verwant


A - Als substantief

verwant 1.0

iemand die door een familieband verbonden is met iemand anders; familielid van iemand
Soms gebruikt voor om het even welk familielid, soms alleen voor verdere familieleden dan het eigen gezin van de betrokkene

Semagram


Een verwant…

is een persoon

 • [Groep] maakt deel uit van dezelfde familie als degene met wie hij of zij in verband gebracht wordt
 • [Geslacht] is van het mannelijke of het vrouwelijke geslacht

  Algemene voorbeelden


  Juist omdat hij nog nooit een verwant verloren had, was Maurits zo goed in het houden van grafredes.

  Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

  De hulpbehoevende kan de ontvanger van dat geld zijn maar ook de hulpgever. Het persoonsgebonden budget is een voorbeeld van het eerste; het maakt het een hulpbehoevende mogelijk om een verwant of goede bekende schadeloos te stellen voor het feit dat het helpen hem of haar van betaalde arbeid afhoudt.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  Elke Nederlander afkomstig uit de grensregio heeft trouwens wel een of andere verwant die zijn biezen pakte en naar België verhuisde.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een naaste verwant
  • een mannelijke verwant
  • een nauwe verwant

  De overleden grootvorst Vladimir was de meest naaste verwant van de tsaar die voor de troon in aanmerking kwam.

  NRC,

  Vrouwen die 's avonds laat nog inkopen gaan doen, moeten vergezeld zijn van een mannelijke verwant.

  De Standaard,

  Kinderen met ADHD hebben meestal minimaal één naaste verwant met dezelfde stoornis.

  http://members.nbci.com/_XMCM/ADHD_A/Index.html

  Het bericht van zijn dood gaf wel een schok, maar ik kon dagenlang niets van droefheid vinden, iets wat toch te verwachten zou zijn bij de dood van zo'n nauwe verwant, waar ik bovendien nooit een ernstig conflict mee had gehad.

  Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • een verwant in de eerste graad
  • een verwant in de tweede graad

  Volgende personen kunnen zonder volmacht als vertegenwoordiger van een gebruiker optreden: de echtgenoot, echtgenote of een verwant in de eerste of tweede graad ((groot)ouder, (klein)kind, broer of zus) van de gebruiker; de vertegenwoordiger dient op het aanvraagformulier te vermelden onder welke hoedanigheid hij of zij zich ten opzichte van de gebruiker bevindt (echtgenote, zus, enz.).

  http://www.vvsg.be/welzijn/documenten/juridische%20handleiding%2027%2011%2002.doc

  Voorzetsel: van

  • een verwant van iemand

  'U bent dus geen verwant van het meisje?'

  De achterkant van de aarde, Karel Osstyn,

  De prelaat glimlachte en fluisterde iets in het oor van de verwant van ex-minister Faure, die naast hem zat.

  Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • zijn verwant

  Iemand is verbonden met zijn verwant, zijn buur of zijn medegelovige door het feit van de band zelf.

  http://home.planetinternet.be/~sintlod9/baluba/baluba_inhoud.htm

  met ander, nevengeschikt substantief


  • vriend of verwant

  Wie via een vriend of verwant palliatieve zorgen van nabij leerde kennen, vertelt alleen positieve ervaringen.

  http://www.alert-info.be/General/Witboek-Euthanasie-LivreBlanc.pdf,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  verwant 1.1

  dier voorgesteld in zijn relatie tot de ouderdieren of tot andere afstammelingen van die ouderdieren

  Betekenisbetrekking


  generalisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram


  Een verwant…

  is een dier

    Algemene voorbeelden


    Alle runderen die verwant of leeftijdsgenoot zijn van het met BSE-besmette rund, evenals alle runderen die vanuit hetzelfde landbouwbedrijf verkocht werden vanaf de vermoedelijke besmettingsdatum worden opgespoord.

    http://www.ivkiev.fgov.be/xdata/publicaties/bse/bse.pdf

    verwant 2.0

    natuurlijke soort die evolutionair dezelfde oorsprong heeft als een andere genoemde soort

    Betekenisbetrekking


    metafoor
    Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

    Semagram


    Een verwant…

    is een soort; is een verzameling

    • [Soort] is een natuurlijke soort; is een soort van dieren of planten
    • [Herkomst of oorsprong] heeft dezelfde oorsprong als een andere soort waarmee hij in verband gebracht wordt

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • een directe verwant
     • een naaste verwant
     • een verre verwant

     Zijn directe verwant, de huidige Sumatraanse neushoorn, verdwijnt mogelijk binnenkort.

     NRC,

     Het gaat dus zeker om één van de oudste voorlopers van alle zoogdieren, maar wat precies de relatie is met de nu levende soorten blijft onduidelijk. Misschien gaat het om een zeer verre verwant, die een doodlopende lijn in de evolutie vertegenwoordigt.

     http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Natuur/mag_science.20010528155834.nl.html,

     'Alles onder controle', luidt namelijk regel één van de Amerikaanse wetenschapsvoorlichting, zeker als het onderwerp omstreden is, zoals bij de genetische manipulatie van deze naaste verwant van de mens.

     de Volkskrant,

     De A. japonicus is een naaste verwant van de witkeeldokter (A. leucosternon).

     http://zeester.vinden.nl/index2.html

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • een verwant van de bavianen
     • een verwant van de brandnetel

     Bosduivel of Mandril: de diersoort Papio sphinx, de meest bizar gekleurde vertegenwoordiger van de Apen, een verwant van de bavianen.

     http://zoogdieren.verzamelgids.nl/

     De laboratoria van het project hopen weldra ook auto-toepassingen te bedenken voor andere plantenvezels, zoals de rameevezel, een verwant van de brandnetel, en de curauavezel, een plant uit de familie van de bromelia-achtigen.

     De Standaard,

     met bezittelijk voornaamwoord


     • zijn verwant

     Op de Europese markt treft men slechts drie soorten Nephropidae aan: de Europese zeekreeft, Homarus gammarus, zijn Amerikaanse verwant, Homarus americanus, en de kleinere Noorse kreeft of langoestine, Nephrops norvegicus.

     http://www.delicatessenhuis.nl/

     De Javaanse neushoorn (Rhinoceros sondaicus) en zijn behaarde Sumatraanse verwant (Didermocerus sumatrensis) zijn echte bosneushoorns, met een snoeiende leefwijze.

     NRC,

     verwant 3.0

     stof met eigenschappen die ze gemeenschappelijk heeft met een andere stof; gelijkende stof

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

     Semagram


     Een verwant…

     is een stof

     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft eigenschappen die in hoge mate gelijk zijn aan de eigenschappen van een andere stof waarmee hij in verband gebracht wordt

      Algemene voorbeelden


      Kobalt geel. Ongebrande sienna. (Een aardgeel, warmer en minder 'vuil' dan zijn naaste verwant gele oker.)

      http://users.pandora.be/werner.de.wree1/1%20aquarel.htm,

      Tenslotte is ook het bewegingsmechanisme van een naaste verwant van het myosine, het kinesine, dat zorgt voor het transport van organellen binnen de cel, weer wat duidelijker geworden.

      NRC,

      B - Als adjectief

      verwant 1.0

      ( Gezegd van personen)
      verbonden met iemand door een familieband; tot iemands familie behorend

      Algemene voorbeelden


      We weten dat Dis veroorzaakt wordt door het ondergaan op zeer jonge leeftijd van herhaald, extreem en dikwijls door een verwant persoon gepleegd geweld en zonder dat het slachtoffertje over ontsnappingskansen beschikte.

      De Standaard,

      De bloedige afrekening dinsdagnamiddag in de Genkse winkelbuurt Hoevenzavel was het dramatische hoogtepunt van een vete tussen twee verwante Marokkaanse families.

      De Standaard,

      Ook de Citroens (van de auto) en de Van den Berghens (uitvinders van de margarine) zijn verwant.

      De Standaard,

      Combinatiemogelijkheden


      met bijwoord


      • nauw verwant
      • onderling verwant

      Meer dan twee derde van de personen met manisch-depressieve ziekte hebben ten minste één nauw verwant familielid met de stoornis, of met depressie.

      http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackbip015,

      Ook hier is het opmerkelijk dat vele rentmeesters blijkbaar uit een kleine groep families werden gerecruteerd. Zo werkten de families Lamberti, Cox, Clercx, De la Court, Wilhelmi en andere eeuwenlang voor de Duitse Orde. Bovendien waren ze meestal ook onderling verwant.

      http://www.alden-biesen.be/history/geschiedenis.html

      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: aan

      • verwant aan iemand
      • verwant aan elkaar

      Alle huidige mannen zijn aan elkaar verwant, en stammen af van één man, die 188.000 jaar geleden leefde.

      De Standaard,

      André Verbeeck [...], zoekt informatie over de familie von Schauroth, verwant aan de families Stap, Van Erck en Nelemans.

      De Standaard,

      Voorzetsel: in

      • verwant in de eerste graad

      De overdracht aan een andere producent van een melkbedrijf dat in de campagne 1996-1997 of later werd overgenomen, kan, binnen de 5 jaar na overname voor de mobiliteit van de volgende campagnes, slechts gebeuren in eerste graad; overdrachten in cumul kunnen enkel gebeuren in geval van verwantschap in eerste graad; wanneer de overnemer een groepering is van meerdere natuurlijke personen, moeten zij onderling allemaal verwant zijn in de eerste graad; wanneer de overnemer een landbouwvennootschap is met meerdere vennoot-beheerders, moeten zij onderling allemaal verwant zijn in de eerste graad.

      http://www.agris.be/nl/rundvee/melkvee/melkquotaregeling98-99.html

      Voorzetsel: met

      • verwant met iemand
      • verwant met elkaar

      Post, niet verwant met Peter, rijdt deze winter trouwens een aantal zesdaagsen bij de elite.

      De Standaard,

      Joannes Franciscus Josephus Rollier. Hij was langs moederszijde verwant met de familie Sonck, die van 1835 tot 1896 de burgemeesterspost van Denderleeuw in handen had.

      http://www.oost-vlaanderen.be/geschiedenis/fiche.cfm?prlid=847

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      verwant 1.1

      ( Gezegd van dieren)
      afstammend van elkaar of van dezelfde ouderdieren; door afstamming verbonden

      Betekenisbetrekking


      generalisering
      Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

      Algemene voorbeelden


      Alle verwante runderen die al niet eerder geslacht waren, zijn na opsporing geslacht en worden nu onderzocht op de gekke-koeienziekte.

      De Standaard,

      Beide runderen waren verwant. Uit verder DNA-onderzoek blijkt inmiddels dat beide koeien verwant waren. De BSE-koe was de moeder van het 25 maanden oude rund dat oorspronkelijk voor de BSE-koe gehouden werd.

      http://www.agris.be/fr/02/2112n4.asp,

      Combinatiemogelijkheden


      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: aan

      • verwant zijn aan (een ander dier)
      • verwant zijn aan elkaar

      De jonge garnaaltjes blijven deel uitmaken van het volk waarin ze geboren werden. Dat kan althans worden afgeleid uit het feit dat de omvang van een kolonie samenhangt met de leeftijd van de koningin, en dus met de hoeveelheid eitjes die ze produceerde. Ook leerde een genetisch onderzoek dat alle leden van een kolonie direct aan elkaar verwant zijn en dus waarschijnlijk van dezelfde koningin afkomstig.

      De Standaard,

      verwant 2.0

      ( Gezegd van uiteenlopende dingen zoals natuurlijke soorten, volkeren, talen, uitdrukkingen enzovoort.)
      een gemeenschappelijke oorsprong hebbend; met dezelfde oorsprong

      Algemene voorbeelden


      Mazar-i-Sharaf is de meest vrije stad van Afghanistan. Men vindt er veel Iraanse goederen en Turkije verleent ruime financiële steun aan de verwante Oezbeken.

      De Standaard,

      Men concentreerde zich op de geschiedenis van de woordvormen, door klankwetten gerelateerd aan vormen in soms ver verwijderde verwante talen.

      http://www.snvt.hum.uva.nl/Taalunieversum/nem/artikel.php?style=taal=TK360198.html=titel_TK360198.html=15#

      Commissie van de Europese Gemeenschappen. Voorstel voor een verordening van de raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen. Haaien en verwante soorten, zoals diverse soorten roggen, (vissen van de taxon Elasmobranchii of kraakbeenvissen) zijn wegens de kenmerken van hun levenscyclus zeer kwetsbaar voor exploitatie.

      http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/pech/20021105/449000nl.pdf,

      Combinatiemogelijkheden


      met substantief


      • verwante rassen
      • verwante soorten
      • verwante talen
      • verwante termen

      Aziatische Keeshonden en verwante rassen.

      http://users.pandora.be/tina/home.htm

      Tot in China worden aan het Turks verwante talen gesproken, terwijl Turkse muziek gekruid is met Centraalaziatische invloeden.

      http://www.bellydance.be/boek.html

      Hij geeft enkele verwante termen uit het Sanskriet: šama: bestaan; šam: werken of god dienen; šramana: asceet, bedelaar, monnik.

      http://www.wereldwijd.be/archief/ww281-49.htm,

      Voor de wereldvoedselvoorziening en de veredelingsindustrie is een grote rijkdom aan landrassen en wilde, verwante soorten, bijna net zo belangrijk als water, bodem en lucht.

      NRC,

      met bijwoord


      • ethnisch verwant
      • etymologisch verwant
      • genetisch verwant
      • nauw verwant

      De ruim 5.000 jaar oude ijsmummie die tweeëneenhalf jaar geleden in het Tirools hooggebergte werd gevonden, is genetisch verwant aan de huidige bewoners van Noord-Europa.

      NRC,

      De westerse filosofie veranderde al heel snel in een 'theorie', niet meer in de oorspronkelijke betekenis van een zoeken naar het 'goddelijke' (theorie en theologie zijn etymologisch verwant), maar in de huidige betekenis van een constructie van het denken.

      Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

      De Iraniërs zijn etnisch verwant met de Tadzjieken, en religieus met de sjiitische Hazaras.

      De Standaard,

      Kale rode bosmieren en behaarde rodebosmieren kunnen zich ook met elkaar voortplanten. De nauw verwante bruine baardmier bevolkt vooral de open duinterreinen.

      http://www.waddenzee.nl/dutch/ecomare/NED0672.HTM

      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: aan

      • verwant aan (iemand of iets)

      Luwisch is een oude Indogermaanse taal, sterk verwant aan het Hettitisch, die in heel Anatolië gesproken werd.

      De Standaard,

      Aromatische en exotischer smaken de mangis, die overigens niet aan de mango verwant zijn.

      http://users.pandora.be/wvaerewijck/wrinat.html

      Voorzetsel: met

      • verwant met iets of iemand

      De familie van de aardsterren is vrij nauw verwant met de aardappelbovisten.

      http://www.google.be/search?q=cache:BQBk5sWj-qgJ:www.antwerpennoord.be/home/nieuws/telex.html+aardsterren=nl=lang_nl=UTF-8

      Een kort overzicht van deze drie Baltische staten, de enige gewezen Sovjet-republieken die geen deel uitmaken van het Gos: Estland. Van de 1,5 miljoen inwoners bestaat 61,5 procent uit etnische Esten, verwant met de Finnen.

      De Standaard,

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      verwant 3.0

      ( Gezegd van uiteenlopende abstracte zaken, vooral organisaties en allerhande vormen van activiteiten)
      een onderlinge samenhang hebbend met iets; onderling verband houdend

      Algemene voorbeelden


      Maar als je de scholengemeenschappen zou uitbouwen tot jeugdparken, precies zoals we kantoorparken en uitgaanscentra hebben aangelegd om verwante activiteiten te concentreren, dan kun je er iets heel moois van maken.

      Provinciale Zeeuwse Courant,

      Het Wilhelminaziekenhuis wil zichzelf ontwikkelen tot een 'zorgboulevard' door het toevoegen van een groot aantal verwante zorginstellingen en voorzieningen die passen bij een goed regionaal ziekenhuis.

      Dagblad van het Noorden,

      Het zou bovendien leiden tot de situatie dat accountants die niet daadwerkelijk certificeren maar wel verwante werkzaamheden verrichten, actief kunnen zijn zonder enige vorm van commitment aan gedrags- en beroepsregels, kwaliteitseisen en de controle daarop.

      http://www.nivra.nl/Actualiteiten/Dossiers/Wta/documenten/nivra_reactie_kabinetsstandpunt_131101.pdf

      De rechtbank van koophandel van Turnhout heeft dinsdagmorgen met de faillietverklaring van zes verwante bedrijven een punt gezet achter 33 jaar Iemants Staalbouw.

      De Standaard,

      De commissie moet vaststellen of er in het onderzoek-Cools fouten zijn gemaakt. Als er verwante dossiers opduiken kan de commissie bepalen of ze die ook onderzoekt.

      De Standaard,

      Combinatiemogelijkheden


      met substantief


      • een verwant terrein
      • verwante diensten
      • verwante disciplines
      • verwante ondernemingen
      • verwante organisaties
      • verwante problemen
      • verwante producten
      • verwante projecten
      • verwante thema's
      • verwante toonaarden
      • verwante wetenschappen

      Verder heeft de procedure een groot aantal verwante problemen met zich meegebracht, zowel inzake het statuut van de kandidaten voor de regularisatie als wat betreft dat van de mensen wiens toestand werd geregulariseerd.

      http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/centrum/2002/acrobat/verslag-2001-4b.pdf,

      Zijn bekendheid bij het grote publiek dankt hij aan deze didactische standaardwerken op taalhistorisch terrein, maar dat laat onverlet dat zijn wetenschappelijk onderzoek zich voor een groot deel ook op een ander, zij het verwant terrein heeft afgespeeld: de taalgeografie of areaallinguïstiek.

      http://www.meertens.knaw.nl/vdw/2003/reuzen.html,

      Voor elk vakgebied leidt dat tot de volgende competenties in een WO-master: beschikken over de nieuwste kennis van het vakgebied rakend aan het voorfront van de kennisontwikkelingen (nieuwste methoden, technieken, theorieën); in staat zijn de structuur van het vakgebied en de samenhang tussen deelgebieden en verwante disciplines te begrijpen.

      http://www.vsnu.nl/show?id=3577=246,

      "Dienst" betekent de telefoondienst beschreven in artikel 3 en omvat alle verwante diensten die wij overeenkomen u te verstrekken onder deze Overeenkomst aan de prijs vermeld in onze Prijslijst.

      http://voorwaarden.telenet.be/start.htm

      Het nieuwe decreet gaat uit van: sociaal-culturele verenigingen met doelstellingen 'waaruit de werking ten aanzien van maatschappelijke activerings-, de culturele, de educatieve en de gemeenschapsvormende werking blijkt'; sociaal-culturele bewegingen met doelstellingen 'waaruit een werking op het vlak van sensibilisatie, maatschappelijke actie en educatie rond één maatschappelijk relevant thema of cluster van nauw verwante thema's blijkt' [...]. Het moge duidelijk zijn dat deze nieuwe benadering van het sociaal-culturele werk op termijn ook zijn weerslag zal hebben op de situatie in Gent.

      http://www.gent.be/gent/bestuur/beleid/cultuur_als_dwarsligger.pdf,

      Milieubescherming betreft ook de finale of intermediaire consumptie van sommige producten. Het kan gaan om verwante producten waarvan het gebruik rechtstreeks beantwoordt aan een doelstelling inzake milieubescherming (bij voorbeeld katalysatoren, septische putten, afvalcontainers).

      http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,

      Modulaties tussen niet of nauwelijks verwante toonaarden geven de muziek vaak een zeer dramatische werking, mits zulke modulaties elkaar niet in een eindeloze reeks opvolgen: dan gaat hun werking geleidelijk verloren.

      http://users.pandora.be/dirk.viaene/muziekth.htm

      De neiging tot specialisatie is bij onderzoekers een min of meer natuurlijke; in de regel opereren onderzoekers het liefst binnen hun eigen vakgebied en ze moeten soms iets overwinnen om kennis te nemen van de resultaten en benaderingen van verwante wetenschappen.

      http://odur.let.rug.nl/agricola/

      Stichting HAPIN had, mede door de groei en differentiatie van activiteiten, in toenemende mate behoefte aan een notitie waarin zowel uitgangspunten, werkwijze als de plannen voor de komende jaren, in samenhang worden weergegeven. Enerzijds als ijkpunt voor de eigen activiteiten, anderzijds als middel om donateurs en andere belangstellenden, belanghebbenden en verwante organisaties te informeren over waar HAPIN voor staat en wat van HAPIN mag worden verwacht.

      http://www.antenna.nl/hapin/,

      De uitvoering van projecten rond oeverstroken wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan de uitvoering van verwante projecten, zoals waterlopen opnieuw laten meanderen, het verbeteren van de structuurkenmerken en het functioneren als onderdeel van de infrastructuur in het landelijk gebied.

      http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

      Met investeringen ter waarde van meer dan 5 miljard SD (2,9 miljard USD) in ongeveer 100 joint ventures en verwante ondernemingen in meer dan 20 landen en gebieden, breidt de SingTel Group snel uit naar de overzeese markten.

      http://www.belgacom.be/web/proto/press/nl/2001/2001-03-22.htm,

      met bijwoord


      • nauw verwant
      • sterk verwant

      De eenvoudige modulaties betreffen overgangen tussen nauw verwante toonaarden.

      http://users.pandora.be/dirk.viaene/muziekth.htm

      Zowel de staatshervorming als de realisatie van de Europese Unie zijn in wezen institutionele aanpassingen. Beide zijn sterk verwant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Europese eenwording, net als de grondwetswijzingen in België, weinig animo bij de bevolking teweegbrengt, ondanks het grote belang en de noodzaak van die hervormingen.

      De Standaard,

      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: aan

      • verwant aan iets

      Het tweede maatschappelijk verschijnsel is nauw verwant aan het eerste.

      http://www.aup.nl/pdf/Kohnstammlezing2001.pdf

      Het gebroken octaaf is verwant aan het verkort octaaf.

      http://users.pandora.be/dirk.viaene/orgel.htm#Het%20oudste%20orgel%20ter%20wereld,

      Voorzetsel: met

      • verwant met iets

      Wij ervaren ons leven slechts ten dele bewust; grotendeels verloopt het onbewust, hoewel het blijkbaar doelmatig, regelend werkzaam is en hoewel dit onbewuste leven toch blijkbaar weer zo verwant is met het bewuste, dat het op bepaalde wijze min of meer bewust te maken is.

      http://www.regressietherapeut.nl/l.htm

      Vande Lanotte stelde ook een eind te willen stellen aan de ronselpraktijken voor organisaties die nauw verwant zijn met de rijkswacht, met name de syndicale organisaties.

      De Standaard,

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      verwant 4.0

      gemeenschappelijke eigenschappen hebbend met iets anders; ijkend op iets

      Algemene voorbeelden


      Een participatieovereenkomst of aandeelhoudersovereenkomst (niet helemaal hetzelfde, maar wel verwant) regelt alle afspraken tussen de aandeelhouders (ondernemers en investeerders).

      http://www.nebib.nl/gids/uitdraai_gids_def.pdf

      Helaas is Envoy een eigen ontwikkeling uit de WP-stal die wereldwijd overvleugeld wordt door het zeer verwante PDF (van Adobe).

      http://www.rug.nl/etc/frep.htm

      Van Emmerik onderschrijft Nicholls' stelling en formuleert zijn basishypothese, namelijk dat verwante of identieke compositietechnieken zich in op de meest verschillende tijdstippen manifesteren in Cage's loopbaan.

      http://gene.wins.uva.nl/~rnaeff/scripties/johncage.do,

      Combinatiemogelijkheden


      met substantief


      • een verwante ideologie
      • verwante aandoeningen
      • verwante opvattingen
      • verwante stoffen
      • verwante stoornissen
      • verwante theorieën

      Overigens werd in Rusland de Buteyko-methode altijd bij uitstek beschouwd als een manier om astma te behandelen, maar verder onderzoek heeft aangetoond dat de methode ook zeer goede resultaten biedt voor mensen die lijden aan een hele reeks verwante aandoeningen, zoals allergieën, bronchitis, neusverkoudheid, slaapstoornissen, ademhalingsproblemen, etc.

      http://www.buteyko.nl/

      In haar onderzoek van een tweetal kritische brochures weerspreekt de Commissie beschuldigingen voorzover deze betrekking hebben op rassenleer, racisme en op antroposofie als een aan het nationaal-socialisme verwante ideologie.

      http://www.antrop-ver.nl/antroposofie/frameantrodoss1.htm,

      De plant bevat hallucinogene stoffen: Beta-carboline, tetrahhydroharmine en daaraan verwante stoffen.

      http://www.growmagic.nl/

      Verder zijn allianties gesmeed met landen met verwante opvattingen.

      http://www.law.uu.nl/priv/cier/flashmenu/framesetned.asp,

      In de afgelopen jaren is de belangstelling toegenomen voor theorieën die zich oriënteren op het recht van het rationalisme of daarmee verwante theorieën.

      http://www.libertarian.nl/artikelen/rechten.htm

      Hieronder vindt u een uitleg over de oorzaken, symptomen en verwante stoornissen van het syndroom van Gilles de la Tourette.

      http://www.tourette.nl/frames.html

      met bijwoord


      • innig verwant
      • nauw verwant
      • sterk verwant
      • stilistisch verwant
      • thematisch verwant

      De kunst is dan ook het argument wél te introduceren, maar te doen alsof dat niet is gebeurd. Hiervoor zijn er een aantal sterk aan elkaar verwante stijlfiguren ontwikkeld, bijvoorbeeld de apofasis, waarbij de spreker iets noemt, terwijl hij tegelijkertijd verklaart dat hij de intentie heeft datgene niet te noemen; het is dus het ontkennen een onderwerp te willen opwerpen en dat tegelijkertijd doen.

      http://users.raketnet.nl/m.van.elburg/kunstje.htm

      De drie langspeelfilms die hij nadien maakte, zijn stilistisch aan elkaar verwant.

      De Standaard,

      Wel van de partij zijn thematisch verwante figuren als Larry Clark en Catherine Opie.

      De Standaard,

      Bovendien is het sterke kolorisme van de orkestratie, in rijpe werken zoals de Negende Symfonie, nauw verwant met de orkestrale techniek van het impressionisme.

      http://www.limburg.be/casino/Forte/forteagenda2002-2003/200301vlaamsradioorkest.html,

      met voorzetselgroep


      • verwant aan iets of iemand

      'Wij Badeners zijn eigenlijk geen Duitsers. Wij zijn veel meer verwant aan de Fransen met hun verfijnde levensstijl en cultuur.'

      De Standaard,

      Voorzetsel: met

      • verwant met iemand of iets

      Wij vinden zo bij Plotinos een mystieke leer: de van zichzelf ontledigde, onmiddellijke vereniging met het goddelijke. Een dergelijke mystiek was de voorafgaande Griekse wijsbegeerte volkomen vreemd. Zij is daarentegen innig verwant met de fundamentele trek van de Indische filosofie. Het is onwaarschijnlijk dat Plotinos hiervan kennis heeft genomen.

      http://leerlingen.hetassink.nl/nederlands/stromingen/20ste%20eeuw/plotinus.htm

      Bovendien is het sterke kolorisme van de orkestratie, in rijpe werken zoals de Negende Symfonie, nauw verwant met de orkestrale techniek van het impressionisme.

      http://www.limburg.be/casino/Forte/forteagenda2002-2003/200301vlaamsradioorkest.html,

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      verwant 5.0

      ( Gezegd van personen)
      zijn denkwereld, zijn gevoelswereld, zijn scheppingen e.d. tot op grote hoogte gemeenschappelijk hebbend met die van iemand anders; hetzelfde denkend of voelend

      Algemene voorbeelden


      De serie Ligeti-Kurtág, waarvan dit derde concert een hoogtepunt was, is de interessantste die het Concertgebouw dit jaar organiseert: het werk van twee verwante levende componisten, Hongaren, generatiegenoten en beiden klankmagiërs.

      NRC,

      Behalve Hermans en ik zijn er geen verwante schrijvers, wij hebben nooit bij een stroming gehoord.

      NRC,

      Combinatiemogelijkheden


      met substantief


      • een verwante geest
      • een verwante ziel
      • verwante kunstenaars

      Veel mensen ontdekken mijn bulletinboard en veel mensen raken er werkelijk enthousiast over omdat ze verwante geesten vinden.

      http://www.xs4all.nl/~peter/bulletinboards.html,

      Het boek is veel eerder interessant omdat het verhaal opgetekend wordt door Barbara Covett, een oudere, eenzame docente geschiedenis aan hetzelfde College die vanaf de dag van Sheba Hart's binnenkomst op St. George haar als een verwante geest ziet en haar, ogenschijnlijk uit goedheid, onder haar hoede neemt.

      http://web.kennisnet2.nl/bve/cvb/leestafel/vakantieboek

      Met haar debuutbundel loodst zij je graag door een wereld van groeipijnen, waarin verwante zielen zich beslist zullen herkennen.

      http://users.skynet.be/fa510170/homeart/Marleendesmet.htm

      Een retrospectief van zijn werk is aangevuld met schilderijen en beelden van verwante kunstenaars als Vasarely, Raveel en Botero.

      NRC,

      Waarschijnlijk begon hij in mij, nogal roekeloos, een potentiële erotomane medestander te onderscheiden, een verwante ziel in een verwant lichaam: nou ja, zo'n vent die moét trouwen, die zal vast ook niet aan zijn eerste buiteling toe zijn.

      Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

      met bijwoord


      • geestelijk verwant
      • ideologisch verwant
      • sterk verwant

      Het verklaart waarom bij zijn eerste films al gewezen is op het gevaar van maniërisme, net als in het geval van een sterk verwante filmer als Quentin Tarantino.

      NRC,

      Fel ook en onverzoenlijk keerde hij zich tegen ideologisch verwante concurrenten, zoals de anarchisten.

      De Standaard,

      'Ik geloof dat echte kunstenaars net als echte schrijvers slechts werken vanwege de bijval en instemming van die paar figuren met wie ze zich op de een of andere manier geestelijk verwant voelen,' schreef de schilder en grafisch kunstenaar Félicien Rops.

      Félicien Rops, Marc Schoorl,

      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: aan

      • verwant aan
      • zich verwant voelen aan

      Krempelsauer voelt zich eerder verwant aan de Zero-kunstenaars (die vaak seriële kunst van eenvoudige materialen en voorwerpen maakten) dan aan een kunstenaar als Tinguely, die van schroot bewegende toestellen maakte.

      NRC,

      Voorzetsel: met

      • verwant met iemand of iets
      • zich verwant voelen met iemand

      Popper is afkomstig uit Wenen, beschouwt zichzelf wel niet als behorend tot de logisch-positivistische 'Wiener Kreis', maar is toch zeer door Wittgenstein beïnvloed en daarom met de 'Wiener Kreis' verwant.

      Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

      Rafael had zich met haar verwant gevoeld omdat de jongens ook hem pestten.

      Na de siësta, Paul Koeck,

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen