verlakkerij


verlakkerij 1.0

(informeel)

bedrog

Algemene voorbeelden


Er ontwikkelde zich een kaste, mensen die elkaar diploma's doorgaven en zich dan kenners noemden, vertegenwoordigers van God op aarde. Met glinsterende gewaden, ringen, goud en majestueuze tempels kreëerden ze een sfeer van onaantastbaarheid. Ze predikten, spelden het volk de les en verwezen telkens naar de bijbel om hun gelijk te bewijzen, de bijbel die ik en de anderen niet mochten lezen. Ze interpreteerden de heilige schrift totaal verkeerd om er een middel tot verlakkerij van te maken, ze vergaarden indrukwekkende rijkdommen.

Berthold 1200, Paul Koeck,

Eén van de grootste verlakkerijen van mijnheer Reagan en zijn mensen was dat de armen met economische hulp arm werden gehouden. Ze zeiden dat de armen de 'prikkel' nodig hadden van hun eigen armoede. Dat ontsloeg de regering en de rest van de bevolking van de plicht iets voor deze mensen te doen.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000029633:mpeg21:a0160,

Misschien wel de belangrijkste verlakkerij in Het Interview was het loopje, dat de kroonprins nam met de waarheid, over zijn romantische aanzoek aan Máxima op het ijs van de vijver van Huis ten Bosch.

http://utopia.knoware.nl/users/propriac/archief/010217.html,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen