tijdsruimte


tijdsruimte 1.0

hoeveelheid tijd van korte of lange duur, die men zich ruimtelijk voorstelt als een afstand tussen twee tijdstippen

Semagram


Een tijdsruimte…

is een tijd

  • [Deel] bestaat, afhankelijk van het verband, uit korte tijdseenheden zoals seconden, minuten en uren of uit langere, zoals weken, maanden, jaren, eeuwen of millennia
  • [Geheel] is deel van het tijdsverloop
  • [Tijd] heeft een precies vastgesteld of vaststelbaar begintijdstip en eindtijdstip
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt beschouwd als een ruimtelijke afstand tussen twee tijdstippen

Algemene voorbeelden


Ongeveer een miljoen jaar scheidt het einde van het tertiaire tijdperk van het heden. Deze tijdsruimte wordt ingenomen door het zogenaamde kwartaire tijdperk.

http://www.worldwidebase.com/paleontologie/het_kwartaire%20tijdperk.shtml,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


  • de tijdsruimte tussen

Een zeeschip mag in de hierbedoelde omstandigheden genoemde geluidsseinen aanvullen met lichtseinen, gegeven met een rondom zichtbaar wit krachtig licht, die zo nodig kunnen worden herhaald [...]. De duur van elke schittering moet ongeveer één seconde zijn, de tijdsruimte tussen de schitteringen ongeveer één seconde en de tijdsruimte tussen de achtereenvolgende seinen niet minder dan tien seconden.

http://vici.fgov.be/data/aqua/NL_REGL_BZSCHV.pdf,

De tijdsruimte tussen twee rustdagen mag tien kalenderdagen niet overschrijden.

http://www.acodcultuur.be/Pdf/119.pdf,

De tijdsruimte tussen twee onderzoeken mag evenwel geen twaalf maanden overschrijden.

www.werk.belgie.be/DownloadAsset.aspx?id=2090

  • een tijdsruimte van

Een pauze is een tijdsruimte van tenminste 15 aaneengesloten minuten waarmee de dienst wordt onderbroken en er geen verplichtingen zijn ten aanzien van de bedongen arbeid of werkgever.

https://www.ilent.nl/Images/Rij-%20en%20rusttijden%20openbaar%20busvervoer_tcm334-318003.pdf,

Tussen het aanvangsuur van twee opeenvolgende wedstrijden dient een tijdsruimte van 3u00 te worden voorzien.

http://www.volleyvvb.be/,

Bovendien mag sinds 19 mei 2013 de huurprijs in een tijdsruimte van drie jaar slechts met 15 procent stijgen.

http://allardvangent.com/2015/06/02/berlijn-beleeft-primeur-met-huurprijsrem/,