totaalverbod


totaalverbod 1.0

algeheel verbod; algemeen geldend verbod; verbod dat geldt voor iedereen, voor alle betrokken partijen, in alle sectoren, in alle landen, op alle plaatsen e.d.; gebod waarop geen uitzonderingen gemaakt worden

Semagram


Een totaalverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om iets wat als ongewenst beschouwd wordt tegen te gaan
 • [Plaats] geldt op alle plaatsen, in alle landen e.d.
 • [Betrokkene] geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd, en wordt door de overheid uitgevaardigd

  Hoofdsemagram: verbod


  Algemene voorbeelden


  Byrne liet weten dat de Europese Commissie het dossier van de plofkippen onderzoekt, maar dat de productie momenteel nog niet is stopgezet. De Commissaris heeft de overtuiging dat het hier om een laakbare praktijk gaat en dat zich bijgevolg een totaalverbod opdringt.

  Gazet van Antwerpen,

  Het gebruik van hormonen is een instrument om de productie te intensifiëren. Een zoveelste stap in de eindeloze spiraal van de industrialisering van de voedselproductie, waarbij kwaliteit en welzijn worden opgeofferd aan de almacht van de lage prijzen. Goed gedocumenteerd onderzoek heeft aangetoond dat er wel degelijk gevaar is voor de volksgezondheid; het feit dat er nog veel onzekerheden zijn verandert daar niets aan; in geval van twijfel moet voor de veiligheid gekozen worden, en niet voor het geld. Het verbod moet een totaalverbod zijn. Ook het ingevoerd vlees moet hormonenvrij zijn.

  http://www.vacvzw.be/

  Indirecte reclame blijft toegestaan. Zo mogen tabaksmerken hun logo op asbakken blijven afdrukken, op grote posters of billboards langs de weg [...]. De Commissie had volgens het Hof het algehele verbod ten onrechte naar voren geschoven als een maatregel om de interne markt beter te laten verlopen. De verschillende regels in de lidstaten over reclame zouden de vrije handel hinderen, redeneerde de Commissie. Maar het is niet vol te houden dat een logo op een asbak de vrije handel hindert, vond het Hof. Dat gaat alleen op bij grensoverschrijdende activiteiten. Het totaalverbod was in feite een volksgezondheidsmaatregel, zei het Hof.

  De Limburger,

  De instelling van vuurwerkvrije zones die meerdere gemeenten rond de jaarwisseling gaan instellen, roept vragen op bij de handhaving. Dit stelde de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) maandag in reactie op het voornemen van onder meer Amsterdam en Hilversum. "Je kunt je afvragen of er voldoende capaciteit is om hierop te controleren", zei Wouter Weide, secretaris van RND. Voor de verkoop zullen deze maatregelen maar beperkte gevolgen hebben, denkt hij. Het gaat hier niet om totaalverboden, benadrukt de secretaris.

  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/155506/Kritiek-op-vuurwerkmaatregelen-gemeentes-vuurwerkvrije-zones-niet-te-handhaven,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • gelden
  • ingaan

  Voor Spaanse boten geldt al sinds 1990 een totaalverbod op het gebruik van drijfnetten, terwijl de Europese Unie de maximale lengte van een drijfnet heeft vastgelegd op 2,5 kilometer.

  NRC,

  Op dit moment gelden er totaalverboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de volgende (stroom)gebieden met daarin gelegen waterlopen: • Het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal en ten oosten van de A27 [...]. • Stroomgebied van de Aa of Weerijs en de Kleine Beek.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-5436.html,

  Tabaksreclame en sponsoring van evenementen door tabaksfabrikanten wordt deels verboden. Dat zal de Europese Commissie vandaag voorstellen. Het plan vervangt een totaalverbod dat in 2006 had moeten ingaan maar dat vorig jaar werd vernietigd door het Europese Hof.

  De Limburger,

  als object bij een werkwoord


  • een totaalverbod hanteren

  Sinds korte tijd hanteren deze gemeenten een totaalverbod op het verbranden van afval in de openlucht.

  http://www.milieuom.nl/nota.pdf,

  • een totaalverbod nastreven
  • een totaalverbod propageren

  Sinds de dodelijke ongevallen in de rally's van Esneux en Ieper streven de Bond Beter Leefmilieu en het Nationaal Anti-Rally Platform (NARP) een totaalverbod voor rally's op de openbare weg na.

  De Standaard,

  De problematiek van de landmijnen wordt via dit verdrag en deze nieuwe protocollen aangepakt, alsmede via het zogenaamde Ottawa-verdrag. Dit verdrag gaat veel verder, omdat het een totaalverbod op productie, export en gebruik propageert.

  http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vf8rbl1sgbzz/f=x.pdf,

  • een totaalverbod opheffen
  • een totaalverbod vernietigen

  Chileense rechter heft totaalverbod op abortus op. Het Grondwettelijk Hof in Chili heeft gisteren abortus legaal verklaard in bijzondere gevallen. De uitzonderingen gelden in geval van verkrachting, als het leven van de moeder gevaar loopt en als de foetus zeer ernstige, levensbedreigende aandoeningen heeft.

  https://www.mo.be/nieuws/chileense-rechter-heft-totaalverbod-op-abortus-op,

  Tabaksreclame en sponsoring van evenementen door tabaksfabrikanten wordt deels verboden. Dat zal de Europese Commissie vandaag voorstellen. Het plan vervangt een totaalverbod dat in 2006 had moeten ingaan maar dat vorig jaar werd vernietigd door het Europese Hof.

  De Limburger,

  • een totaalverbod voorstellen

  In het nieuwe voorstel mag tabaksreclame nog wel op asbakken, billboards en in de bioscoop [...]. In de herfst wil Byrne met een aanbeveling aan de lidstaten komen om ook die indirecte reclame en de overige sponsoring te verbieden. De lidstaten hoeven zo'n aanbeveling niet op te volgen. Het gedeeltelijk verbod dat David Byrne vandaag presenteert, moet wel bindend worden. Nederland stelde na de uitspraak van het Hof zelf al een totaalverbod voor.

  De Limburger,

  met adjectief ervoor


  • het huidige totaalverbod

  Als het aan De Leng en een aantal mensen uit het uitvaartwezen ligt, komt aan het huidige totaalverbod op elke conserverende behandeling van het lichaam een einde en zal thanatopraxie toegestaan worden.

  http://www.xs4all.nl/~dood/index.html,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een nakend totaalverbod

  Joossens toont zich uiteraard verheugd over het nakend totaalverbod op tabaksreclame.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: binnen

  • een totaalverbod binnen het Britse staatsgezondheidsstelsel
  • het totaalverbod binnen de krijgsmacht

  De commissie Science and Technology van het Britse Lagerhuis pleit voor een totaalverbod op homeopathische middelen en behandelingen binnen het Britse staatsgezondheidsstelsel (NHS).

  https://www.skipr.nl/actueel/id3720-brits-pleidooi-voor-totaalverbod-op-homeopathie.html,

  Heeft het totaalverbod op het gebruik van cannabisproducten binnen de krijgsmacht tot gevolg, dat bijvoorbeeld duikers in opleiding geen goede voorlichting krijgen over de exacte gevolgen die cannabisgebruik tijdens het duiken kan hebben?

  http://www.franstimmermans.nl/renderer.do/menuId/30558/sf/30558/returnPage/30558/itemId/43161/realItemId/43161/pageId/30375/instanceId/30564/,

  Voorzetsel: in

  • een totaalverbod in de veeteelt

  In de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een resolutie ingediend om het anti-hormonenstandpunt van Landbouwminister Karel Pinxten te steunen. Zij is ondertekend door Frans Lozie (Agalev), Olivier Deleuze (Ecolo), Hubert Brouns (CVP), Colette Burgeon (PS), Julien Verstraeten (SP) en Karel Van Hoorebeke (VU). Zij vragen de regering binnen de Europese Unie alles in het werk te stellen om een totaalverbod van groeistimulatoren in de veeteelt te handhaven.

  De Standaard,

  Voorzetsel: op

  • (een) totaalverbod op abortus
  • een totaalverbod op (de) export
  • een totaalverbod op (het) gebruik
  • het totaalverbod op het gebruik van cannabisproducten
  • een totaalverbod op het gebruik van drijfnetten
  • een totaalverbod op geurstoffen
  • een totaalverbod op homeopathische middelen en behandelingen
  • een totaalverbod op kernproeven
  • een totaalverbod op kunstgras
  • een totaalverbod op (de) productie
  • een totaalverbod op roken
  • een totaalverbod op tabaksreclame
  • een totaalverbod op het verbranden van afval (in de openlucht)
  • een totaalverbod op vuurwerk

  Chileense rechter heft totaalverbod op abortus op. Het Grondwettelijk Hof in Chili heeft gisteren abortus legaal verklaard in bijzondere gevallen. De uitzonderingen gelden in geval van verkrachting, als het leven van de moeder gevaar loopt en als de foetus zeer ernstige, levensbedreigende aandoeningen heeft.

  https://www.mo.be/nieuws/chileense-rechter-heft-totaalverbod-op-abortus-op,

  Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) heeft een wetsvoorstel ingediend om op termijn alle bezit en gebruik van alcohol in ons land illegaal te maken. De ingrijpende maatregel komt er nadat bekend raakte dat de strijd tegen drankzucht de staatskas jaarlijks meer dan een half miljard euro kost. "Met een totaalverbod op alcohol kunnen we België opnieuw op de kaart zetten als vooruitstrevend pioniersland", zegt Onkelinx' woordvoerder Jean-Michel Sec.

  https://www.raaskalderij.be/2012/02/nieuw-wetsvoorstel-wil-totaalverbod-op-alcohol/,

  De problematiek van de landmijnen wordt via dit verdrag en deze nieuwe protocollen aangepakt, alsmede via het zogenaamde Ottawa-verdrag. Dit verdrag gaat veel verder, omdat het een totaalverbod op productie, export en gebruik propageert.

  http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vf8rbl1sgbzz/f=x.pdf,

  Heeft het totaalverbod op het gebruik van cannabisproducten binnen de krijgsmacht tot gevolg, dat bijvoorbeeld duikers in opleiding geen goede voorlichting krijgen over de exacte gevolgen die cannabisgebruik tijdens het duiken kan hebben?

  http://www.franstimmermans.nl/renderer.do/menuId/30558/sf/30558/returnPage/30558/itemId/43161/realItemId/43161/pageId/30375/instanceId/30564/,

  Voor Spaanse boten geldt al sinds 1990 een totaalverbod op het gebruik van drijfnetten, terwijl de Europese Unie de maximale lengte van een drijfnet heeft vastgelegd op 2,5 kilometer.

  NRC,

  Wat de ingrediënten van cosmetica en geurstoffen betreft, is het van belang dat het publiek toegang krijgt tot de desbetreffende informatie. Zelf vindt McKenna een totaalverbod op geurstoffen wenselijk, maar daarvoor is er geen steun in de commissie.

  http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

  De commissie Science and Technology van het Britse Lagerhuis pleit voor een totaalverbod op homeopathische middelen en behandelingen binnen het Britse staatsgezondheidsstelsel (NHS).

  https://www.skipr.nl/actueel/id3720-brits-pleidooi-voor-totaalverbod-op-homeopathie.html,

  Wij verwelkomen de ratificatie door de Verchovna Rada van het Verdrag over een Totaalverbod op Kernproeven.

  http://www.nato.int/docu/other/nl/2000/p00-124nl.htm,

  Een totaalverbod op kunstgras lijkt echter niet haalbaar. Heracles Almelo weigert namelijk mee te werken.

  https://www.feanonline.nl/nieuws/bestuur-beleid/198718/teleurstelling-bij-eredivisieclubs-toch-geen-algeheel-kunstgrasverbod,

  De indieners van de aangifte willen dat er in Nederland een totaalverbod op roken komt. De grootste groep (51%) ziet dat niet zitten. Zij vinden het vooral betutteling, en vinden het niet de taak van de overheid om roken te verbieden. Vier op de tien (41%) deelnemers vinden dat roken helemaal moet worden verboden.

  https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/rokers-zelf-schuldig-niet-de-tabaksindustrie/,

  Joossens toont zich uiteraard verheugd over het nakend totaalverbod op tabaksreclame.

  De Standaard,

  Er is in de meeste gevallen zelfs geen sprake van een uniform regionaal beleid. Zo kan het voorkomen dat er in een gemeente sprake is van een totaalverbod op het verbranden van afval, terwijl het in de buurgemeente wel is toegestaan.

  http://www.milieuom.nl/nota.pdf,

  Sinds korte tijd hanteren deze gemeenten een totaalverbod op het verbranden van afval in de openlucht.

  http://www.milieuom.nl/nota.pdf,

  De politie liet al eerder weten voor een verbod op knalvuurwerk te zijn. Oud-voorzitter van de OVV Pieter van Vollenhoven pleitte voor een debat over een totaalverbod op vuurwerk. Zo'n totaalverbod gaat de bewindslieden te ver, maar het verbod op rotjes kan gezien worden als een eerste stap om het afschieten van vuurwerk verder aan banden te leggen.

  https://nos.nl/artikel/2224639-kabinet-wil-verbod-op-rotjes-vvd-ziet-er-niets-in.html,

  Voorzetsel: van

  • een totaalverbod van groeistimulatoren

  In de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een resolutie ingediend om het anti-hormonenstandpunt van Landbouwminister Karel Pinxten te steunen. Zij is ondertekend door Frans Lozie (Agalev), Olivier Deleuze (Ecolo), Hubert Brouns (CVP), Colette Burgeon (PS), Julien Verstraeten (SP) en Karel Van Hoorebeke (VU). Zij vragen de regering binnen de Europese Unie alles in het werk te stellen om een totaalverbod van groeistimulatoren in de veeteelt te handhaven.

  De Standaard,

  Voorzetsel: voor

  • totaalverboden voor het onttrekken van oppervlaktewater
  • een totaalverbod voor de productie van plofkippen
  • een totaalverbod voor rally's op de openbare weg

  Op dit moment gelden er totaalverboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de volgende (stroom)gebieden met daarin gelegen waterlopen: • Het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal en ten oosten van de A27 [...]. • Stroomgebied van de Aa of Weerijs en de Kleine Beek.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-5436.html,

  De Europese Commissie denkt aan een totaalverbod voor de productie van zogenoemde "plofkippen". Dit zijn hoenders waar water aan het vlees is toegevoegd om ze zwaarder te doen wegen.

  Gazet van Antwerpen,

  Sinds de dodelijke ongevallen in de rally's van Esneux en Ieper streven de Bond Beter Leefmilieu en het Nationaal Anti-Rally Platform (NARP) een totaalverbod voor rally's op de openbare weg na.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • een verdag over een totaalverbod

  Wij verwelkomen de ratificatie door de Verchovna Rada van het Verdrag over een Totaalverbod op Kernproeven.

  http://www.nato.int/docu/other/nl/2000/p00-124nl.htm,

  Wij blijven tevens streven naar de directe aanvang, tijdens de Ontwapeningsconferentie, van onderhandelingen over een Verdrag over een Totaalverbod op Splijtbare Materialen, in overeenstemming met het mandaat van de speciaal coördinator.

  http://www.nato.int/docu/other/nl/2000/p00-124nl.htm,

  • tegen een totaalverbod zijn
  • voor een totaalverbod zijn
  • voor een totaalverbod gewonnen zijn

  Hoewel bijna alle ouders zeggen dat tv-reclame de hebzucht aanwakkert, zijn ouders niet per definitie tegen reclame voor kinderen. Eenderde van de ouders is voor een totaalverbod, een even groot deel is daar tegen. In het europarlement wordt gesproken over een verbod op reclame voor kinderen. De Nederlandse ouder verwacht niet veel van overheidsregulering.

  de Volkskrant,

  Byrne liet weten dat de Europese Commissie het dossier van de plofkippen onderzoekt, maar dat de productie momenteel nog niet is stopgezet [...]. Staes is voor een totaalverbod gewonnen, maar dringt er wel op aan dat de Commissie de dingen wat forser aanpakt.

  Gazet van Antwerpen,

  • pleiten voor een totaalverbod

  De commissie Science and Technology van het Britse Lagerhuis pleit voor een totaalverbod op homeopathische middelen en behandelingen binnen het Britse staatsgezondheidsstelsel (NHS).

  https://www.skipr.nl/actueel/id3720-brits-pleidooi-voor-totaalverbod-op-homeopathie.html,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen