verhuurder


verhuurder 1.0

iemand die iets verhuurt aan een ander, bv. een huis, kamer of auto; iemand die iets verhuurt; ook: bedrijf dat, vereniging of instantie die iets verhuurt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een verhuurder…

is een bedrijf; is een persoon

 • [Duur] verhuurt iets voor een bepaalde tijd
 • [Activiteit of handeling] staat tegen betaling het gebruik van een goed af aan een ander; verhuurt iets; draagt zorg voor hetgeen hij verhuurt; stelt een huurcontract op; int huur; ontvangt huurgeld
 • [Belanghebbende of begunstigde] verhuurt iets aan een huurder
 • [Object betroffen] verhuurt bv. een huis, kamer of auto

Algemene voorbeelden


Een mondelinge huurovereenkomst is volkomen geldig. Toch is het aan te raden een huurovereenkomst schriftelijk op te maken. Want in geval van problemen kunnen zowel huurder als verhuurder aan de hand van de schriftelijke huurovereenkomst bewijzen welke afspraken werden gemaakt.

http://www.notaris.be/

Wanneer je geen huur betaalt, dan kan de verhuurder gewoon de huurovereenkomst opzeggen of ontbinden.

http://www.kamerbemiddelingtilburg.nl/

Wanneer er geen waarborgsom is afgegeven, dan kan de verhuurder bij wanbetaling ook spullen (bv. je nieuwe computer) in beslag nemen, teneinde op die manier zijn geld te krijgen. Meestal bedraagt de waarborgsom één of twee maanden huur.

http://www.kamerbemiddelingtilburg.nl/

Wanneer jij je kamer verlaat en in goede staat achterlaat, dan hoor je je borg terug te krijgen. Zorg dus dat je alle gebreken bij de verhuurder meldt, anders kan het zijn dat jij je borg niet terug krijgt.

http://www.kamernet.nl/dsp_lsr_casus.php?CID=1257

Het huis van die mensen moet nodig opgeknapt worden. De verhuurder is er al diverse malen over aangesproken en aangeschreven. Hij doet echter niets aan het achterstallige onderhoud.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder34.htm

Vaak genoeg heeft de verhuurder contractueel laten vastleggen dat er geen onderhuur mag plaatsvinden, als hij er dan achter komt dat er toch wordt onderverhuurd, kan hij sowieso de huur laten beëindigen wegens wanprestatie.

http://www.kamerbemiddelingtilburg.nl/

Zeilen in de Caraïben kan met Moorings, de grootste verhuurmaatschappij van zeiljachten. De verhuurder heeft 700 jachten verspreid over 25 havens in de hele wereld, van de Middellandse Zee over de Caraïbische Zee tot de Stille Oceaan.

De Standaard,

De fracties pleiten er dinsdag voor om verhuurders die weigeren woningen te renoveren, te straffen. Remkes staat daar niet helemaal afwijzend tegenover, zo kon uit zijn woorden worden opgemaakt.

Reformatorisch Dagblad,

Nog dit seizoen wil de provincie de strengere veiligheidseisen invoeren [...]. Directeur M. Jennissen van Fun Beach, eigenaar van het Leerke Ven, vreest dat hij het "niet meer gaat trekken" [...]. "Badmeesters die continu het water moeten controleren, zijn te duur. Zij zullen een contract willen van minimaal twintig uur, maar wat als het weer tegenvalt? Vorig jaar draaide ik quitte, maar zonder dergelijke toezichthouders." Jennissen heeft vrijdag een gesprek met wethouder T. Huyskens van Heel. "Ik vind dat de gemeente als verhuurder moet bijspringen. Anders moet ik óf sluiten óf de prijs verhogen."

De Limburger,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • moeten
 • mogen

De verhuurder moet de huurprijsaanpassing schriftelijk melden aan de huurder.

De Standaard,

De verhuurder heeft de kamer zelf nodig. Dit mag alleen indringende gevallen en de rechter moet uitwijzen of het belang van de verhuurder zwaarder weegt dan die van de huurder. De verhuurder moet ook zorgen voor vervangende woonruimte.

http://www.kamerbemiddelingtilburg.nl/

De verhuurder mag maximaal één maand huur als borg vragen.

http://www.kamernet.nl/dsp_lsr_casus.php?CID=1257

De huur die ik voor mijn woning betaal is hoger dan de maximaal toegestane huurprijs die de verhuurder mag vragen. Toch wil hij met ingang van 1 juli 2002 de huur weer verhogen. Mag dat?

http://www.woonbond.nl/

met adjectief ervoor


 • een particuliere verhuurder
 • particuliere verhuurders

Met terugwerkende kracht (vanaf januari 1993) werd het dit jaar mogelijk een kamer belastingvrij te verhuren, als de huurinkomsten per jaar niet boven de 5.300 gulden liggen. Daarnaast werd de huurbescherming van kamerhuurders van hospitakamers veranderd. Voor het huren van een kamer bij een particuliere verhuurder geldt nu een proeftijd van negen maanden.

Meppeler Courant,

Ga nooit alleen naar een particuliere verhuurder. Als je in je eentje gaat naar een studentenhuis, dan is dat prima, maar doe jezelf een plezier een neem altijd iemand mee als je gaat kijken bij een particuliere verhuurder. Twee mensen zien meer dan één en niet alle verhuurders zijn even betrouwbaar.

http://www.kamernet.nl/dsp_lsr_casus.php?CID=1257

 • sociale verhuurders

De Woonbond dringt er op aan de huurinkomsten niet in mindering te brengen op uitkeringen of huursubsidies, zoals nu het geval is. Sociale verhuurders zouden meer woningen per kamer moeten verhuren. Gemeenten zouden ruimten boven winkels en in scholen, bedrijfspanden en ziekenhuizen geschikt kunnen maken voor kamerverhuur, aldus de bond.

Meppeler Courant,

Volgens berekeningen van de Nationale Woningraad bedroeg de gemiddelde huurverhoging dit jaar 5,16 procent; de sociale verhuurders waren verplicht gemiddeld op ten minste 4,75 uit te komen.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • de verhuurder van de auto
 • de verhuurder van grond
 • de verhuurder van een pand
 • de verhuurder van een woning
 • de verhuurder van woonruimte
 • verhuurders van appartementen
 • verhuurders van studentenkamers

De verhuurder van de aangeboden auto is verplicht tot levering van de gereserveerde auto aan huurder.

http://www.trouwautomarkt.nl/voorwaarden-trouwautomarkt

"De tijdsduur van de huurovereenkomst is telkens één jaar en kan eenzijdig worden opgezegd. Er staat ook in dat bij beëindiging van het contract de huurder gehouden wordt alle opstallen te verwijderen. Bovendien krijgt die boerin als verhuurder van de grond ook nog eens tien procent van de koopsom".

Klein paradijs, Max Pam,

Het faillissement werd aangevraagd door onder andere bierbrouwer Brand, tevens financier van de peperdure klimaatkeuken, die de eigenaren speciaal in de kelder lieten uitgraven. Ook de Nedstede Groep, de verhuurder van het pand, zou faillissement hebben aangevraagd wegens ruim een jaar huurachterstand.

Het Parool,

U kunt individuele huursubsidie het best aanvragen bij de verhuurder van uw woning. Dat kan de Woningstichting zijn, maar ook een makelaar. Die kan namelijk huurmatiging toepassen. Dat wil zeggen, dat al meteen bij de betaling van de huur uw individuele huursubsidie wordt verrekend.

http://www.barneveld.nl/index2.html

De huurbescherming die je hebt, is ten opzichte van de hoofdhuurder, dus niet de verhuurder van de woonruimte.

http://www.kamerbemiddelingtilburg.nl/

Het zonnig weer redt de vakantiesituatie voor de hotels in juli en augustus aan de Vlaamse Kust. Ook de horeca is optimistisch. Minder tevreden zijn de verhuurders van appartementen: de verhuringen lopen traag.

De Standaard,

De universiteit rekent erop dat verhuurders van studentenkamers een fietsenbergplaats voorzien.

De Standaard,

Voorzetsel: van

 • de verhuurder van bussen
 • de verhuurder van limousines
 • de verhuurder van de vrachtauto

Penning heeft 120 mensen in dienst en een wagenpark van ongeveer 100 bussen. Het bedrijf was de voornaamste verhuurder van bussen aan de TEC Namen-Luxemburg, een van de exploitatiemaatschappijen van de SRWT.

De Standaard,

Alleen Kirk Douglas is zeker van zijn ere-oscar en ook John Lasseter, de regisseur van Toy Story krijgt, verdiend, een oscar voor zijn revolutionaire computertechniek. Er zijn in de Academy blijkbaar toch leden die kwaliteit én vooruitgang waarderen. En die modeontwerpers en verhuurders van limousines (die tot in San Francisco worden gecharterd) fortuinen laten verdienen.

De Standaard,

De FBI maakte gisteren de signalementen bekend van twee onbekende verdachten, zogenoemde John Doe's [...]. Beide mannen zijn volgens de FBI gewapend en gevaarlijk. Hun signalement is afkomstig van de verhuurder van de vrachtauto waar de bom in zat.

NRC,

Voorzetsel: van

 • een verhuurder van videorecorders
 • verhuurders van kostuums

De videoverhuurzaak Super Club die hij in 1983 had opgezet - eerst nog als verhuurder van videorecorders - groeide adembenemend snel.

De Standaard,

De etalage van drogisterij het Kruidvat stond in het teken van de kindervriend, en ook Blokker had nog de helft van de etalageruimte voor hem vrijgehouden. Maar bij de andere winkels: niets dan kerstballen en kaarsjes. Na die tocht wisten we het zeker: de Sint is in gevaar. Nochtans lopen er in ons land meer Sinten rond dan ooit, zeggen de verhuurders van kostuums. Maar, voegen ze eraan toe, we verhuren vooral aan bedrijven en particuliere organisaties. De belangstelling van de winkels taant.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • huurder en verhuurder
 • huurders en verhuurder
 • huurders en verhuurders
 • verhuurder en huurder

In alle gevallen waarin huurder en verhuurder geen overstemming bereiken over zelf aangebrachte veranderingen kan de betreffende kwestie worden voorgelegd aan een geschillencommissie, die een bindend advies geeft.

http://www.woonbond.nl/

Veel NVM-makelaars houden zich naast aan- en verkoop actief bezig met de huur en verhuur van woningen [...]. Hebben huurders en verhuurder elkaar gevonden dan moeten alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een huurcontract. De NVM-makelaar heeft hier ervaring mee. Zo'n huurcontract legt al uw rechten en plichten vast.

http://www3.nvm.nl/frameset.asp?status_hoofd=wonen=wonen/ETA_1_wonen.htm

Huurders en verhuurders doen een beroep op de huurcommissie voor een onafhankelijk en bindende uitspraak. Meestal is er sprake van een patstelling omtrent huurverhoging en -verlaging.

Meppeler Courant,

De huurovereenkomst zal veelal voor onbepaalde tijd worden aangegaan. In de wet is precies bepaald hoe er gehandeld kan worden als er vervolgens problemen ontstaan tussen de verhuurder en huurder.

http://www.rechtspraak.nl/default.asp

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen