vaartijd


vaartijd 1.0

hoeveelheid tijd die een vaartuig nodig heeft voor zekere tocht; tijdsduur van een vaart; vaartduur

Semagram


Een vaartijd…

is een tijd

 • [Duur] heeft de duur van een vaart

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Bij voldoende goederenstroom en een frequente afvaart kunnen schepen met 80 tot 120 containers (van twintig voet, TEU, de internationale maat) een voortreffelijk alternatief zijn voor vrachtauto's. De vaartijd naar Rotterdam van 13 uur (over de weg 3 uur, per spoor 6 uur) is in relatie tot de totale doorlooptijd van verlader naar ontvanger te verwaarlozen.

  Meppeler Courant,

  Zeehavens Amsterdam zijn getijloze havens met een korte vaartijd van en naar zee. De vaartijd door het Noordzeekanaal, inclusief het passeren van de Noordzeesluizen bedraagt voor grote schepen minder dan twee en een half uur.

  http://www.portofamsterdam.com/start.html

  vaartijd 2.0

  hoeveelheid tijd dat iemand een schip of boot bestuurt of bedient; tijd besteed aan het varen met een vaartuig

  Semagram


  Een vaartijd…

  is een tijd

  • [Duur] is voor beroepsuitoefening bij wet beperkt
  • [Activiteit of handeling] wordt besteed aan het besturen of bedienen van een schip of boot

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   In het algemeen varen de binnenvaartschepen op het Rijn-Schiekanaal niet harder dan toegestaan (12 km/u), maar wordt wel stevig doorgevaren i.v.m. maximale vaartijden, alsmede sluitingstijden van bruggen en havenfacilteiten.

   http://www.rv-dds.nl/Nieuws/Veiligheid.pdf,

   vaartijd 3.0

   deel van een dag tussen bepaalde tijdstippen waarin een vaartuig vaart; vaarperiode in een dag

   Semagram


   Een vaartijd…

   is een tijd

   • [Geheel] is een deel van een dag tussen bepaalde tijdstippen
   • [Duur] heeft meestal een vaste duur
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het varen van een vaartuig

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Met de huidige zwakke rendabiliteit komt de dienstverlening aan de klanten in het gedrang en worden verdere investeringen gehypothekeerd, verklaren beide ferryondernemingen. Wapens. Door de fusie hoopt de onderneming machtiger wapens in handen te krijgen in de concurrentieslag met de Chunnel. Het wordt een combinatie van een hoogkwalitatieve dienstverlening aan boord van de ferry's, betere vaartijden en toekomstige investeringen.

    De Standaard,

    De binnenvaart is een meer open samenleving geworden, waarbij contacten met de walsamenleving meer gangbaar is geworden [...]. Vaak worden het vaargebied en de vaartijden aangepast als de kinderen naar school gaan.

    http://www.informatie.binnenvaart.nl/gezinsbedrijven.php,