unheimlich


unheimlich 1.0

gepaard gaande met een naar, onaangenaam, onbehaaglijk of onheilspellend gevoel; een beklemmend, akelig gevoel teweegbrengend; unheimisch

Algemene voorbeelden


Voor suburbs, die in Amerika meestal worden gebouwd door projectontwikkelaars, bestaan gedetailleerde regels die niet alleen het autoverkeer bevorderen, maar ook de monotonie van het straatbeeld. Duany, Plater-Zyberk en Speck geven er vele, hilarische voorbeelden van. Zo worden de unheimlich brede straten in de Amerikaanse suburbs bepaald door de eis van de brandweer dat wagens er moeten kunnen keren zonder gebruik te maken van de achteruitversnelling.

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/08/11/Vp/bk1.html,

Uiterlijk ziet ze er zo kleurloos uit als maar mogelijk is. Ze loopt eindeloos rond in dezelfde oude bleekgroene gabardine, tot boven dichtgeknoopt en die tot haar enkels reikt. Ze is nauwelijks gekapt, nooit opgemaakt, en geeft de algemene indruk een meisje te zijn opgesloten in de huid van een oude vrouw. Unheimlich!

http://home.tiscali.be/yuc-roma/CAHIERS/weerstandige_depressie.htm

Een van de unheimlichste en wijdst verbreide vormen van bijgeloof is de angst voor het 'boze oog'.

http://www.halfgouda.nl/index.php?navpagina=1&artikel_id=4454

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een unheimlich angstbeeld

Het is een weinig lieflijke historie, waarin de protagonist Nathaniel op een mysterieuze manier wordt achtervolgd door verhalen, fantasieën, hallucinaties of misschien ook wel gruwelijke feiten die alle te maken hebben met het uitgerukt worden van zijn ogen. Een bijzonder irrationeel en 'unheimlich' aandoend angstbeeld, ware het niet dat Freud op grond van psychoanalytische ervaring meent te weten dat de vrees voor het verlies van de ogen niets anders is dan een substituut voor de oorspronkelijke, en dus zeer 'heimliche' (de thuisscène wordt erdoor beheerst) castratieangst.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

 • een unheimlich effect
 • het unheimliche effect

Mensen in wie deze verbanning het meest compleet en definitief is zullen dan ook, merkt Freud op, het minst gevoelig zijn voor deze vorm van het 'Unheimliche' – en het zal wel niet toevallig zijn dat hij helemaal in het begin van zijn behandeling van dit thema terloops te kennen geeft dat hijzelf vrijwel geheel immuun is voor ieder 'unheimlich' effect.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

Telkens bestaat het 'unheimliche' effect hierin, dat iets wat ons vroeger zeer vertrouwd was, verdrongen werd en terugkeert in een angstwekkende gedaante.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

 • een unheimlich gevoel

Ach, wie kent dat niet als student: dat unheimliche gevoel van zondagavondblues.

NRC,

Een unheimlich gevoel overviel hem. Hij hield de adem in en luisterde. Het was alsof hij ergens boven de vloer hoorde kraken.

De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

Een unheimlich onrustig gevoel moet je niet wegdrukken maar er aan toegeven. Het heeft een reden dat je dan zo onrustig bent.

https://www.startpagina.nl/v/gezondheid/psyche/vraag/103052/middel-plaatsen-onrustig-gevoel/,

 • een unheimliche hemel

Ik neem een stoel, ga zitten met de rug naar die unheimliche hemel, vestig de blik op een vast punt en bedwing een dreunende hartklopping.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

 • het unheimliche karakter (van iets)

Bovendien valt het wel mee met het "unheimliche" karakter van de ontwerpen van het Weense bureau. Als ze als insektenmaquettes staan opgesteld in de spelonken van het Centre Pompidou en worden belicht alsof ze figureren in een griezelfilm, hebben ze nog wel iets akeligs.

NRC,

 • een unheimliche kracht
 • unheimliche krachten
 • de unheimliche macht
 • een unheimlich vuur

Tegelijkertijd is het verbod een stimulans voor de fantasie die zich verhalen uitdenkt over hoe het genot verloren is gegaan en hoe het te herwinnen zou zijn. Voor dat laatste moet ze de drift noodzakelijkerwijs vertekenen: in plaats van een onbegrijpelijke en "unheimliche" kracht moet het iets worden dat verloren is gegaan.

http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html

Het is vanuit de westerse rationaliteit bijzonder moeilijk om zelfs nog maar de mogelijkheid open te laten dat er werkelijk 'iets' zou zijn – in schaduwen, in donder en bliksem, in stenen, dieren, bomen, of zelfs in alle dingen – dat op een vreemde maar ingrijpende manier zijn invloedssfeer over ons uitstrekt, en dat het hier niet zou gaan om onbewuste projecties van onze eigen angsten, maar om reële 'unheimliche' krachten in de dingen zelf.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

Kenmerkend voor de open diskussiesfeer was wel dat hij, in een gesprek met Bart Meuleman, ook moest toegeven dat het moeilijk was om harde argumenten tegen Fukuyama's optimistische toekomstvisioen van onbegrensde verrijking en levensverbetering in te brengen [...]. Dat het toch niet allemaal zo vlotjes loopt, bleek dan weer uit Marc Holthofs verhelderende verhaal over de nogal "unheimliche" macht van spekulanten op het politieke wereldgebeuren.

De Standaard,

Evenals Poe en Cave lijkt Peeters geïntrigeerd door de perverse driehoeksverhouding van Eros, Thanatos en de schoonheid. Zijn personages schieten tekort in het beheersen van die verhouding door een unheimlich vuur dat hen binnenin verteert.

De Standaard,

 • een unheimliche manier

Dat neemt niet weg dat de tijd in Meisje in het veen op een bijna onnatuurlijke, ja zelfs unheimliche manier stilstaat, dat het zelfs onheilspellend stil is, daar in die schroeiende zon op de Groningse heide.

De Standaard,

 • een unheimlich oord
 • een unheimliche plaats
 • een unheimliche plek
 • een unheimlichere plek

Koen Peeters kon moeilijk een betere locatie kiezen om zijn nieuwe roman, Het is niet ernstig, mon amour, voor te stellen: de strikt tweetalige omgeving van Bruparck! (mét uitroepteken!), dat onwaarschijnlijk unheimliche, artificiële ontspanningsoord op de Heizelvlakte, vlak naast het Atomium.

De Standaard,

The Shining blijft tot op de dag van vandaag, samen met 'Salem's Lot en The Stand, Kings belangrijkste boek, zowel voor fans als voor interpreten [...]. Het Overlook Hotel, dat staat voor isolement, geschiedenis, trots en schuld, werd een archetype als unheimliche plaats, in de traditie van Shirley Jackson, Nathaniel Hawthorne en Edgar Allen Poe.

https://www.stephenking.nl/skfnieuw/specials/the-shining/

Ergens in de buurt toont een kenner van de slag van Tielenheide mij een vreemde 'unheimliche' plek waar hij het massagraf vermoedt.

https://nl.linkedin.com/pulse/manen-en-laarzen-koen-broucke-1,

Als moedige mensen sterven, voel je jezelf altijd direct iets kwetsbaarder. Ook voor mij is Moskou zonder Arseni een unheimlichere plek geworden.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/23/de-goelag-vond-hij-een-interessante-ervaring-a1586074,

 • unheimliche portretten
 • een unheimliche prent
 • een unheimlich sprookje

Er is gekozen voor specifieke kunstwerken, zoals een reeks expressieve, unheimliche portretten van Marlene Dumas uit 1984-85, en het videowerk 'Konzentrierte Kraft II' van Oscar van Alphen; twee schilderijen van Armando uit 1986 - een 'Fahne' en een kruis uit de serie 'Preussisch' - hangen naast een installatie van de Kroaat Darko Fritz.

NRC,

In Crash ligt geen morele blik, geen waardeoordeel vervat. Het provocerende van deze unheimliche prent ligt niet in de beelden, maar in de cultuurpessimistische vaststelling dat troost niet langer mogelijk is.

De Standaard,

Die brede opzet heeft geleid tot een merkwaardig allegaartje: een verhaal uit de Edda, een paar anonieme volksverhalen, een sprookje van de gebroeders Grimm en een aantal bijdragen van eigentijdse auteurs, waaronder een vrolijk duivelsgedicht van Mensje van Keulen, een unheimlich 'sprookje' van Tonke Dragt, waarin royaal is gestrooid met klassieke horror-elementen als een verlaten kasteel, een dolende prins en fladderende vleermuizen, en een bizar, niet ongeestig toneelstuk van Sjoerd Kuyper.

NRC,

 • unheimliche proporties

Dit is pure Brakman. Maar als je de lijn doortrekt, krijg je plotseling ook uitzicht op het systeem in Delvaux' kunst. Beiden belichten de chaos in de wereld tot hij unheimliche proporties aanneemt, en toch kunnen we er zonder al te veel problemen onze werkelijkheid in herkennen.

De Standaard,

 • een unheimliche sfeer

De bewonderende uitspraak van de dorpsdokter: 'Ik heb jullie altijd echt vrouwen gevonden om de dingen te doen waarvan iedereen droomt, maar die geen mens ooit uitvoert' (63) kan dan ook alleen maar bijdragen aan het opbouwen van een uiterst unheimliche sfeer in het kwaliteitsrestaurant.

http://www.google.nl/search?q=cache:R3qbyvPvmH0J:www2.let.uu.nl/solis/nederlands/mod-ltk/gender/Buikema-Dorrestein-1.pdf+deemstere+site:.nl=nl=lang_nl

Terwijl Dozen bestaat uit een montage van teksten over vaders, moeders, verliefde kinderen, broers, zussen en tantes, politie- en indianenverhalen etc. refereren de verhalen uit Napels aan verschillende tijden en plaats, die een unheimliche apocalyptische sfeer uitstralen en nu eens geëvoceerd worden in een volks idioom, dan weer in een verheven stijl.

Sierens & Co, Arne Sierens,

met bijwoord


 • erg unheimlich
 • steeds unheimlicher
 • uiterst unheimlich
 • zeer unheimlich

De tijd tikt door, jouw potje loopt leeg en zij klussen wel wat mee en dromen lekker verder... Sorry, maar ik heb er een erg unheimlich gevoel bij.

https://www.higherlevel.nl/forum/financiering-juridische-en-fiscale-zaken/contracten-en-aanverwante-onderwerpen/verdeling-aandelen-start-up-518848?start=msg518851,

Meires blikveld is prijzenswaardig breed: het eerste deel van zijn boek gaat over de oorlog zelf en behandelt het (over)leven - door soldaten en burgers - in een steeds unheimlicher wordende frontzone.

http://www.standaard.be/thema/letteren/index.asp?articleID=DSL11122003_009=,

De bewonderende uitspraak van de dorpsdokter: 'Ik heb jullie altijd echt vrouwen gevonden om de dingen te doen waarvan iedereen droomt, maar die geen mens ooit uitvoert' (63) kan dan ook alleen maar bijdragen aan het opbouwen van een uiterst unheimliche sfeer in het kwaliteitsrestaurant.

http://www.google.nl/search?q=cache:R3qbyvPvmH0J:www2.let.uu.nl/solis/nederlands/mod-ltk/gender/Buikema-Dorrestein-1.pdf+deemstere+site:.nl=nl=lang_nl

Ik heb al heel de avond een zeer unheimlich gevoel! Erg vervelend, als je niet weet waar dat vandaan komt kan ik je zeggen.

https://www.babybytes.nl/vip-blog/shanatova/1267662719,

met werkwoord


 • unheimlich aandoen
 • unheimlich aandoend

Het universum van Piranesi heeft [...] de structuur van zijn Carceri – van een universum zonder 'toneel', zoals Focillon opmerkt, een oneindige ruimte zonder 'grond' om op te bouwen. Net daarom is de schrik die de bizarre, monsterlijke figuurtjes van Piranesi aanjagen maar oppervlakkig. Ze doen unheimlich aan, maar de unheimlichkeit die ze oproepen is ons onrustwekkend vertrouwd.

https://www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/3660

Het is een weinig lieflijke historie, waarin de protagonist Nathaniel op een mysterieuze manier wordt achtervolgd door verhalen, fantasieën, hallucinaties of misschien ook wel gruwelijke feiten die alle te maken hebben met het uitgerukt worden van zijn ogen. Een bijzonder irrationeel en 'unheimlich' aandoend angstbeeld, ware het niet dat Freud op grond van psychoanalytische ervaring meent te weten dat de vrees voor het verlies van de ogen niets anders is dan een substituut voor de oorspronkelijke, en dus zeer 'heimliche' (de thuisscène wordt erdoor beheerst) castratieangst.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

 • iemand unheimlich stemmen

"Daartegenover is er het nieuwe techno-wetenschappelijke erfgoed dat ons van veel obscurantismen heeft bevrijd en dat enorme successen heeft geboekt, maar dat ons metafysisch en spiritueel in de kou laat, ja, zelfs unheimlich stemt, want de berekenbaarheid en de maakbaarheid van de mens in een symboolarme wereld schrikken ons af."

