uitgever


uitgever 1.0

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het laten drukken en in de handel brengen, het publiceren van geschriften en dergelijke, teneinde deze te verkopen; met name: iemand die boeken uitgeeft

Semagram


Een uitgever…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] houdt zich bezig met het laten drukken, het in de handel brengen, het publiceren van geschriften en dergelijke; geeft boeken uit

  Algemene voorbeelden


  "De uitgever kiest, fabriceert en verspreidt" is de gebalde uitdrukking waarmee R.E.M. van den Brink de taak van de uitgever trachtte te omschrijven. Toegespitst op boeken betekent dit het volgende: - De uitgever kiest: hij leest de ontvangen manuscripten en maakt hieruit een keuze. Hij beslist eigenlijk, eventueel na overleg met zijn medewerkers, of een boek al dan niet wordt uitgegeven [...]. - De uitgever laat fabriceren: hij begeleidt de produktie [...]. - De uitgever verspreidt: hij ontwikkelt activiteiten om zo veel mogelijk lezers voor "zijn" boek te winnen.

  http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/33n4/dupont.htm

  De uitgever wil aboluut dat het boek een sukses wordt [...]. "Het risico is inderdaad niet gering. We hebben er nogal wat geld voor over gehad om het boek vertaald en uitgegeven te krijgen, en dat alles zonder één frank subsidie. Maar het is dan ook een schitterende roman, niet?"

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • publiceren
  • uitgeven

  Ik heb ooit een nieuw alfabet ontwikkeld, met 112 letters, en met behulp daarvan heb ik een roman geschreven. M'n uitgever heeft die niet gepubliceerd omdat er te veel seks in voorkwam.

  http://users.pandora.be/erik.raeymaekers/sp080203.htm,

  Voor al het materiaal dat een uitgever wil uitgeven, moet hij publicatierecht verwerven, copyright betalen en contracten afsluiten.

  http://www.vob.nl/

  Die uitgever zal niet zomaar alles uitgeven wat hij ontvangt maar een selectie maken. Voor die selectie zal hij waarschijnlijk een beroep doen op een redactieraad die de manuscripten beoordeelt op hun kwaliteit.

  http://www.bib.kuleuven.ac.be/mfar/zoekwijzers/ZWInternet.pdf

  met adjectief ervoor


  • verantwoordelijke uitgever

  De hoofdredaktie van Het Laatste Nieuws wordt vanaf volgende week versterkt. De huidige hoofdredakteur, Marcel Wilmet, wordt direkteur-hoofdredakteur en krijgt twee nieuw benoemde hoofdredakteurs naast zich [...]. Marcel Wilmet blijft als verantwoordelijke uitgever waken over de algemene redaktionele leiding.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • uitgevers van boeken
  • uitgevers van wenskaarten

  Stel: de hedendaagse beroepsgroepen stappen op een welbepaalde hoogdag stoetsgewijs op door de steden. In wier nabijheid zouden de schrijvers zich ophouden? Zouden ze als vanouds voortschrijden naast de geleerden, de beoefenaren van de wetenschap en van de wijsbegeerte, naast de uitgevers van boeken, de journalisten en redacteuren van de bladen, naast de toondichters, de schilders en de beeldhouwers?

  Opstappen, Willy Van Poucke,

  Nu worden er wereldwijd honderden miljoenen kaarten gestuurd over de hele wereld. Toch zijn de commerciële uitgevers van wenskaarten uiterst voorzichtig geworden. Het is blijkbaar dringen op een krappe markt. "Er is een overaanbod en de prijs moet laag zijn", zegt uitgever Jos Cosaert van Lannoo.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • de uitgever en schrijver
  • de uitgever en drukker
  • de uitgever en verspreider
  • uitgevers en boekhandelaren
  • uitgevers en schrijvers
  • uitgevers en drukkers

  De vrijheid van drukpers wordt vooreerst wettelijk gewaarborgd door art. 25, lid 1 G.W.: "De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers."

  http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/33n4/dupont.htm

  Het boekbedrijf is al lang geen gezapige bezigheid meer en dat gaat in de toekomst niet veranderen, nu de digitalisering van het boek zich langzaam maar zeker doorzet. Veel uitgevers en boekhandelaren worden daar doodnerveus van. Sommige auteurs zien in de nieuwe technologie zelfs een unieke kans om beide definitief uit te schakelen en het heft in eigen handen te nemen.

  Uitgeven in het digitale tijdperk; De oorlog om het electronische boek; Brugge 2002, Leo De Haes,

  Art. 25, lid 2 G.W. huldigt het stelsel van de getrapte strafrechtelijke aansprakelijkheid, het zgn. cascadesysteem [...]. Indien de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan in principe alleen hij vervolgd worden. De uitgever, drukker en verspreider genieten in die hoedanigheid (!) van een strafrechtelijke immuniteit, zelfs indien ze op de hoogte zijn van het strafbaar karakter van de publicatie.

  http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/33n4/dupont.htm

  met bezittelijk voornaamwoord


  • m'n uitgever
  • mijn uitgever

  'Ik ben misschien bekend in Zwartsluis, maar mijn boeken liggen nog niet overal voor het oprapen [...]', klinkt het berustend. Dan valt er even een knipoog te ontwaren op het gelaat van Weijs: 'Maar als ik m'n uitgever moet geloven dan wordt dit boek de doorbraak.'

  Meppeler Courant,

  "Toen mijn uitgever begon aan te dringen, heb ik me toch maar aan het werk gezet. Tot mijn eigen verbazing merkte ik hoe goed de romanvorm mij lag, veel beter dan het kortverhaal, wat ik toch altijd al als een wat verkrampte manier van schrijven had ervaren."

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  uitgever 1.1

  firma die het laten drukken en in de handel brengen, het publiceren van geschriften e.d. als bedrijf uitoefent, teneinde deze te verkopen; uitgeverij

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram


  Een uitgever…

  is een firma

    Algemene voorbeelden


    Elektronische boeken of e-books zouden in toenemende mate papieren exemplaren vervangen en grotendeels via het internet verkocht worden. Ook auteurs zouden daar wel bij kunnen varen. Zo kondigde Random House, 's werelds grootste Engelstalige uitgever, aan dat de winsten op e-boeken netjes zullen worden verdeeld: de helft voor de uitgever en de andere helft voor de auteur.

    http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

    Combinatiemogelijkheden


    als object bij een werkwoord


    • een uitgever vinden
    • een uitgever zoeken

    Wie een boek wil uitgeven, moet een uitgever vinden die het boek wil publiceren.

    http://www.bib.kuleuven.ac.be/mfar/zoekwijzers/ZWInternet.pdf

    Er kan pas weer een vreedzame maatschappij worden opgebouwd wanneer de vrouwen opnieuw de lakens uitdelen. Dat is zowat de grondtoon waarop Marilyn French Een vrouwelijke geschiedenis van de wereld heeft gekomponeerd. De ruim 1.300 bladzijden tellende turf verscheen eerst in het Nederlands omdat French niet meteen een Engelstalige uitgever vond.

    De Standaard,

    De schrijver van een boek zal meestal zelf niet de mogelijkheden hebben om zijn werk te drukken en vervolgens te verspreiden bij de boekhandels. Hij zoekt een uitgever die voor hem het boek uitgeeft en zorgt voor de verkoop. De auteur zal zijn auteursrecht overdragen aan de uitgeverij en zal in ruil daarvoor een financiële vergoeding ontvangen. De uitgeverij zal vervolgens ervoor waken dat er geen inbreuk op het auteursrecht gemaakt gaat worden.

    http://passie.horeca.nl/content/18704/Auteursrechten.html

    Frank Druyts had niet echt de intentie om een uitgever te zoeken voor de roman die hij geschreven had. Het was een vriendin die het manuscript aan uitgeverij De Vries-Brouwers bezorgde.

    Morgen weer op de Groenplaats; Hoera ik heb een uitgever; Vanuit de kroeg; De sportziel van Satan; Schrijvers in de reclame, Johan Vandenbroucke,

    met adjectief ervoor


    • verantwoordelijke uitgever

    De nv Belgacom Directory Services, de dochtermaatschappij van Belgacom die verantwoordelijke uitgever is van de telefoongidsen van de telefoonmaatschappij, is door de handelsrechtbank van Oostende veroordeeld tot het wekelijks inlassen van een advertentie voor een Oostends zakenkantoor [...] wegens foute vermelding in hun gids.

    De Standaard,

    • een commerciële uitgever
    • een educatieve uitgever
    • een literaire uitgever
    • een wetenschappelijke uitgever

    Dikwijls worden reviews door de wetenschappelijke uitgever van een tijdschrift (te onderscheiden van de commerciële uitgever, bv. Elsevier), besteld bij autoriteiten in het vak of de discipline.

    http://www.lib.rug.ac.be/execl/fulltxt/cursus/cursusBBdeel1.pdf

    Niet alleen in Nederland krijgen de bladenmakers volgend jaar een andere werkgever. VNU stoot ook zijn belangen in uitgeverijen in België, Hongarije, Tsjechië en Rusland af. Verder doet het bedrijf zijn educatieve uitgevers in Den Bosch en België in de verkoop.

    de Volkskrant,

    Volgens De Crits was er een boeiend Vlaams literair leven in de hoofdstad van de periode van Van Nu en Straks (1893) over het tijdschrift Tijd en Mens (1949) tot in de jaren zestig. Brussel had een toonaangevende Vlaamse literaire uitgever, Manteau, literaire tijdschriften en zelfs prijzen.

    De Standaard,

    • traditionele uitgevers

    De traditionele uitgevers maken nog te weinig gebruik van de multimediale mogelijkheden die het internet biedt; de omroep en dan met name de NOS en de breedband internetaanbieders Chello en @Home doen dat wel.

    http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/stimuleringsregeling-internet-informatieproducten.pdf,

    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: van

    • uitgever van bankbiljetten
    • uitgever van boeken
    • uitgever van dagbladen
    • uitgever van kranten
    • uitgever van (elektronische) publicaties

    De netto-omzet van de Vlaamse uitgevers van boeken steeg in 1995 tot 5.983 miljoen frank.

    De Standaard,

    PCM, uitgever van dagbladen NRC, Algemeen Dagblad en De Volkskrant, wil Kranten.com verbieden te linken naar de websites van haar dagbladen en naar de koppen van de artikelen die online zijn gepubliceerd.

    ANP,

    De Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM), uitgever van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Het Volk.

    De Standaard,

    The European Library wordt een coherente, meertalige bron van informatie, bestaande uit een netwerk van Europese nationale bibliotheken. Naast nationale bibliotheken zullen ook uitgevers van elektronische publicaties bij dit project zijn betrokken.

    http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

    met bezittelijk voornaamwoord


    • mijn uitgever

    "Ik heb achtereenvolgens mijn familie, het seminarie, Argentinië, mijn taal en zelfs mijn uitgever, Gallimard, de rug toegekeerd, maar ik voel me alleen schuldig tegenover mijn moeder."

    De Standaard,

    met eigennaam


    • uitgever Querido
    • uitgever Wegener
    • uitgever Wolters Kluwer

    Ter gelegenheid van het 25-jarig schrijversjubileum van A.F.Th. van der Heijden heeft diens uitgever Querido een 'meer dan dubbeldik' nummer van De Revisor uitgebracht onder vermelding dat het hier een eerbetoon betreft.

    NRC,

    De overheid zal nauwlettend toezien op de gevolgen van de recente verkoop van VNU-dagbladen aan uitgever Wegener, de voorgenomen verkoop van omroepbedrijf SBS aan kabelexploitant UPC en de naderende overname van programmamaker Endemol door het Spaanse Telefónica.

    NRC,

    Bij uitgever Wolters Kluwer wilde de toenmalige bestuursvoorzitter Casper van Kempen ruim twee jaar geleden heel snel heel veel geld in internet investeren om klanten desnoods het web door de strot te duwen.

    http://www.intermediair.nl/index.shtml?http://www2.intermediair.nl/magazine_index.jsp?nr=18=2002=43,

    uitgever 1.2

    iemand die het (literaire) werk van anderen voor publicatie gereedmaakt door tekstreconstructie, selectie, annotatie e.d.; redacteur bij een uitgeverij

    Semagram


    Een uitgever…

    is een persoon

    • [Activiteit of handeling] maakt het (literaire) werk van anderen voor publicatie gereed door tekstreconstructie, selectie, annotatie e.d

     Algemene voorbeelden


     De titel wordt meestal in overleg met de uitgever vastgesteld, maar in het geval van Harry Potter zijn ze zo simpel dat ze - in elk geval tot op heden - geen probleem hebben opgeleverd.

     http://members.chello.nl/h.kip/HP/page18.html

     Deze almanakken zijn te herkennen aan de handtekeningen en begeleidende tekst van de uitgevers op de titelpagina, en de stempels van het ministerie.

     http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_galerie.html

     In de Kroatische vertaling ligt de nadruk dan weer op het overbrengen van sfeer en inhoud, eerder dan op het behoud van de woordspelingen. Neologismen worden daar niet aanvaard; een uitgever zal een woord als wolkenluchtendag uit elkaar halen. Hoe dan ook, de grootste uitdaging bleef het vloeiend overbrengen van de gecompliceerde zinsbouw. Een passend equivalent in de doeltaal lag niet altijd voor de hand.

     Een tweede leven, Greet De Coninck,

     Combinatiemogelijkheden


     met bezittelijk voornaamwoord


     • mijn uitgever

     Toen ik Vera af had, en mijn boek had ingeleverd bij mijn uitgever ben ik zelf naar Kijkduin gegaan en ben het terras van Klein Seinpost opgelopen. Ik was er zeker van dat ik Vera daar zou aantreffen. Ik was op haar verliefd geworden.

     http://www.jansiebelink.nl/

     uitgever 2.0

     iemand die (in dienst van een firma) iets op de markt brengt; iemand die iets uitgeeft

     Semagram


     Een uitgever…

     is een persoon

       Combinatiemogelijkheden


       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: van

       • uitgever van ansichtkaarten

       De heer Nathans vertelt met jeugdig enthousiasme dat hij tot zijn vijfenzeventigste jaar importeur en uitgever van ansichtkaarten is geweest.

       http://www.nihs.nl/nihs/nieuws_pub/hakehilla/index.html,

       Woordfamilie


       Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       uitgever 2.1

       firma die iets op de markt brengt; firma die iets uitgeeft

       Semagram


       Een uitgever…

       is een firma

         Combinatiemogelijkheden


         met voorzetselgroep


         Voorzetsel: van

         • uitgever van bankbiljetten
         • uitgever van cd's
         • uitgever van cheques
         • uitgever van kredietkaarten
         • uitgever van muziekcassettes
         • uitgever van een postzegel
         • uitgever van software

         De Nederlandsche bank is een circulatiebank: uitgever van bankbiljetten.

         http://www.collegenet.nl/content/samenvattingen/leerlingen/ec1/files/havo/ec1_sam01_5havo.htm

         Bij de lokale kantoren van Thomas Cook kan je de cheques gratis omzetten in lokale munt. Om te weten welke handelaars de provisies al dan niet doorrekenen in de prijzen, wend je je het best tot de bank of de uitgever van de cheques.

         De Standaard,

         De naam Den Hertog klinkt u ongetwijfeld bekend in de oren. Ons bedrijf is immers al bijna 90 jaar een begrip op het gebied van boeken en staat inmiddels eveneens bekend als uitgever van cd's en muziekcassettes.

         http://www.hertog.nl/

         Vooral de onheilstijding van American Express viel op. De uitgever van kredietkaarten verwacht dat de winst dit kwartaal 18 procent lager zal liggen dan in dezelfde periode vorig jaar.

         De Financieel-Economische Tijd,

         De zegel kost 80 cent per stuk. De ontwerper van de zegel is Wim Crouwel, voormalig directeur van het Museum Boymans-Van Beuningen in Rotterdam. De KPN is, behalve uitgever van de postzegel, een van de sponsors van het Mahlerfeest 1995.

         NRC,

         Aha! is een uitgever van software voor de behandeling van handgeschreven teksten.

         De Standaard,