verpleeghuis


verpleeghuis 1.0

((vooral) in Nederland)

instelling waar patiënten worden opgenomen die niet langer een medische behandeling in een ziekenhuis behoeven maar nog wel verpleging of revalidatie nodig hebben

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een verpleeghuis…

is een instelling

 • [Functie] dient voor opname en verpleging van patiënten die niet langer een medische behandeling in een ziekenhuis behoeven maar nog wel zorg of revalidatie nodig hebben
 • [Plaats] is doorgaans gevestigd in een enkel gebouw of gebouwencomplex
 • [Handelende persoon] beschikt over deskundig personeel, zoals artsen, psychologen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten

  Algemene voorbeelden


  Mijn oma was echter met de jaren een beetje zwakhoofdig geraakt en toen een verpleegster van mijn oma's verpleeghuis een kopje thee kwam brengen, riep mijn oma trots: 'Hoor je dat? Mijn kleinzoon! Mijn kleinzoon is gedementeerd!'

  Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

  Het verpleeghuis zal nooit het thuismilieu kunnen vervangen, maar samen met uw familie en relaties trachten we een zorgverlening tot stand te brengen die waardevolle bladzijden kan toevoegen aan uw levensverhaal.

  http://antonius-binnenweg.verpleeghuis.net/

  Hij bedankte de broeder en de twee zusters van het verpleeghuis die op het laatst ook nog gekomen waren en zei dat hij hoopte dat ze zich zijn schoonmoeder zouden blijven herinneren als de lieve, bescheiden vrouw die ze geweest was.

  Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een psycho-geriatrisch verpleeghuis
  • een regulier verpleeghuis
  • een somatisch verpleeghuis

  Als deze gefortuneerde ouderen zich in een regulier verpleeghuis laten opnemen, zouden zij overigens de maximale eigen bijdrage van 3500 gulden per maand moeten betalen.

  de Volkskrant,

  De directie van de nieuwe Stichting Verpleeghuizen Reggersoord/Schiphorst heeft het voornemen een vleugel aan te bouwen bij het psycho-geriatrisch verpleeghuis De Schiphorst.

  Meppeler Courant,

  Reggersoord is een somatisch verpleeghuis voor patiënten met lichamelijke kwalen, terwijl De Schiphorst een psycho-geriatrisch verpleeghuis is voor dementerende patiënten.

  Meppeler Courant,

  De verpleegafdeling van Reggersoord (somatisch verpleeghuis) wordt ingrijpend gerenoveerd.

  Meppeler Courant,

  in voorzetselgroep


  • in een verpleeghuis plaatsen
  • in een verpleeghuis wonen
  • in het verpleeghuis bezoeken
  • in het verpleeghuis liggen
  • in het verpleeghuis opnemen
  • in het verpleeghuis zijn
  • in het verpleeghuis zitten
  • een plaats in een verpleeghuis
  • opname in een verpleeghuis
  • revalidatie in een verpleeghuis

  Er lopen in ons ziekenhuis verschillende projecten, om de patiënt na een geopereerde heup (collumfractuur) snel in een verpleeghuis te kunnen plaatsen, waar betere revalidatie mogelijk is, met minder kans op verslechtering van de kwaliteit van het leven.

  http://www.webziekenhuis.nl/Frames/voorlich.htm

  Op een gegeven moment gaan oudere mensen wonen in een verpleeghuis of andere instelling.

  http://www.rutgers.nl/50+/index.html

  Hoewel Beerta het afgelopen jaar zienderogen achteruit was gegaan, had hij met zijn dood geen rekening gehouden, misschien omdat hij al zolang in dat verpleeghuis zat.

  Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

  Omdat Tavares de enige was die Tristan ooit interviewde, had ik hem graag willen ontmoeten, maar de hoofdredacteur van De Vrijheid liet me weten dat de journalist inmiddels in een verpleeghuis was opgenomen, waar hij zijn laatste dagen sleet met een bolhoedje op.

  Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

  Anna bezocht haar moeder in het verpleeghuis.

  Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

  Ze maakten een boodschappenlijst; hij kon boodschappen doen wanneer zij in het verpleeghuis was, zei ze.

  Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

  Deze vorm van hulpverlening is er alleen voor ernstig zieke mensen die thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, willen sterven. En voor mensen met een indicatie voor opname in een verpleeghuis, die in principe niet langer dan drie maanden intensieve thuiszorg nodig zullen hebben.

  http://www.thuiszorgmb.nl/

  Resultaat: een slechte afstemming tussen die instellingen, zodat patiënten veel te lang moesten wachten in dure ziekenhuisbedden voor een plaats in een verpleeghuis.

  Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

  Aan het mesoproject is echter geen leeftijdsgrens verbonden, zodat in de praktijk ook jongere patiënten in aanmerking kunnen komen voor revalidatie in het verpleeghuis.

  Provinciale Zeeuwse Courant,

  Moeder had me toen ze al in het verpleeghuis lag een keer gevraagd: 'Waar zou Minna doch kunnen zijn?'

  Nathalie, Ger Verrips,

  • naar een verpleeghuis moeten

  Het gaat hierbij om patiënten die uitgebreidere nazorg nodig hebben dan door de thuiszorg en/of mantelzorg gegeven kan worden, maar die niet naar een verpleeghuis moeten.

  http://www.dz.nl/,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • de verpleeghuizen en de thuiszorg
  • ziekenhuizen en verpleeghuizen
  • verzorgingshuizen en verpleeghuizen
  • revalidatiecentra en verpleeghuizen

  Bijvoorbeeld: elk jaar blijkt in Nederland de levensverwachting weer met anderhalve maand te zijn gestegen, maar de uitkomst voor de verpleeghuizen en de thuiszorg hangt af van wat oude mensen willen en kunnen.

  Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

  In het kader van het Internationaal Jaar van de Ouderen hebben de Samenwerkende Fonsen voor Ouderen aan alle Nederlandse verzorgings- en verpleeghuizen de mogelijkheid geboden gratis spelmateriaal te bestellen voor de activiteitenbegeleiding.

  http://www.stgvu.nl/index.htm

  Onder de Stichting Verpleeghuizen Gewest Helmond valt een aantal revalidatiecentra en verpleeghuizen.

  http://www.helmond.nl/stad/zorg/zorg.htm

  U kunt terecht bij diëtisten: in ziekenhuizen en verpleeghuizen: Alleen met een verwijzing van een arts verbonden aan de instelling kunt u een afspraak maken voor dieetbehandeling. Bij kruisverenigingen en thuiszorgorganisaties: Diëtisten houden spreekuur in wijkgebouwen.

  http://www.nvdietist.nl/

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  verpleeghuis 1.1

  ((vooral) in Nederland)

  gebouw waarin een verpleeghuis is ondergebracht

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een verpleeghuis…

  is een gebouw

    Algemene voorbeelden


    Extra capaciteit zou alleen kunnen worden gevonden als we een stuk bij de verpleeghuizen zouden aanbouwen.

    Meppeler Courant,

    Dit heeft gevolgen voor de verbouwing van verpleeghuis Reggersoord in Meppel.

    Meppeler Courant,