trektijd


trektijd 1.0

hoeveelheid tijd gedurende welke men iets in een vloeistof plaatst om er een aftreksel van te maken; tijd nodig om iets te laten trekken in een vloeistof; tijd nodig voor een aftreksel

Semagram


Een trektijd…

is een tijd

 • [Functie] dient om iets te laten trekken
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met de onderdompeling van iets in een vloeistof
 • [Object betroffen] heeft vaak betrekking op plantaardige stoffen zoals koffie, thee, kruiden e.d.

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Laat de thee ongeveer 3-5 minuten trekken. Beweeg de zakjes na de trektijd enkele keren op en neer voor ze er uit worden gehaald.

  http://www.koffiethee.nl/thee/htm/index.asp

  trektijd 2.0

  vaste periode in het jaar waarin bepaalde vogelsoorten tijdelijk uit hun broedgebied wegtrekken, meestal om te overwinteren in gebieden met betere weersomstandigheden en meer voedsel; tijd waarin een trekvogel zijn broedgebied verlaat; tijd van de vogeltrek

  Semagram


  Een trektijd…

  is een tijd

  • [Tijd] valt, afhankelijk van de vogelsoort, in een vaste periode in het jaar
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het tijdelijk wegtrekken van bepaalde vogelsoorten uit hun broedgebied, meestal om te overwinteren in gebieden met betere weersomstandigheden en meer voedsel

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Toen de trektijd aangebroken was, werden beide groepen opnieuw onder een geprojecteerde sterrenhemel geplaatst, maar nu allebei zonder een richtingaanwijzend magnetisch veld. De vogels van beide groepen reageerden verschillend. De groep van het normale magnetisch veld koos aanvankelijk de juiste zuidoostelijke richting, maar raakte na enige tijd die goede oriëntatie toch weer kwijt. De andere vlogen meteen pal naar het zuiden, een redelijke keuze maar voor de tuinfluiter toch ongeschikt om zijn tropische bestemming te bereiken.

   De Standaard,

   Het oriëntatieprobleem van de trekvogel dringt zich vanzelf op als het trekpatroon van de vogels bekend wordt. Om meer over het mechanisme te weten te komen worden vogels vaak door de mens verplaatst. Om ze dan te kunnen herkennen bij het terugvinden worden ze van te voren geringd. Dit wordt gedaan bij homingproeven, verplaatsingsproeven in de trektijd en in de winter.

   http://www.vogeltrekstation.nl/

   Als de waterstand stijgt zal de Watersnip zich door zijn langere poten beter weten te handhaven [...]. Overigens blijkt dat bij hoge waterstanden en bij grote droogte in de trektijd de Watersnip inderdaad talrijker is dan het Bokje.

   http://www.xs4all.nl/~meek/birds/bokjes.htm