vandalisme


vandalisme 1.0

zucht om vernielingen aan te richten op publieke of andermans eigendommen, zoals kunstwerken, straatmeubilair of auto's; vernielzucht

Semagram


Vandalisme…

is een zucht

 • [Intentionaliteit] gebeurt opzettelijk
 • [Betrokkene] is iets waaraan vooral jongeren zich schuldig maken
 • [Object betroffen] is gericht op publieke of andermans eigendommen, zoals kunstwerken, straatmeubilair of auto's
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] gebeurt vaak uit verveling
 • [Legitimiteit] is strafbaar

Algemene voorbeelden


Bureau Halt geeft ook voorlichting op het voortgezet onderwijs. Bij deze vorm van onderwijs is het onderwerp van de voorlichting 'Groepsdruk', omdat blijkt dat veel vandalisme in groepsverband gebeurt.

http://halt-flevoland.nl/

Ten aanzien van schade die aangebracht wordt door leerlingen aan materialen, gebroken ruiten, beschadigd verfwerk, zeker als er sprake is van opzet of vandalisme, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht en aansprakelijk gesteld voor bekostiging van herstel of vervanging.

http://www.jvanstolbergschool.org/index2.htm

Mechelen wordt de jongste maanden geconfronteerd met een nieuwe vorm van vandalisme. Onverlaten brengen zware beschadigingen toe aan het bomenbestand. De stad start een tegenoffensief. Wie betrapt wordt op vandalisme, draait op voor de kosten om een nieuwe boom aan te planten.

Gazet van Antwerpen,

"Hoewel het misschien de trouwste supporters zijn, heeft hun gedrag nog heel weinig met voetbal te maken. Voor deze mensen is de wedstrijd niet volledig zonder een forse vechtpartij. Het is hen te doen om de kick van het geweld, een kick die wordt gestimuleerd met behulp van veel alcohol, speed en coke", zegt Ferwerda. "Deze knokpartijen hebben ook niets meer met vandalisme te maken. Vandalisme is vooral gericht tegen objecten. Het gaat hier om georganiseerde vormen van geweldscriminaliteit."

De Standaard,

Enige dagen hierna trok een hele karavaan van wagens met mensen van de plantsoenendienst, gemeentewerken en een elektriciteitsbedrijf door de straten en werden de bomen op de bekende plaatsen in de grond gezet en aangesloten op het elektriciteitsnet. Ze zullen tot na de kerst blijven staan. In verband met vandalisme zijn de lampjes hoog in de bomen gehangen.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


 • beschermen tegen vandalisme
 • beveiligen tegen vandalisme
 • optreden tegen vandalisme

Steeds meer scholen kopen hoge afsluitingen, alarmsystemen of bewakingscamera's. Ze doen dat om zichzelf tegen inbraken en vandalisme te beschermen.

De Standaard,

De Stichting Katakomben, beheerder van de Romeinse catacomben in Valkenburg, wil het ondergrondse museum met een camera gaan beveiligen tegen vandalisme.

http://members.tripod.lycos.nl/LeonW/katakomben.html

De schoolagent patrouilleert op school en in de buurt om overlast door scholieren tegen te gaan. Daarbij treedt hij op tegen vandalisme en kleine criminaliteit.

Haarlems Dagblad,

 • het slachtoffer van vandalisme

De spoorwegen riepen op tot strengere straffen nadat twee machinisten begin deze maand binnen drie dagen het slachtoffer van vandalisme werden. De eerste reed met zijn trein bij Malden tegen een houten paal die met prikkeldraad aan een viaduct was vastgemaakt. Twee dagen later gooide een vandaal een baksteen tegen een aanstormende trein tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe.

Algemeen Dagblad,

'Op iets dat je mooi vindt, ben je zuinig' is de onderliggende gedachte van de wethouder, in een tijd waarin diverse kunstwerken zoals de Meppeler Muggen het slachtoffer worden van vandalisme. De gemeente zal zich door vandalen niet laten ontmoedigen om kunst te plaatsen, want: 'Zonder kunst kan een samenleving niet bestaan'.

Meppeler Courant,

 • de aanpak van vandalisme
 • bestrijding van vandalisme
 • gevolg van vandalisme

Vanuit de gemeente Dronten is het verzoek gekomen om de preventieve aanpak van vandalisme rond de basisscholen te verbeteren.

http://halt-flevoland.nl/

Voor bestrijding van het vandalisme in Meppel zijn 1900 uren uitgetrokken. Het streefcijfer is het aantal vernielingen met 15% omlaag te brengen, het oplossingscijfer van 7% te verhogen tot 9%.

Meppeler Courant,

De meeste klachten van reizigers over het nieuwe systeem hadden betrekking op defecte automaten die het onmogelijk maken een kaartje op het perron te kopen. De NS zeggen dit probleem, dat vooral direct na de jaarwisseling als gevolg van vandalisme voor veel ergernis zorgde, inmiddels redelijk onder controle te hebben.

NRC,

 • een vorm van vandalisme
 • vormen van vandalisme

B en W hadden ook een brief gekregen over het vandalisme in de gemeente. 'Als we dit met wortel en al uit kunnen roeien is dit ons zeer welkom', zei de eerste burger. Hij stelde dat, indien men een vorm van vandalisme constateert, men dit stante pede bij de politie of bij de gemeente moet melden. De vernielingen worden veelal aangebracht aan gemeentelijke eigendommen.

Meppeler Courant,

Het was de eerste keer dat er brand werd gesticht bij de catacomben. Wel kreeg het museum de afgelopen twee jaar tien keer eerder te maken met andere vormen van vandalisme, waaronder inbraak en vernieling. Directeur B. Heggen vindt het dan ook tijd worden voor maatregelen. "Ik word er gewoon knettergek van. Ruiten die sneuvelen, stoeptegels die los worden gewrikt, banken die verdwijnen."

http://members.tripod.lycos.nl/LeonW/katakomben.html

Graffiti vallen te onderscheiden van andere vormen van vandalisme daar deze niet het vernielen of beschadigen van een object tot doel hebben maar veeleer iets aan het object toevoegen.

http://users.pandora.be/graffiti/graffiti/info.htm

met ander, nevengeschikt substantief


 • diefstal en vandalisme
 • geweld, vandalisme en criminaliteit
 • vandalisme en diefstal

Volgens conservator Robert Hoozee is het ondoenbaar om alle kunstwerken tegen diefstal en vandalisme te beschermen.

De Standaard,

Dominee Visser dreigde woensdag de nachtopvang van zijn Pauluskerk te sluiten vanwege niet meer te hanteren geweld, vandalisme en criminaliteit.

de Volkskrant,

Jongeren kunnen bij vandalisme en diefstal via het Haltbureau een alternatieve straf krijgen.

Meppeler Courant,

Vaste verbindingen


digitaal vandalisme


  Zie: digitaal vandalisme

politiek vandalisme


  Zie: politiek vandalisme

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden