verpleeghuisarts


verpleeghuisarts 1.0

((vooral) in Nederland)

arts die is gespecialiseerd in de medische zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken in verpleeghuizen e.d.; ook: beroep, titel van verpleeghuisarts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een verpleeghuisarts…

is een arts; is een persoon

 • [Plaats] werkt vooral in verpleeghuizen en verzorgingsinstellingen
 • [Deskundigheid of vaardigheid] is gespecialiseerd in de medische zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken, onder meer op het gebied van revalidatie, terminale zorgverlening en dementie

  Algemene voorbeelden


  De aandacht van de verpleeghuisarts richt zich op de complexe zorgproblematiek van ouderen en chronisch zieken. Daarbij werkt de verpleeghuisarts niet meer alleen in het verpleeghuis, maar in toenemende mate extramuraal.

  http://www.lumc.nl/home/0003/71210065009221/8101504241122/,

  De verpleeghuisarts heeft brede mogelijkheden om de ADL-stoornissen en de hulpbehoevendheid van geriatrische patiënten te onderzoeken, te begeleiden en te behandelen (revalideren) vanuit het verpleeghuis. Tevens verzorgt de verpleeghuisarts consultatie aan patiënten verblijvend in allerlei transmurale projecten waarbij ouderen met cognitieve problemen buiten het verpleeghuis in verschillende woonvormen verblijven met extra (verpleegkundige) zorg.

  http://www.nvsg.nl/

  De verpleeghuisarts is de medisch specialist voor ouderen en chronisch zieken. Zij zijn o.a. gespecialiseerd in revalidatie, terminale zorgverlening en dementie. Wanneer bij de behandeling andere deskundigen worden ingezet, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist, logopedist of psycholoog, dan is de verpleeghuisarts regisseur van het teamwork.

  http://www.allevo.nl/over_wonen/verpleeghuisarts

  In het verpleeghuis is de verpleeghuisarts de behandelend arts. Hij schrijft medicijnen voor, verwijst naar ziekenhuisspecialisten, andere behandelaars in het verpleeghuis en is verantwoordelijk voor het opstellen van het zorg- en behandelplan [...]. Bij cliënten van de dagbehandeling blijft de huisarts behandelend arts. De verpleeghuisarts is verantwoordelijk voor de behandeling in de dagbehandeling. Indien nodig geeft de verpleeghuisarts advies aan de huisarts [...]. Bij een indicatie van het CIZ 'verpleeghuiszorg in het verzorgingshuis' is de verpleeghuisarts verantwoordelijk voor het zorg- en behandelplan en adviseur naar de huisarts [...]. De huisarts kan de verpleeghuisarts ook vragen om advies over onderzoek, behandeling of begeleiding bij zelfstandig wonende cliënten.

  http://www.allevo.nl/over_wonen/verpleeghuisarts

  Vanaf 15 juli 2009 heet de verpleeghuisarts officieel specialist ouderengeneeskunde. De minister van VWS heeft hiermee op 15 januari ingestemd. De naam verpleeghuisarts is vanaf 15 juli geen beschermde titel meer. Vanaf die datum is 'specialist ouderengeneeskunde' de officiële beschermde titel waaronder geregistreerde leden van de beroepsgroep in het betreffende specialistenregister staan ingeschreven.

  http://verenso.artsennet.nl/Nieuws/Titelwijziging-Verpleeghuisarts-wordt-specialist-ouderengeneeskunde.htm,