huurder


huurder 1.0

iemand die iets huurt van een ander, bv. een huis, kamer of auto; iemand die iets huurt; ook: bedrijf dat, vereniging of instantie die iets huurt
Vooral in toepassing op iemand die woonruimte huurt van een verhuurder.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huurder…

is een bedrijf; is een persoon

 • [Duur] huurt iets voor een bepaalde tijd
 • [Activiteit of handeling] betaalt een ander voor het gebruik van een goed; huurt iets; betaalt huur
 • [Belanghebbende of begunstigde] huurt iets van een verhuurder
 • [Object betroffen] huurt bv. een huis, kamer of auto

Algemene voorbeelden


Een huurder die een voorziening in zijn woning aanbrengt, zoals een wasbak of een keuken naar eigen smaak, raakt die investering kwijt zodra hij de huur opzegt en vertrekt.

NRC,

Een mondelinge huurovereenkomst is volkomen geldig. Toch is het aan te raden een huurovereenkomst schriftelijk op te maken. Want in geval van problemen kunnen zowel huurder als verhuurder aan de hand van de schriftelijke huurovereenkomst bewijzen welke afspraken werden gemaakt.

http://www.notaris.be/

De huurder moet tenminste 21 jaar zijn en niet ouder dan 70. Het gewone nationale rijbewijs is voldoende om een auto te huren. Huurders van 21 t/m 25 jaar betalen een extra toeslag voor de verzekering.

http://www.skywingstravel.nl/

Huurders kunnen voortaan ongestraft in hun huurwoning klussen. Voorwaarde is dat de woning niet minder waard wordt. Huurders hoeven de woning niet meer in oorspronkelijke staat achter te laten als zij verhuizen.

De Telegraaf,

Het KB-gebouw is eigendom van de Rijksgebouwendienst, en omvat ongeveer 75.000 vierkante meter kantoorruimten en depot voor de collecties. Hier zijn behalve de KB 17 andere instellingen gevestigd op het terrein van wetenschap, cultuur en informatie. Huurders van het gebouw zijn de KB, het Letterkundig Museum, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en de Nederlandse Filmkeuring.

http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_organisatie.html

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • betalen
 • moeten

Voor moderne gebouwen op de Keiberg of de uitvalswegen richting Leuven betalen huurders tussen de 4.500 en 5.000 frank per jaar per m².

De Standaard,

Er worden elektriciteits- , water- en sanitaire voorzieningen aangebracht en binnen de kortste keren heeft u een vijftigtal staanplaatsen voor caravans. De huurders stromen toe en betalen elk jaar trouw hun huurgeld en het verbruik van de nutsvoorzieningen.

De Standaard,

Gedurende de huurperiode kan de fiets binnengebracht worden voor herstelling in het atelier. De huurder betaalt telkens onmiddellijk de geldende kostprijs voor onderdelen die worden vervangen. De prijslijst hangt uit in de hall en de atelierruimte.

http://www.mobiel.be/begin.htm

Wat de radiatoren betreft, moet de huurder ervoor zorgen dat ze regelmatig ontlucht worden. Na een zeker aantal jaren (15 à 25 jaar naargelang van de kwaliteit van de materialen), kan een ketel poreus worden: de vervanging van de ketel is ten laste van de verhuurder.

http://www.cybelweb.be/document/herstellingswerken_nl/page_1.html,

met adjectief ervoor


 • de huidige huurder
 • de nieuwe huurder
 • de toekomstige huurder
 • de vorige huurder
 • nieuwe huurders

De huidige huurder van het pand waar straks een info-centrum ten behoeve van de acquisitie van het project moet komen, de heer J.P., heeft de huur inmiddels opgezegd.

Meppeler Courant,

De voormalige uitbater van restaurant Pesse ging ging vier maanden geleden failliet, maar de nieuwe huurder van het pand gelooft er in. H.B., nu nog werknemer bij hotel-restaurant Waanders in Staphorst, en zijn vrouw J. gooien op 1 maart de deuren van het vlak aan de snelweg gelegen restaurant wijd open.

Meppeler Courant,

De gemeente voert momenteel overleg met de VVV Blokzijl. Op grond van de huidige stand van zaken zal de plaatselijke VVV de toekomstige huurder worden van de nieuwe jachthaven. Derhalve zijn met de VVV-vertegenwoordigers ook de inrichtingsplannen besproken.

Meppeler Courant,

Een verhuurder mag overnamekosten in rekening brengen. Dit zijn kosten die je betaalt om bijvoorbeeld een tapijt, bureau of bed over te nemen. Je bent niet verplicht om de spullen van de vorige huurder over te nemen, dus onderhandel over een goede prijs áls je al de spullen wilt overnemen.

http://www.kamernet.nl/dsp_lsr_casus.php?CID=1257

De MWS is niet van plan bij de sloop al te rigoureus te werk te gaan. In eerste instantie wordt alleen de haard weggebroken. Als de nieuwe huurders niet uit de voeten kunnen met de achtergebleven schoorsteen in de kamer dan wordt deze ook op kosten van de woningstichting afgebroken.

Meppeler Courant,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • zittende huurders

Om zittende huurders te stimuleren goedkoper te gaan wonen kunnen ze gebruik maken van een verhuiskostensubsidie, die ook in Tilburg bestaat.

http://www.coelo.nl/armleeuw.htm,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • de huurder van een pand
 • de huurder van een villa
 • de huurder van een woning
 • huurders van kluizen
 • huurders van praktijkruimten
 • huurders van sociale woningen

Volgens de jaarrekening 2000 (pagina 241) is er in 2000 aan een huurder van het pand Noordeinde 2a een vergoeding betaald voor vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst.

http://www.leiden.nl/gemeente/actueel/index.html

In de woning vonden de speurders een grote hoeveelheid kalashnikovs, bazooka's en semtex-springstof. De huurder van de villa was volgens de eigenaar afkomstig uit het voormalige Joegoslavië.

De Standaard,

Er zijn nauwelijks redenen waarom een huurder van een woning niet ongeveer hetzelfde met zijn woning mag doen als een eigenaar-bewoner.

http://www.aedesnet.nl/

Onmiddellijk na de brand in mei vorig jaar stroomden verontruste huurders van kluizen toe bij de Crédit Lyonnais. Ze vreesden vuur- en/of waterschade aan de inhoud van de kluizen. Die vrees was begrijpelijk want de grotere chambres fortes herbergden onder meer een Chagall-collectie en een verzameling Stradivarius-violen.

De Standaard,

De huurders van de praktijkruimten van het gezondheidscentrum kunnen gebruik maken van een groot aantal voorzieningen binnen het verzorgingstehuis, zoals receptiediensten, administratie, schoonmaak, vergaderaccommodatie, maaltijdvoorziening en vervoer van patiënten.

Meppeler Courant,

Een kleine veertig procent van de huurders van sociale woningen heeft een lager dan modaal inkomen.

http://www.aedesnet.nl/

met ander, nevengeschikt substantief


 • huurder en verhuurder
 • huurders en verhuurders

De rechter kan een bindende uitspraak doen bij onenigheid tussen partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geschillen tussen werknemer en werkgever of tussen huurder en verhuurder.

http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

Het is beslist nuttig, maar niet verplicht, om bij het begin van de huur "een plaatsbeschrijving" op te stellen. Op het einde van de huur kunnen huurder en verhuurder via dit document nagaan welke schade reeds bestond en welke nadien is ontstaan.

http://www.notaris.be/

Huurders en verhuurders zullen dus altijd aansturen op goede afspraken over voorgenomen veranderingen. Voor de huurder betekent dat hij veranderingen van ingrijpende aard tevoren met de verhuurder bespreekt en in geval van twijfel ook die weg kiest. Voor de verhuurder betekent het dat hij open staat voor dat overleg en bereid is de bewoner te adviseren hoe werkzaamheden het best kunnen worden uitgevoerd.

http://www.woonbond.nl/

 • huurders en kopers

D66 wil een bruisende stad. Met woontypen in allerlei soorten en maten. Veel keuze voor huurders en kopers, in verschillende prijsklassen en voor de verschillende fasen van hun leven.

http://www.e-stem.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen