verpleegtehuis


verpleegtehuis 1.0

instelling waar patiënten worden opgenomen die niet langer een medische behandeling in een ziekenhuis behoeven maar nog wel verpleging of revalidatie nodig hebben; verpleeghuis

Semagram


Een verpleegtehuis…

is een instelling

   Algemene voorbeelden


   Zo komt hij tenminste ook gewoon op tijd bij zijn moeder. Terwijl hij haar voor zich uit duwt door de lange gang van het verpleegtehuis zingt ze: 'Ach, was ik maar dood, die ik liefheb die krijg ik toch nooit en die ik heel niet mag, die zie ik elke dag.'

   Enkele reis moeder, Bram Vermeulen,

   Kritiek op de zorgsector heb ik niet, wel op onze maatschappij. Zorginstellingen zijn onderbezet en het werk wordt niet gewaardeerd. Het verpleegtehuis is het afvoerputje van onze samenleving. Daar dumpen we de mensen die onze toekomst mogelijk hebben gemaakt.

   Haagsche Courant,

   Zo wordt ergotherapie onder meer aangeboden in: instellingen voor volksgezondheid: ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleegtehuizen; instellingen voor gehandicaptenzorg: medisch-pedagogische instituten, buitengewoon onderwijs, beschermde werkplaatsen [...]; thuiszorg: vroegbegeleiding, nazorg na ziekenhuisopname; tewerkstellingsbegeleiding: intramurale preprofessionele training, arbeidsanalyses.

   http://www.irishb.be/ergotherapie.htm

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • in een verpleegtehuis opnemen

   Jim Williams' dokter [...] stelde voor hem op te nemen in een verpleegtehuis voor terminale patiënten.

   http://users.pandora.be/MichaelHemelaer/helende_handen.htm

   • naar een verpleegtehuis gaan

   Maar wat vroeger naar een verpleegtehuis ging, gaat nu naar een bejaardenoord.

   NRC,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • bejaardentehuizen en verpleegtehuizen
   • verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen

   Het Oosterhouts Smartlappenkoor heeft inmiddels al tal van optredens in en buiten Oosterhout verzorgd. Onder andere in haar thuisbasis café De Kloek, maar ook in verzorgings- en verpleegtehuizen en wijkhuizen in de regio en ver daarbuiten, in cultureel centrum De Bussel in Oosterhout en het Chassétheater in Breda.

   http://www.smartlappenkoor.nl/

   Het mannenkoor geniet ook bekendheid in de regio. Op veler verzoek treden ze op in bejaarden- en verpleegtehuizen.

   Meppeler Courant,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen