veem


veem 1.0

(transport, verkeer en reizen; (vooral) in Nederland; verouderend)

groep van personen die een samenwerkingsverband vormt op het vlak van goederenbehandeling, in het bijzonder voor sortering, weging, opslag e.d. en die destijds deel uitmaakte van gildes zoals de waagdragers en de schuitvoerders; coöperatie in het opslagbedrijf

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een veem…

is een coöperatie

 • [Leden] bestaat uit een beperkt aantal personen die voor gezamenlijke rekening en risico de werkzaamheden uitvoeren die behoren tot de taak van hun gilde
 • [Geheel] is een deel van een gilde
 • [Functie] dient om samen te werken
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een hiërarchische structuur
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft betrekking op de verzorging van goederen, zoals sortering, weging, opslag en vroeger ook vervoer

Algemene voorbeelden


De geschiedenis van Pakhoed gaat terug tot in het begin van de zeventiende eeuw toen de mensen die havengoederen in pakhuizen opsloegen zich verenigden in coöperaties (vemen). Met de coöperaties, waarvan de leden herkenbaar waren aan de kleur van hun hoed, kwam er enige lijn in het sorteren, bemonsteren en wegen van de overzeese goederen.

NRC,

In de 17e eeuw werd de kaas elk jaar vanaf mei tot Allerheiligen verhandeld op vrijdagen en zaterdagen. In die periode had iedere groep kaasdragers, ofwel 'veem', een eigen kaasweegschaal. In de 18e eeuw werd vier dagen per week kaasmarkt gehouden. Tot de eerste wereldoorlog was de kaasmarkt een noodzakelijk handelsgebeuren [...]. Sinds 1939 is Alkmaar de enige stad in Nederland waar de kaas nog op deze traditionele wijze op een kaasmarkt verhandeld wordt.

http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

Het Alkmaarse Kaasdragersgilde bestaat uit vier groepen van ieder zeven kaasdragers. Zo'n groep heet een veem. Ieder veem heeft zijn eigen kleur: geel, rood, groen en blauw.

http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

veem 2.0

(transport, verkeer en reizen; (vooral) in Nederland; verouderend)

bedrijfstak of onderneming die in opdracht van derden goederen tijdelijk opslaat, verzorgt, administreert en aflevert uit haar pakhuizen; onderneming voor goederenopslag

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een veem…

is een onderneming

 • [Herkomst of oorsprong] is meestal voortgekomen of gebaseerd op een gildeachtig samenwerkingsverband
 • [Plaats] is vaak gesitueerd in havengebieden
 • [Activiteit of handeling] richt zich op de opslag en administratie van goederen en de aflevering ervan uit pakhuizen

  Algemene voorbeelden


  Voor de meeste mensen zal een veem niet anders zijn dan een pakhuis. Maar een veem vervult echter een belangrijke schakel in de handelsketen. In een veem kunnen goederen worden opgeslagen om beleend te kunnen worden, om inklaring uit te stellen, om te laten controleren of om te laten distribueren. Net als de industrie vormt het veem een belangrijke schakel in de verdeling van grondstoffen tot eindproducten.

  http://www.archive-nl-2014.com/nl/z/2014-03-14_3838195_14/Het-Veem/,

  De Douane heeft daarnaast toegang tot de database van Philips. Van die kijkfunctie - die we overigens al zo'n tien jaar hebben - maken we doorlopend gebruik om de verschillende stadia van afhandeling van de goederen te volgen [...]. De Engelse douane raakt de controle van de maandaangifte van Philips kwijt, maar blijft wel de instantie die, in voorkomende gevallen, aangestuurd door Nederland, de fysieke controles uitvoert. Er is een Nederlands-Engels controleteam gevormd, en de controleaanpak wordt gezamenlijk vastgesteld [...]. De investeringen zijn alleen zinvol als er een vergunning voor meerdere EU-landen en bij voorkeur de hele EU komt. Nationale vemen bestaan al niet meer, nu worden eindelijk ook op douanegebied nationale taken losgelaten.

  http://www.belastingdienst.nl/9229237/n/dnb.htm,

  Amsterdam heeft naast alle attracties in de stad ook nog een haven. De laatste grote rederijen zijn weliswaar eind jaren zeventig grotendeels naar Rotterdam verhuisd en de haven is een stuk geslonken, maar ongeveer 12.000 mensen (4200 transport, 2200 havendiensten, 1800 overslag, 2000 veem en 1100 expeditie) verdienen nog steeds direct hun brood met werken in de haven.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  veem 3.0

  afbeelding

  Bron: Joris
  ( CC BY-SA 3.0 )

  (transport, verkeer en reizen; (vooral) in Nederland; verouderend)

  pakhuis beheerd door een veem; opslagplaats van een veembedrijf

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een veem…

  is een bouwwerk; is een voorwerp

  • [Omvang concreet] is zeer omvangrijk
  • [Functie] dient voor de opslag van goederen
  • [Bezitter of eigenaar] is eigendom van een veembedrijf

   Algemene voorbeelden


   De inrichtingen waarop de oude Brandbeveiligingsverordening van toepassing was waren: - Loodsen, vemen en opslagplaatsen met opslag van brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen en voorwerpen [...] - Kampeerplaatsen en jachthavens.

   http://www.edam-volendam.nl/