen van het nieuwe tijdsgewricht niet uit de weg en leveren daardoor een essentiële bijdrage tot het lopende maatschappelijke debat.

  http://user.online.be/gramadoelas/ozalit/ozalit15.htm,

  • een tragisch tijdsgewricht
  • een waanzinnig tijdsgewricht

  Daarnaast bevat hij een boeiende schets van het leven in Pekings artistieke en literaire wereldje tijdens een tragisch tijdsgewricht, gezien door de ogen van "de schaduw van de regenboog".

  De Standaard,

  Maar misschien is dat toch de grootste prestatie waar zijn dagboek van getuigt: de handhaving van een menselijke norm in een waanzinnig tijdsgewricht.

  De Standaard,

  overig


  • het tijdsgewricht waarin

  In het tijdsgewricht waarin hij leefde was de hoog-romantische stijl het vertrouwde beeld. Met artistieke oogkleppen op genoot men van de hoogdravende operás, die nu grotendeels zijn vergeten.

  Meppeler Courant,

  De eigenlijke reden waarom ik over Sabina Spielrein wilde schrijven, was dat ik het boeiende maar tragische tijdsgewricht waarin zij leefde, kon combineren met haar intrigerende persoonlijke achtergrond: vrouw, intellectuele, joodse, Russische.

  De Standaard,

  In dit tijdsgewricht waarin ook het hedonisme onder het motto 'alles voor vandaag, en vandaag voor alles' aan terrein won, en het individualisme (of anders gezegd: de ieder-voor-zich-mentaliteit) de trend werd, kon het gebeuren dat sommigen ongestraft konden pleiten voor een 45-urige werkweek (het MKB), de afschaffing van de VUT ten faveure van de individuele prepensionering (VNO/NCW), en demotie voor oudere werknemers (het kabinet).

  http://www.janmarijnissen.nl/publicaties/opinie_hedonismeverdrsolid.stm,