vertrouwensarts


vertrouwensarts 1.0

arts die door iemand in vertrouwen wordt geraadpleegd voor een delicate kwestie zoals euthanasie, incest, mishandeling, soabesmetting enz., of die voor meldingen in dit verband door een officiële instantie is aangesteld

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vertrouwensarts…

is een arts; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] adviseert of neemt meldingen aan in verband met delicate kwesties zoals incest, mishandeling, soabesmetting enz.
 • [Organisatie en organisatiewijze] is soms in dienst van een officiële instantie die als meldpunt dient

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  Het Centraal Medisch Tuchtcollege vindt het 'niet wenselijk' dat een aantal artsen in Nederland zich speciaal met euthanasie en hulp bij zelfdoding bezighoudt. Dat blijkt uit een vonnis dat het college op 16 juni heeft uitgesproken tegen een vertrouwensarts van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). In het vonnis [...] wordt de vertrouwensarts door het Tuchtcollege berispt voor drie euthanasiegevallen. In één van de gevallen, de levensbeëindiging van een 89-jarige vrouw, heeft zij, "onzorgvuldig gehandeld en het vertrouwen in de medische stand ondermijnd". Volgens de huisarts van de patiënt bestond twijfel over haar stervenswens. Ook vroeg de vertrouwensarts niet om de mening van een tweede onafhankelijke arts.

  NRC,

  Heb je zelf een vermoeden dat je een soa hebt opgelopen, zeg dat dan aan de dokter. Het zal hem/haar helpen om een juiste diagnose te stellen en zo een betere behandeling voor te schrijven [...]. Ga je hiervoor toch liever langs bij een vertrouwensarts, dan kan je altijd contact opnemen met de Holebifoon […] of Aids en Soatelefoon [… ]. Zij beschikken over adressen waar je terecht kan.

  http://www.aidsteam.be/

  Een indicatie van het voorkomen van kindermishandeling kan onder meer ontleend worden aan het aantal contacten met de Advies- en meldpunten kindermishandeling (AMK) [...]. Het totale aantal contacten in verband met kindermishandeling is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 1990 waren er ruim 8.000 contacten met de toenmalige Bureaus vertrouwensartsen (BVA's), in 1995 ging het om ruim 14.000 en over 1999 is er sprake van ruim 19.000 contacten.

  http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

  Hoewel [...] noch voor de BVA's noch voor de vertrouwensarts, voorzover deze anders dan als behandelend arts optreedt, een wettelijke geheimhoudingsplicht is geregeld, valt uit de vorenvermelde taakomschrijving af te leiden, dat degenen, die zich tot een BVA of een vertrouwensarts wenden in verband met (een vermoeden van) kindermishandeling [...] mogen rekenen op vertrouwelijke behandeling van hetgeen door hen in dat verband wordt gemeld. Hierbij hoort zeker ook dat zij er op mogen rekenen dat zij anoniem zullen blijven.

  http://knmg.artsennet.nl/content/resources/AMGATE_6059_100_TICH_L1224999962/AMGATE_6059_100_TICH_R1139861371166891,

  Ook in België heeft men ingezien dat de rechterlijke behandeling van bijv. kindermishandeling anders moest aangepakt worden. Men heeft nu eerst de inschakeling van vertrouwensartsen. Men wacht nog steeds op de uitbreiding van die beginselen op vele andere misdrijven. Het gebrek aan psychologische vorming en de uitsluitelijke juridische standpunten van juristen maakt dat vele persoonlijke problemen niet eens herkend worden, en daardoor niet eens kans krijgen om een redelijke behandeling en oplossing te bekomen.

  http://users.skynet.be/sky50779/justitie.htm

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen