verbodsethiek


verbodsethiek 1.0

(filosofie; religie, mystiek en mythologie; neologisme)

ethiek die, bijvoorbeeld door de kerk, is geformuleerd in de vorm van bepaalde verboden en die vrij dwingend wordt opgelegd; ethiek geformuleerd in verboden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Verbodsethiek…

is ethiek

 • [Onstoffelijke inhoud] is ethiek die, bijvoorbeeld door de kerk, is geformuleerd in de vorm van bepaalde verboden en die vrij dwingend wordt opgelegd

  Hoofdsemagram: ethiek


  Algemene voorbeelden


  De kerk moet misschien minder bezig zijn met de 'verbodsethiek' (morele grenzen afbakenen en de nadruk leggen op wat niet mag) [...]. Er zou een 'advies-ethiek' voor in de plaats kunnen komen. Eenvoudig gezegd: de kerk moet gaan wijzen op hoe het óók kan en moet katholieken helpen om 'een beter leven te leiden'.

  Trouw,

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2014