vervaltijd


vervaltijd 1.0

periode na een fase van bloei waarin de neergang van een cultuur of historische ontwikkeling plaatsvindt; vervalperiode van een cultuur of historische ontwikkeling

Semagram


Een vervaltijd…

is een tijd

 • [Tijd] vindt plaats na een fase van bloei of een hoogtepunt
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door neergang en verval
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een cultuur of historische ontwikkeling

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Hoewel deze periode politiek en cultureel hoogst interessant is, bevinden we ons liturgisch en kerkmuzikaal gezien echter in het absolute dieptepunt van de vervaltijd.

  http://www.hans-jansen.com/?page=artikel&id=22&zoom=1,

  vervaltijd 2.0

  (wetenschap in het algemeen)

  hoeveelheid tijd waarna van de oorspronkelijke hoeveelheid van een stof nog precies 1/e-de deel (1/2,71828 = 36,8%) over is; tijd waarin een stof vervalt

  Semagram


  Een vervaltijd…

  is een tijd

  • [Duur] duurt totdat van de oorspronkelijke hoeveelheid van een stof nog precies 1/e-de deel (1/2,71828 = 36,8%) over is of omgekeerd 63,2% is vervallen
  • [Object betroffen] is van toepassing op niet-lineaire processen, waarbij geldt dat het proces langzamer verloopt naarmate er minder atomen over zijn

   Hoofdsemagram: tijd


   Symbool Ԏ

   Algemene voorbeelden


   De halfwaardetijd (t1/2) is de tijd waarna van de oorspronkelijke hoeveelheid nog precies de helft over is. Onder de vervaltijd (Ԏ) wordt verstaan de tijd waarna van de oorspronkelijke hoeveelheid nog precies 1/e-de deel (1/2,71828 = 36,8%) over is.

   http://alexandria.tue.nl/extra2/afstversl/bwk/634892g.pdf,

   De halfwaardetijd geldt voor (radioactieve) isotopen, voor elementen en atomen. Een atoom is echter nog onder te verdelen in bosonen, fermionen, nucleonen, quarks, ... Voor deze deeltjes geldt de halfwaardetijd niet, dan gebruik je de vervaltijd. De vervaltijd is de tijd waarna er nog 36,8% over is van de oorspronkelijke hoeveelheid.

   http://www.megawetenschap.nl/elementen.html

   De vervaltijd of 1/e–tijd of gemiddelde levensduur is de gemiddelde duur van het bestaan van een instabiel deeltje, ofwel de tijd waarna van de oorspronkelijke hoeveelheid nog precies 1/e-de deel (1/2,71828 = 36,8%) over is. Als symbool hanteert men meestal (de Griekse letter tau).

   http://partyflock.nl/topic/945819/page/326,

   Bij de halfwaardetijd geldt dat er dan nog 50 % (de helft) over is van de oorspronkelijke hoeveelheid. Welk percentage van de beginhoeveelheid is nog over na de vervaltijd?

   www.fisme.uu.nl/materialen/download.php?bes=33_13...2009_08..,

   Combinatiemogelijkheden


   met ander, nevengeschikt substantief


   • de halfwaardetijd en de vervaltijd

   Naast het bepalen van de responsietijd van het systeem ook erg interessant om de halfwaardetijd en de vervaltijd van het vloerverwarmingssysteem te bepalen [...]. Uit de halfwaardetijd blijkt dat het 67 minuten duurt voordat 50% van het totale afgegeven vermogen bereikt wordt. Uit een vergelijk met de responsietijd blijkt vervolgens dat 50% van het totale afgegeven vermogen reeds bereikt wordt na 17,2% van de responsietijd. Hetzelfde geldt voor de vervaltijd waar blijkt dat na 96,7 minuten 63,2% van het totale afgegeven vermogen bereikt wordt. Dit levert op dat na 24,8% van de responsietijd reeds 63,2% van het totale afgegeven vermogen bereikt is.

   http://alexandria.tue.nl/extra2/afstversl/bwk/634892g.pdf,

   vervaltijd 3.0

   hoeveelheid tijd waarna iets niet meer geldig is of zijn toepasbaarheid verliest

   Semagram


   Een vervaltijd…

   is een tijd

   • [Duur] heeft een vooraf bepaalde duur
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het aflopen van de geldigheid of toepasbaarheid van het genoemde
   • [Object betroffen] heeft betrekking op onstoffelijke zaken waarvoor een bepaalde tijdsduur geldt

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    De vervaltijd van een ticket wordt automatisch berekend op basis van de prioriteit van het ticket en de gedefinieerde SLA-regels.

    https://supportnl.freshdesk.com/support/solutions/articles/1000094214-ticketeigenschappen-beheren,

    Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies geweigerd worden verstuurt ons systeem cookies als u zich bij onze website aanmeldt [...]. De vervaltijd van alle cookies, met uitzondering van de essentiële cookies, is twaalf maanden.

    http://www.kingspanpanels.nl/Footer-Links/Left/Privacy-and-Cookie-Policy

    De belegger voorspelt of de koers hoger of lager zal staan na een bepaalde vervaltijd (expiration) en krijgt een hoog winstpercentage uitgekeerd wanneer hij het goed heeft en raakt zijn inleg kwijt wanneer hij het fout heeft.

    http://www.binaireoptiesreview.nl/binaire-opties/

    vervaltijd 4.0

    (financiële sector)

    hoeveelheid tijd waarna een financiële overeenkomst of verplichting afloopt en het betreffende geldbedrag invorderbaar is

    Semagram


    Een vervaltijd…

    is een tijd

    • [Duur] heeft een contractueel bepaalde duur
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat na het verstrijken gepaard met de invorderbaarheid van het betreffende financiële bedrag
    • [Object betroffen] heeft betrekking op een financiële overeenkomst of verplichting

     Hoofdsemagram: tijd


     Algemene voorbeelden


     Er kwam een nieuwe lening van vijf miljard dollar met een rentepercentage van 2,125% voor de staat en 2,25% voor staatsgecontroleerde bedrijven. De vervaltijd van deze lening was zes jaar.

     dspace.library.uu.nl/.../Scriptie%20derde%20versie%20totaal.doc?...1,

     Ook Buiter (2011) stelt dat het onvermijdelijk is dat publieke en private partijen moeten afschrijven op hun leningen aan Zuid-Europese landen, ongeacht of deze al of niet in de euro blijven [...]. Deze afschrijving vindt dan waarschijnlijk plaats door een verlenging van de vervaltijd. Een haircut van 80% vereist een verlenging van de vervaltijd van (gemiddeld) 33 jaar.

     http://www.mejudice.nl/docs/download/de-euro-gewogen---november-2012.pdf,