akelig


akelig 1.0

( Gezegd van zaken)
onaangenaam voor de zintuigen; naar

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een akelig gekraak
 • een akelig geluid
 • een akelig gevoel
 • een akelig gezicht
 • een akelige klank

Bij windkracht acht en zware regenval begonnen maandag onder een akelig gekraak de tuien vervaarlijk te wapperen, de 139 meter hoge pyloon te zwiepen en het wegdek te trillen.

De Standaard,

Roos was nu van dichterbij opgenomen. Ze lag doodstil op haar badhanddoek. Er klonk een eigenaardig rapsend, akelig geluid. 'Hoor je dat,' zei Mastenbroek opgewonden, 'dat is 't... 't is net of ze geen asem meer krijgen kan, of ze de lucht probeert op te slurpen.' 'Doet niemand dan iets?' vroeg ik vertwijfeld.

De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

Het is waar we ons haar kammen, waar het bakje met de kammen en de haarspelden hangt, een bakje dat regelmatig moet worden schoongemaakt anders zit het vol haar en vettig pluis. Een akelig gevoel: je hand verdwijnt in het bakje op zoek naar een kam; als hij weer te voorschijn komt kleven er haar en pluisjes aan.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

'Je moet maar een paar weken uit de buurt van de spiegel blijven. Het is echt een akelig gezicht.' 'En, vind jij dat ook?' Irmgard pakte hem bij zijn kin. Hij schrok zo dat hij vergat tegen te spartelen. Voordat hij het wist, staarde hij in haar kapotte oog.

Zonder genade, Renate Dorrestein,

Ik had weer de speciale akelige klank gehoord die mevrouw Storm ook in haar stem had toen ze vertelde hoe vervelend haar leven was.

De meidenziekte, Tom Pauka,

met werkwoord


 • akelig klinken

Mijn geschreeuw klonk zo akelig in die grote echoënde ruimte, dat ik van de weeromstuit mijn adem inhield.

De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

met infinitief met om te


 • akelig om te horen
 • akelig om te zien

Ik dacht er niet over na, dat geschreeuw, maar ik vond het wel akelig om te horen, snapte niet dat zij zoveel kabaal maakte voor de buurt, dat zij zich niet schaamde dat wij het zouden horen.

Zwarte lampen, Marion Bloem,

De rivier was akelig om te zien, met lange, paarsgroene strepen, en het water had een ongure, vuilstroperige kwaliteit.

De nymfentrein en andere verhalen, Herman Pieter de Boer,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


akelig 2.0

( Gezegd van zaken)
onaangenaam, met name beangstigend voor het gemoed; naar; naargeestig; eng

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • akelige dingen
 • een akelig gevoel
 • een akelig idee
 • een akelig woord
 • een akelige droom
 • een akelige manier
 • een akelige ontdekking
 • een akelige stilte
 • een akelige ziekte

'U zult hem er waarschijnlijk niet meer door gaan waarderen, maar Abe heeft het zwaar te verduren gehad.' 'Ik heb gehoord dat hij in Vietnam was.' 'Ja. Heeft een paar akelige dingen gezien, zeggen ze.'

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Maar heimwee knaagde, en er was het andere, bodemloze, akelige gevoel dat me soms ineens overviel en dat ik niet begreep en niet uit kon leggen. Martin zei dat het de zenuwen waren en dat zoiets normaal was voor een meisje dat ging trouwen.

De gelukkige, Mensje van Keulen,

Hij zadelt de lezer op met een akelig gevoel van onbehagen, geeft zijn informatie met mondjesmaat prijs en stevent met vaste hand af op een ijzersterke, tragische climax.

De Standaard,

Ik vind het een akelig idee als een moeder met een kind dat mogelijk nekkramp heeft, aarzelt met een bezoek aan de dokter, omdat daar kosten aan verbonden zijn.

NRC,

Iedere rechtstreekse actie zou neerkomen op vrijheidsberoving en dat is een akelig woord.

De Cock en de dode harlekijn, Appie Baantjer,

Voorts zijn volgende klachten kenmerkend: slaapmoeilijkheden, akelige dromen, het vermijden van objecten, situaties en/of personen die de gebeurtenis symboliseren of erop lijken, vervreemding, het minder of niet meer kunnen uiten van gevoelens en weinig of geen toekomstverwachtingen meer hebben.

http://www.zelfhulp.be/MEI%202002_4.pdf

Don Juan had het ver geschopt, maar die werd in Mozarts Don Giovanni ten slotte toch op een akelige manier naar de hel gesleept.

In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

Toen de auto's weg waren, deed hij een akelige ontdekking. De mannen hadden een lijk uit de wagen gegooid.

De Standaard,

Ik zei: water is water en al dat geouwehoer over de smaak en de kwaliteit heeft veel, zoniet alles te maken met snobisme, dat zei ik en sjonge, er viel in de kamer een akelige stilte die nog verscheidene maaltijden duurde.

De stoelendans, Paul Koeck,

In 'Ergens in de verte' is dat vooral het idee, dat het met iedereen zo goed gaat, terwijl het met de wereld zo slecht gaat en terwijl overal om je heen mensen dood gaan aan akelige ziektes - altijd de verkeerde mensen, dat wil zeggen de goede.

Meppeler Courant,

met adjectief erachter


 • akelig duidelijk
 • akelig leeg
 • akelig precies
 • akelig stil

Het is onzin om te denken dat je een verlies na één jaar verwerkt zou hebben. Na één jaar wordt het gemis juist akelig duidelijk.

http://www.de-staatsie.nl/Index-2.htm

De zitkamer is akelig leeg. De fauteuils zijn met lakens overtrokken en er staat één enkele groene kristallen vaas op de vensterbank.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

Wetenschappelijk onderzoek is net zoiets als pianospelen, je moet akelig precies zijn, je moet uiterste concentratie betrachten, je moet wegen en titreren en pipetteren en filtreren en destilleren, en bij al wat je doet heb je je vingertoppen nodig, net als bij pianospelen.

De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

Akelig stil in huis. Sijpelen en rommelen van mijn buik. Overstemt elk mogelijk geluid. Overdondert mijn eigen gedachten.

Koud, Geertrui Daem,

met bijwoord


 • akelig dicht
 • akelig dichtbij
 • akelig veel
 • akelig weinig
 • heel akelig
 • zo akelig

Een dun boekje zat weggemoffeld tussen twee dikkere. Werktuiglijk trok ik het naar voren. De straat van de vissende kat. 'Dat gaat over de hoeren,' piepte Wieland nerveus en akelig dicht bij mijn oor. Hij trok het boek uit mijn handen en schoof het terug.

Marcel, Erwin Mortier,

Soms klinkt het geratel van de geweren akelig dichtbij.

NRC,

Scream 3 lijkt, ondanks al die postmoderne verwijzingen naar andere films, akelig veel op een gewone, 'klassieke' horrorfilm.

http://www.vnrespons.nl/film.htm,

Met andere woorden, zoals het biologische klokje thuis tikt, tikt het nergens: de natuurlijke huidveroudering is grotendeels erfelijk bepaald en daar is akelig weinig aan te doen.

http://www.knack.be/CMArticlesWeekend/ShowArticleHP.asp?articleID=631=654,

"Het klinkt misschien heel akelig," zegt de vrouw. "Maar soms zou ik willen dat ze er niet meer was. Als zij… begrijp je wel, dan kan ik met een gerust hart gaan."

http://www.planet.nl/planet/show/id=75082/contentid=423081/sc=43fe85,

Bij tijden was ze diep moedeloos, maar dan dreigde ze niet meer. Dat was helemaal niet te harden. Dat was om zelf dood van te gaan, zo akelig.

Bas, Annie Van Keymeulen,

met werkwoord


 • akelig klinken
 • akelig zijn
 • iets akelig vinden

"Het klinkt misschien heel akelig," zegt de vrouw. "Maar soms zou ik willen dat ze er niet meer was. Als zij… begrijp je wel, dan kan ik met een gerust hart gaan."

http://www.planet.nl/planet/show/id=75082/contentid=423081/sc=43fe85,

Bij euthanasie wil iemand het sterven een slag voor zijn. Hij wil sterven voordat het natuurlijke sterven intreedt. Hij wacht niet af of het sterven akelig is of niet, vaak omdat het lijden al voor het laatste lijden te erg is.

de Volkskrant,

Ik vond het akelig dat niemand iets zei.

Kras, Peter Terrin,

met infinitief met om te


 • akelig om te vertellen

'Luister eens moedertje,' sprak hij ernstig, 'het is misschien akelig om het te vertellen, maar het is beter dat u de feiten kent. Vroeg of laat hoort u ze toch. Iemand, wij weten nog niet wie, sloeg Jan met een zwaar voorwerp achter op zijn hoofd. Het was moord.'

De Cock en de dode harlekijn, Appie Baantjer,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


akelig 3.0

( Gezegd van personen)
onaangenaam of eng in de omgang

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een akelig mens
 • een akelige vent

De uitspraak 'kunst mag niet elitair zijn' hoor je alleen van heel akelige mensen.

Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

Krijg je twee sympathieke dochters, trouwt er eentje met een akelige vent.

http://www.hbvl.be/cnt/aid1599274/2-1-onderbroeken

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


akelig 4.0

( Gezegd van personen)
onaangenaam aangedaan; onwel; beroerd

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • akelig worden
 • zich akelig voelen

Het infuus werd er uit gehaald en ze heeft haar pyama weer aangedaan. Maar ze werd akelig van het infuus eruit halen.

http://femkewijgerde.blogspot.nl/p/blog-dagboek-2011.html

Wanneer alleen de familie op de hoogte is, dan is deze meestal erg bezorgd en voorkomend naar de patiënt, waardoor deze zich van alles gaat afvragen of zich in zijn eventuele vermoedens bevestigd weet. De stervende gaat zich nog akeliger en eenzamer voelen.

http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding