vaarverbod


vaarverbod 1.0

verbod om ergens te varen; verbod om zich met een vaartuig op zee, op een rivier, op een kanaal, op grachten, op een meer e.d. te begeven en zich daarover te verplaatsen, bv. omdat het schip of de boot in slechte staat is, vanwege een te laag of te hoog waterpeil, naar aanleiding van een ongeluk, door de weersomstandigheden of om schaatsen op natuurijs mogelijk te maken

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vaarverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om de veiligheid te garanderen, ongelukken te voorkomen, schade aan de natuur te beperken of om schaatsen op natuurijs mogelijk te maken
 • [Betrokkene] wordt ingesteld door de landelijke, de provinciale of de plaatselijke overheid
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt vooral ingesteld omdat het schip of de boot in slechte staat is, vanwege een te laag of te hoog waterpeil, naar aanleiding van een ongeluk, door de weersomstandigheden of om schaatsen op natuurijs mogelijk te maken, maar kan bv. ook opgelegd worden aan de bestuurder van een vaartuig die te veel alcohol heeft gedronken

  Hoofdsemagram: verbod


  Algemene voorbeelden


  Het bestuur van de bedrijfsvereniging voor havenbedrijven, binnenscheepvaart en visserij (Habivi) studeert op een mogelijkheid om de binnenschippers schadeloos te stellen, maar heeft nog geen besluit genomen. In principe kunnen werkgevers op grond van de werkeloosheidswet om een uitkering vragen. Probleem is dat veel binnenschippers eigen baas zijn. Voor de binnenscheepvaart is het vaarverbod extra wrang omdat het niet aan een eigen tekort ligt dat er niet gevaren wordt: aan motorvermogen geen gebrek.

  NRC,

  Op de Driewerf hangt tegen de loods aan de waterkant een verkeerslicht om aan te geven of er al dan niet een vaarverbod is. • Rood licht betekent dat er een vaarverbod is. • Bij groen licht of als het verkeerslicht helemaal uit is, is er geen vaarverbod. • Oranje staat voor een gedeeltelijk vaarverbod.

  http://www.urvviking.nl/vereniging/downloads/item/48-vaarverbod

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • schade berokkenen

  Het huidige vaarverbod berokkent de binnenscheepvaart een schade van ongeveer 10 miljoen gulden per dag.

  NRC,

  • duren

  Bij het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) op de Maasvlakte, dat vooral kolen en ijzererts overslaat, was toevallig net deze week weinig aanbod. Men zou daar, aldus een woordvoerder, pas in moeilijkheden komen als het vaarverbod langer dan twee weken ging duren. Nu zijn er nauwelijks opslagproblemen, ook al omdat men uitwijkt naar railvervoer.

  NRC,

  • gelden
  • ingaan
  • van kracht blijven
  • van kracht worden
  • van kracht zijn

  Er kan niet met elk weer gevaren worden, dit is voor de veiligheid van de roeier maar ook van het behoud van het materiaal. Als er een vaarverbod geldt, dan zal dit duidelijk worden aangegeven, Er zijn situaties dat er geroeid kan worden, maar dat het afgeraden wordt.

  https://www.gsraegir.nl/nl/roeien/vaarreglement/

  Het 'E-woord' is nog niet gevallen, er komt nog lang geen Elfstedentocht, maar de provincie Friesland heeft woensdag besloten om varen op sloten en vaarten te verbieden. Door dat verbod kan het ijs groeien [...]. Het vaarverbod gaat zaterdag om 17.00 uur in.

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vaarverbod-op-friese-sloten-en-vaarten-vanwege-elfstedentocht~b3f96372/,

  Het waterpeil in het noorden van Noord-Holland zal naar verwachting pas over enkele dagen weer normaal zijn. Het provinciaal vaarverbod ter bescherming van de doorweekte oevers is gisteren gedeeltelijk opgeheven. Op alle andere waterwegen blijft het vaarverbod van kracht. De politie houdt toezicht op de naleving.

  NRC,

  Volgens het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) ligt op dit moment ongeveer 85 procent van de circa zesduizend binnenschepen stil. Sommige daarvan liggen al twee weken aan de kant omdat in Duitsland al eerder een vaarverbod van kracht werd.

  NRC,

  Het vaarverbod op de grote rivieren, dat al bijna een week van kracht is, heeft nog niet tot opvallende opslag- en bevoorradingsproblemen geleid in de Rotterdamse haven, aldus een woordvoerder van het gemeentelijk havenbedrijf.

  NRC,

  als object bij een werkwoord


  • een vaarverbod afkondigen
  • het vaarverbod uitvaardigen

  Voor 2004 zou het mogelijk moeten zijn voor burgers om gebruik te maken van het initiatiefstelsel [...]. Zo zouden burgers bijvoorbeeld kunnen vragen om bij vorst een vaarverbod in de grachten af te kondigen om te schaatsen, of kunnen ze verzoeken centra op te richten waar ouders op elkaars kinderen passen.

  Het Parool,

  In een deel van de provincie Groningen is met onmiddellijke ingang een vaarverbod afgekondigd. Het verbod is ingesteld door het waterschap Eemszijlvest en geldt voor alle waterwegen binnen haar beheersgebied.

  Meppeler Courant,

  Het vaarverbod is uitgevaardigd ter bescherming van waterstaatwerken. Volgens een woordvoerder van het waterschap is bij aanhoudende vorst ook de schaatsrecreatie gebaat bij een ongeschonden ijsvloer.

  Meppeler Courant,

  • een vaarverbod instellen
  • vaarverboden instellen

  In de Duitse stad Keulen bereiden de autoriteiten zich voor op een zeer hoge waterstand van de Rijn. Als de Rijn en de Moezel tegelijkertijd het hoogste peil bereiken, zorgt dat voor grote problemen, aldus een woordvoerder van de Duitse waterstaat. Op grote delen van deze rivier alsmede op de Main, de Neckar en de Moezel is een vaarverbod ingesteld.

  NRC,

  De Stichtse Rijnlanden heeft vaarverboden ingesteld voor de Grecht (Woerden, Nieuwkoop), de Vlist (Schoonhoven, Vlist) en de Dubbele Wiericke (Reeuwijk-Bodegraven) om de ijsgroei op deze wateren te bevorderen.

  https://www.hdsr.nl/vast/zoeken/@3550/waterschap-stelt/,

  • het vaarverbod intrekken
  • het vaarverbod opheffen

  Het waterpeil zakt in bijna het gehele gebied van Waterschap De Dommel. Daarom is woensdag besloten ook het vaarverbod voor de Dommel per direct in te trekken, meldt het waterschap.

  https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/214331/Waterpeil-zakt-er-mag-weer-worden-gevaren-op-de-Dommel-zwemmen-wordt-afgeraden,

  Het vaarverbod op De Lange Linschoten (Montfoort, Oudewater) is opgeheven. Het ijs is er niet betrouwbaar.

  https://www.hdsr.nl/vast/zoeken/@3550/waterschap-stelt/,

  Als het vaarverbod niet binnen enige dagen wordt opgeheven zal een speciale regeling moeten worden getroffen om de binnenschippers te ondersteunen.

  NRC,

  • een vaarverbod krijgen

  Een 41-jarige Leidse is dinsdagavond aangehouden omdat zij dronken aan het roer van een bootje in de Herensingel zat. Zij blies 934 ug/l, ruim vier keer zoveel als toegestaan. Zij kreeg een bon en een vaarverbod.

  https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20180926_27216762/vaarverbod-voor-dronken-leidse-vrouw.,

  Het aantal aan de ketting gelegde schepen liep wereldwijd terug van 94 tot 66. Het betrof vooral droge ladingschepen (39) maar ook een groot aantal ondeugdelijke tankers kreeg een vaarverbod.

  NRC,

  • een vaarverbod opleggen
  • een vaarverbod opgelegd krijgen

  Volgens een woordvoerder van het waterschap zou de waterstand aan het eind van woensdagmiddag weer normaal zijn. De binnenvaart op het Eemskanaal, Winschoterdiep, het A.G. Wildervanckkanaal en (gedeeltelijk) het Van Starkenborghkanaal kreeg een vaarverbod opgelegd tot dinsdagmiddag twaalf uur. Daarna werd de vaart weer vrijgegeven, met de boodschap dat er rustig moest worden gevaren.

  http://www.schuttevaer.nl/2000/03/ebdeur.htm,

  Het aantal zeeschepen dat zich in zeer slechte staat bevindt neemt sterk toe. Dat blijkt uit de forse stijging de afgelopen jaren van het aantal schepen dat van de Scheepvaartinspectie een vaarverbod krijgt opgelegd. Dat aantal bedroeg vorig jaar 306, terwijl in 1991 en 1992 nog respectievelijk 223 en 254 schepen het verbod kregen weer de zee op te gaan voordat bepaalde reparaties verricht waren.

  Meppeler Courant,

  • een vaarverbod veroorzaken

  Naast harde wind en windstoten zijn er nog meer weersomstandigheden die een vaarverbod kunnen veroorzaken. Een overzicht: • IJsvorming, als er (stukken) ijs op de Dwarswetering liggen, mag er niet gevaren worden • Bij vorst is er sprake van een vaarverbod voor alle houten boten en boten met houten geraamte. • Dichte mist, als de mist zo dicht is dat je de top van de elektriciteitsmast niet meer kan zien, is er een vaarverbod. • Bij het zien van onweer of bliksem mag er niet gevaren worden. Als je op dat moment op het water bent moet je direct terug.

  https://asopos.nl/node/1347

  met adjectief ervoor


  • een algeheel vaarverbod
  • een gedeeltelijk vaarverbod

  In de volgende gevallen geldt een algeheel vaarverbod. Als er een vaarverbod is, gaan er géén roeiboten het water op.

  https://www.rvrijnland.nl/veiligheid

  Op de Driewerf hangt tegen de loods aan de waterkant een verkeerslicht om aan te geven of er al dan niet een vaarverbod is [...]. Oranje staat voor een gedeeltelijk vaarverbod. Waar gevaren kan worden staat dan in tekst op de site aangegeven.

  http://www.urvviking.nl/vereniging/downloads/item/48-vaarverbod

  • het huidige vaarverbod

  Het huidige vaarverbod berokkent de binnenscheepvaart een schade van ongeveer 10 miljoen gulden per dag.

  NRC,

  • het lange vaarverbod

  In de huidige situatie dreigt het uitzonderlijk lange vaarverbod het gewone bedrijfsrisico te overschrijden. Het bestuur van de bedrijfsvereniging voor havenbedrijven, binnenscheepvaart en visserij (Habivi) studeert op een mogelijkheid om de binnenschippers schadeloos te stellen, maar heeft nog geen besluit genomen.

  NRC,

  • het provinciaal vaarverbod

  Het waterpeil in het noorden van Noord-Holland zal naar verwachting pas over enkele dagen weer normaal zijn. Het provinciaal vaarverbod ter bescherming van de doorweekte oevers is gisteren gedeeltelijk opgeheven. Op alle andere waterwegen blijft het vaarverbod van kracht. De politie houdt toezicht op de naleving.

  NRC,

  • het Vlaamse vaarverbod

  Naast de verbrede toegang tot de Antwerpse haven is een nieuwe sluis in Lanaken prioritair. Die moet de verbinding met Rotterdam verbeteren. Lokaal vraagt ze een verbinding van het Albertkanaal naar Monsin, met een aangepaste sluis. Die werken ontsluiten een ruim gebied voor havengebonden groei. Ze rekent ook op medewerking van de Vlaamse regering om het Vlaamse vaarverbod op zondag en de beurtrol af te schaffen.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • een vaarverbod in delen van Amsterdam-Centrum
  • een vaarverbod in de grachten

  Voor 2004 zou het mogelijk moeten zijn voor burgers om gebruik te maken van het initiatiefstelsel [...]. Zo zouden burgers bijvoorbeeld kunnen vragen om bij vorst een vaarverbod in de grachten af te kondigen om te schaatsen, of kunnen ze verzoeken centra op te richten waar ouders op elkaars kinderen passen.

  Het Parool,

  Waternet heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam een vaarverbod afgekondigd in delen van Amsterdam Centrum om ijsvorming te bevorderen. Hiermee is de zogenoemde IJsnota vanaf donderdag van kracht. Als de vorst voldoende doorzet kan er via verschillende grachten een rondje door de stad worden geschaatst.

  https://www.metronieuws.nl/extra/2012/02/vaarverboden-op-grachten-amsterdamse-binnenstad,

  Voorzetsel: op

  • het vaarverbod op De Lange Linschoten
  • het vaarverbod op de Lesse
  • het vaarverbod op de grote rivieren

  Het vaarverbod op De Lange Linschoten (Montfoort, Oudewater) is opgeheven. Het ijs is er niet betrouwbaar.

  https://www.hdsr.nl/vast/zoeken/@3550/waterschap-stelt/,

  De droogte speelt de kajakverhuurders lelijk parten, bevestigt hij. In het voorjaar misten ze al een groot deel van de traditionele schoolreizen door de stakingen in het Franstalig onderwijs en nu krijgen ze af te rekenen met het vaarverbod op de Lesse. Op 23 juli sloot de Waalse regering de kajakrivier.

  De Standaard,

  Het vaarverbod op de grote rivieren, dat al bijna een week van kracht is, heeft nog niet tot opvallende opslag- en bevoorradingsproblemen geleid in de Rotterdamse haven, aldus een woordvoerder van het gemeentelijk havenbedrijf.

  NRC,

  • het vaarverbod op zondag

  Naast de verbrede toegang tot de Antwerpse haven is een nieuwe sluis in Lanaken prioritair. Die moet de verbinding met Rotterdam verbeteren. Lokaal vraagt ze een verbinding van het Albertkanaal naar Monsin, met een aangepaste sluis. Die werken ontsluiten een ruim gebied voor havengebonden groei. Ze rekent ook op medewerking van de Vlaamse regering om het Vlaamse vaarverbod op zondag en de beurtrol af te schaffen.

  De Standaard,

  Voorzetsel: tot

  • een vaarverbod tot dinsdagmiddag twaalf uur

  Volgens een woordvoerder van het waterschap zou de waterstand aan het eind van woensdagmiddag weer normaal zijn. De binnenvaart op het Eemskanaal, Winschoterdiep, het A.G. Wildervanckkanaal en (gedeeltelijk) het Van Starkenborghkanaal kreeg een vaarverbod opgelegd tot dinsdagmiddag twaalf uur.

  http://www.schuttevaer.nl/2000/03/ebdeur.htm,

  Voorzetsel: van

  • het vaarverbod van 25 tot 28 december 1993

  Voor de schade van het vaarverbod van 25 tot 28 december 1993 is geen speciale financiële regeling getroffen.

  NRC,

  Voorzetsel: voor

  • vaarverboden voor de Grecht, de Vlist en de Dubbele Wiericke

  De Stichtse Rijnlanden heeft vaarverboden ingesteld voor de Grecht (Woerden, Nieuwkoop), de Vlist (Schoonhoven, Vlist) en de Dubbele Wiericke (Reeuwijk-Bodegraven) om de ijsgroei op deze wateren te bevorderen.

  https://www.hdsr.nl/vast/zoeken/@3550/waterschap-stelt/,

  in voorzetselgroep


  • schade lijden door het vaarverbod

  De 6.000 Nederlandse binnenschippers lijden door het vaarverbod een schade van tien miljoen gulden per dag, aldus het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

  NRC,

  • beëindiging van het vaarverbod
  • het instellen van vaarverboden
  • last hebben van het vaarverbod
  • de schade van het vaarverbod
  • verlenging van het vaarverbod

  Vanmiddag zou tijdens het dagelijkse crisisberaad in Arnhem een beslissing worden genomen over verlenging of beëindiging van het vaarverbod.

  NRC,

  Naast het instellen van vaarverboden houdt Waternet de Eenhoornsluis ook dicht. De sluis is woensdag bij wijze van proef dichtgegaan om stroming in de grachten tegen te gaan waardoor ijs nog sneller zal aangroeien.

  https://www.metronieuws.nl/extra/2012/02/vaarverboden-op-grachten-amsterdamse-binnenstad,

  Het containeroverslagbedrijf ECT heeft van het vaarverbod tot op heden alleen de last van de 'last minute' overboekingen. Ook ECT neemt waar dat veel bedrijven uitwijken naar weg of rail.

  NRC,

  Voor de schade van het vaarverbod van 25 tot 28 december 1993 is geen speciale financiële regeling getroffen.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen