verleider


verleider 1.0

iemand die andere mensen verleidt tot handelingen die ze anders niet zouden stellen of tot denkbeelden die ze anders niet zouden koesteren
Vaak gaat het om handelingen of denkbeelden die als onverstandig of immoreel beschouwd worden.

Semagram


Een verleider…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] verleidt andere mensen tot dingen die ze anders nooit zouden doen of gedachten die ze anders nooit zouden koesteren
 • [Middel] gebruikt zijn charmes of mooie praatjes of spiegelt zijn slachtoffers een al te rooskleurige toekomst voor
 • [Waardering] wordt vaak beschouwd als een bedrieger

  Algemene voorbeelden


  Zola gold als pornograaf, als een vies auteur, als een neerdrukkende verleider. Dat hij ook sociaal een 'activist' was geweest kwam niet of nauwelijks ter sprake. En ware dit het geval geweest, dan zou dit hem niet op een hoger voetstuk hebben doen plaatsen, want rebellie tegen een gevestigde orde was al even erg als een openlijke onthulling van seksuele wanorde.

  Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

  Ziekte en dood, dekten die woorden niet het begrip Mephisto, de grote verleider die Faust een verjongingskuur bezorgde?

  In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

  Zo ook stelt de strafwet degene die een getuige aanzet tot een valse getuigenis ("de verleider") strafbaar met dezelfde straffen.

  http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

  Nu gaat het echter niet over verleiders zoals ze in alle tijden optreden, maar specifiek over de verleiders in de eindtijd, die grote tekenen en wonderen doen.

  http://www.studiebijbel.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een duivelse verleider
  • een listige verleider
  • een meesterlijke verleider
  • een sluwe verleider

  Sinds deze week geldt Takahashi in Tokio ook als de duivelse verleider, die niet alleen zijn eigen kredietbanken aan de rand van de afgrond heeft gebracht maar ook een aantal politici in het moeras heeft getrokken.

  NRC,

  Wat mijzelf het meest verdriet als beroemdste duivel in de literatuur, is dat ik, sinds mijn naam in 1587 voor het eerst in de openbaarheid kwam, voor de mensheid slechts de sluwe verleider ben geweest van één mens, onze charlatan en kwakzalver eerste klas, Doctor Faust de Onverzadigbare.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  verleider 2.0

  iemand die door zijn charmes of door mooie praatjes een vrouw of vrouwen verleidt tot een relatie of een seksueel avontuurtje

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram


  Een verleider…

  is een man; is een persoon

  • [Betrokkene] heeft vaak te maken met getrouwde vrouwen, met meerdere vrouwen tegelijk, die dat niet van elkaar weten, of met naïeve, goedgelovige vrouwen die zich makkelijk laten ompraten
  • [Middel] gebruikt zijn charmes of mooie praatjes
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] handelt vaak louter voor het genot van de verovering of om persoonlijk gewin na te streven
  • [Waardering] wordt vaak beschouwd als een bedrieger

  Algemene voorbeelden


  Als de meisjes eenmaal in hun ban zijn, eisen de verleiders dat zij de geschenken terugbetalen met hun verdiensten als prostituee.

  Algemeen Dagblad,

  In het voorjaar van 1997 is de Belgische gerechtelijke wereld [...] geconfronteerd met twee zaken die het vermoeden hebben doen rijzen dat er een georganiseerde groep verleiders en verleidsters aan het werk was, die uit waren op een huwelijk met een slachtoffer dat op hun aanraden de nodige forse levensverzekeringen zou afsluiten en kort na het huwelijk afgemaakt zou worden door de bende.

  http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een dwangmatige verleider
  • een echte verleider
  • een geboren verleider
  • een hartstochtelijk verleider
  • een lichtzinnige verleider
  • een notoire verleider
  • een onverzadigbare verleider
  • een ordinaire verleider
  • een vlotte verleider

  Een echte verleider zoekt het obstakel, wil iemand dwingen tot capitulatie, is veeleisend, stelt zich niet tevreden met wie het contact moeiteloos verloopt.

  Engelen van het duister, Jan Siebelink,

  Een donkere charmeur, een potloodsnorretje dat de vloeiende curve van zijn bovenlip volgde, dik zwart haar, de geloken oogopslag van de geboren verleider, een zelfverzekerde kin, een joodse edelman die een groothandel in thee dreef.

  God's gym, Leon de Winter,

  Dewinter, die niet voor niets de Vlaamse Rudolf Valentino werd genoemd, stond bekend als een onverzadigbare verleider die het hart van menige vrouw met zijn Latijnse charme wist te winnen en zijn veroveringen waren dan ook niet meer te tellen.

  Cargo, Patrick Conrad,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een verleider van een vrouw
  • een verleider van vrouwen

  De man die zichzelf jaloers maakt, en iedere man die hij tegenkomt beziet als een mogelijke verleider van zijn vrouw, behoeft zich niet te ontdoen van valse verwachtingen: hij dient alleen maar in te zien dat de verwachting zijn behoefte aan pathos vervult, zijn liefde versterkt doet opgloeien.

  Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

  Als verleider van, bij voorkeur, rijke vrouwen heeft Casanova in zijn werkzame leven fortuin gemaakt.

  http://www.partycompany.nl/

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  verleider 3.0

  iets wat door zijn werking maakt dat mensen zich tot iets geneigd of aangetrokken voelen

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

  Semagram


  Een verleider…

  is een zaak

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak iets moois, aangenaams of aantrekkelijks
  • [Werking of functionering] heeft een werking waardoor mensen vaak onbewust tot iets geneigd of aangetrokken worden

   Algemene voorbeelden


   Geur is een van de oudste verleiders.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een auditieve verleider
   • een chemische verleider

   Chocolade bevat een aantal chemische verleiders (suiker, vet en aroma's) en een aantal actieve stoffen (cafeïne, magnesium en alkaloïden) en theobromine, een stof die het centrale zenuwstelsel stimuleert.

   http://www.gayworld.be/lifestyle/culinair/chocolade.php

   Door het inbouwen van auditieve verleiders en stoorzenders werd ook de meest oudbakken kost charmant en modern.

   http://users.compaqnet.be/antwerpmusic/dmr/home.htm

   Vaste verbindingen


   verborgen verleider

   Zie: verborgen verleider