De Standaard,

 • zich unheimlich voelen

Hij voelt zich soms ietwat verloren, soms wat unheimlich, soms echt enthousiast in zijn beschrijvingen van eerste indrukken, die "frisser (zijn) dan laatste indrukken."

De Standaard,

Sommige vrouwen hebben vaker last van angstaanvallen, terwijl ze niet precies weten wat de oorzaak is. Op dit soort momenten, maar ook wanneer je je al langere tijd unheimlich voelt, kun je deze 4 aanpakken proberen.

https://www.glamour.nl/fun/feel-good/artikel/4-manieren-om-je-onrustige-en-bezorgde-gevoel-te-minderen,

 • unheimlich worden
 • unheimlicher worden

Het nietsdoen knaagt aan me, ik voel me meer en meer unheimlich worden, het is duidelijk aan W.C. Bruderman te zien dat ook hij geen blijf meer weet met de situatie, toch stuurt hij me nog altijd niet door, en ik wil ook niet weg, het initiatief moet maar van hem komen.

Het tranenmeer, Elisabeth Marain,

'Jij had weliswaar gezegd dat we de aubergines moesten afvoeren, maar …' 'Ja ja, 't al goed,' zei Guggenheimer. Als Gugg meer dan tien woorden na elkaar sprak, werd Guggenheimer unheimlich.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

Meires blikveld is prijzenswaardig breed: het eerste deel van zijn boek gaat over de oorlog zelf en behandelt het (over)leven - door soldaten en burgers - in een steeds unheimlicher wordende frontzone.

http://www.standaard.be/thema/letteren/index.asp?articleID=DSL11122003_009=,

 • unheimlich zijn

'In Portugal heerst een haast paradijselijke sfeer. Maar te mooi kan ook unheimlich zijn.'

http://www.cubra.nl/specialebijdragen/BrabantCultureel/BC_BL_201405/Irma-van-Bommel-Atelierbezoek.htm

Na Onschuld en Het laatste vuur is het onmiskenbaar: het universum van Dea Loher mag ondertussen vertrouwd unheimlich zijn, haar schriftuur wint bij elk nieuw stuk aan scherpte, humor, mededogen.

http://old.kvs.be/index2.php?page=program&discipline=1&vs_id=520&lng=NL

Het bijzondere aan het unheimliche in de kunst is dat de kunst meer mogelijkheden heeft om het unheimliche op te wekken of net te milderen. Zo kan men het vervreemdende effect extra in de verf zetten door te spelen met typische thema's zoals de dubbelganger, afgehakte ledematen, de automaat of de mechanische mens, de herhaling, de dood. Omgekeerd kunnen fenomenen die in het echte leven unheimlich zijn (spoken bijvoorbeeld) perfect aanvaardbaar zijn in de wereld van het sprookje of een heel ander effect teweegbrengen, zoals humor.

https://www.tijdschriftkarakter.be/de-terugkeer-van-de-gothic/

in voorzetselgroep


 • op een unheimliche manier

En als wordt gezegd: het liberalisme heeft nu van het communisme gewonnen, zegt men: des te erger voor het liberalisme. In deze zin is er een stemming in dit land die op een unheimliche manier naar eergisteren terug lijkt te gaan.

NRC,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • irrationeel en unheimlich

Het is een weinig lieflijke historie, waarin de protagonist Nathaniel op een mysterieuze manier wordt achtervolgd door verhalen, fantasieën, hallucinaties of misschien ook wel gruwelijke feiten die alle te maken hebben met het uitgerukt worden van zijn ogen. Een bijzonder irrationeel en 'unheimlich' aandoend angstbeeld, ware het niet dat Freud op grond van psychoanalytische ervaring meent te weten dat de vrees voor het verlies van de ogen niets anders is dan een substituut voor de oorspronkelijke, en dus zeer 'heimliche' (de thuisscène wordt erdoor beheerst) castratieangst.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

overig


( Verbonden met een onbepaald voornaamwoord.)
 • wat unheimlich

Hij voelt zich soms ietwat verloren, soms wat unheimlich, soms echt enthousiast in zijn beschrijvingen van eerste indrukken, die "frisser (zijn) dan laatste indrukken."

De Standaard,

unheimlich 1.1

in zelfstandig gebruik, zoals in dat, het unheimliche of iets unheimlichs voor iets wat een naar, onaangenaam, onbehaaglijk, beklemmend of onheilspellend gevoel teweegbrengt

Algemene voorbeelden


Door enkele barstjes in zijn fraaie muzikale façades toonde hij altijd wel een glimp van het vergankelijke: het lelijke, het unheimliche, de dood, de ontluisterende zelfironie.

De Standaard,

Uilen hebben iets unheimlichs. Geruisloze schimmen in de nacht.

https://www.trouw.nl/home/dode-schoonheid~aef0f09c/,

Ik associeer atletiek ook altijd met zachte zomeravonden. Er hangt bijna iets romantisch in de lucht. Niet dat unheimliche, soms grimmig-agressieve dat ik ervoer als voetbalverslaggever.

De Standaard,

Het bijzondere aan het unheimliche in de kunst is dat de kunst meer mogelijkheden heeft om het unheimliche op te wekken of net te milderen. Zo kan men het vervreemdende effect extra in de verf zetten door te spelen met typische thema's zoals de dubbelganger, afgehakte ledematen, de automaat of de mechanische mens, de herhaling, de dood. Omgekeerd kunnen fenomenen die in het echte leven unheimlich zijn (spoken bijvoorbeeld) perfect aanvaardbaar zijn in de wereld van het sprookje of een heel ander effect teweegbrengen, zoals humor.

https://www.tijdschriftkarakter.be/de-terugkeer-van-de-gothic/

En de zandman, die volgens het verhaal 's nachts de kinderkamers komt bezoeken en kinderen die nog niet slapen zand in de ogen strooit, zodat hun ogen bloedend uit hun kassen rollen en hij ze kan meenemen om thuis aan zijn eigen kinderen te voeren – wat is deze zandman anders dan een projectie van de vader zelf? (De vader wil natuurlijk dat alle kinderen heel snel en heel diep slapen, zodat hij ongestoord en zonder rivalen zijn gang kan gaan met de moeder.) Ook andere typische thema's van het 'unheimliche' kan Freud op die manier moeiteloos verklaren als bevreemdende veruitwendigingen van zeer vertrouwde psychische constellaties.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

In een poging om onder meer het "unheimliche" en het "abyssale" in het oeuvre van Spilliaert te verduidelijken, is Tricot op zoek gegaan naar illustratieve citaten uit het oeuvre van Spilliaerts inspiratiebronnen: Friedrich Nietzsche, Lautréamont, Victor Hugo, Chateaubriand, een symbolist als Maurice Maeterlinck, Verhaeren, Stefan Zweig.

De Standaard,

unheimlich 1.2

in de verbogen vorm unheimliches, in Nederlandse context

Combinatiemogelijkheden


met substantief


( In Nederlandse context wordt Gefühl vaak met een kleine letter en soms ook zonder trema geschreven.)
 • een unheimisches Gefühl

Bij de ontvangst bekroop mij al een unheimliches gefühl alsof we niet echt welkom waren. Als je moet wachten bij de deur terwijl de gastvrouw ons al had gezien maar bezig was met kennelijk belangrijkere zaken achter de toog, zorgt dat voor een raar gevoel.

https://www.tripadvisor.nl/ShowUserReviews-g3492045-d3589504-r515579330-De_Caron-Merksplas_Antwerp_Province.html,

Gezien iedereen het over crypto's heeft, krijg ik een unheimliches gefühl. Het kan best hoger, nu de grootbanken er zich mee bemoeien, maar fundamenteel kan ik er weinig mee. Dus nee, crypto's zijn geen vervanger van goud.

http://www.edelmetaal-info.nl/2017/12/19/nog-3-antwoorden/,

De tegenstander WVV D1 uit Hengevelde stond op de 9e plaats en een overwinning zou een formaliteit moeten zijn voor Twenthe D1, maar na de ontknoping in de eredivisie hielden de fans van Twenthe D1 hun adem in. Er hing een "unheimliches gefühl" rond het veld, gaat dit wel goed?

http://www.vvtwenthe.nl/nieuws.php?id=494,

 • een unheimliches onbehagen

Er hangt een onheilspellend, unheimliches onbehagen over het land. Het geloof in de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van het gezag wankelt en verdwijnt.

De Standaard,

Hij meent ook dat het klimaat met de dag slechter wordt, dat er een unheimliches onbehagen heerst en dat, hoe komt-ie er bij, de zenuwen bloot liggen.

De Standaard,