vlakte


vlakte 1.0

uitgestrekt gebied zonder noemenswaardige hoogteverschillen en zonder of met hooguit een zeer lage begroeiing; groot stuk vlak land
Ook in toepassing op water, vgl. de samenstelling watervlakte.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vlakte…

is een gebied

 • [Afmeting] is groot; is uitgestrekt
 • [Uiterlijk] heeft geen of hooguit een zeer lage begroeiing
 • [Vorm] is vlak; heeft geen noemenswaardige hoogteverschillen
 • [Ontstaan] ontstaat door natuurlijke oorzaken, zoals een aardbeving of door menselijk handelen, zoals afbraak of brandstichting
 • [Toestand algemeen] is vaak winderig; is vaak stoffig door droogte; is soms mistig of nevelig
 • [Temperatuur] is vaak erg warm of juist erg koud
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt vaak omgeven door heuvels of bergen, bossen of gebouwen aan een of meer kanten; wordt ook wel geaccentueerd door een enkele heuvel of berg of een enkel gebouw op de vlakte zelf

Hoofdsemagram: gebied


Algemene voorbeelden


Ik stap op de fiets en rij door de vlakte langzaam naar het huis toe, dat daar als een eiland in de omringende beschutting van de laatste bomen ligt.

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

De vlakte zal er nog platter uitzien, als die tarwe weg is, nog eentoniger en vervelender.

Gras, Clem Schouwenaars,

Een koor van burlende edelherten galmt over de vlakte, in de verte voert de wind het geratel van een passerende trein aan.

NRC,

Na een goede twintig minuten bereikten we de zoom van het woud, aan de overzijde van de vlakte, een paar honderd meter verder, reden auto's stapvoets over de weg.

Berthold 1200, Paul Koeck,

Het dorp ligt ongunstig, in het midden van een vlakte en dus niet bij verrassing aan te vallen.

De Standaard,

Hoe die plek, die oase en de vlakte eromheen en de bergen in de verte, hoe alles veranderde.

Werk, Josse De Pauw,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • de vlakte afbakenen

Ditmaal wees hij in de tegengestelde richting, waar berken en lorken de vlakte afbakenden.

Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

met adjectief ervoor


 • een alluviale vlakte
 • alluviale vlakten, vlaktes

Er is behoefte aan de creatie of aan de reïntegratie van gebieden (alluviale vlakte of natuurlijke overstromingsgebieden, winterbeddingen, …) waar al dan niet op een gecontroleerde wijze overstromingen worden toegelaten en waar mogelijke schade aan materiële goederen beperkt is.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Hun fossiele skeletten werden aangetroffen in de oude rivierbeddingen en alluviale vlakten van de "Vlaamse vallei", een immens "oervallei", gevormd door de Leie, de Schelde en de Dender, dat tijdens de jongste ijstijd afwisselend werd opgevuld en geërodeerd.

http://www.natuurwetenschappen.be/museum,

Je maakt kennis met de Uiterwaarden van de Maas en haar alluviale vlaktes.

http://www.toervl.be/script/common/00.00.html

 • een barre vlakte
 • barre vlakten, vlaktes

Commandant Bockholt navigeerde voornamelijk op de sterren feilloos over de barre vlakten.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Over een barre vlakte liep tot 1989 de Berlijnse Muur.

De Standaard,

 • een bemoste vlakte
 • bemoste vlakten, vlaktes

Hun oergeluiden doen de grote, permanent met bier gevulde glazen trillen en wekken fantasieën op over de bronst-roep van een eenzaam rendier op de bemoste vlakten.

NRC,

 • een besneeuwde vlakte
 • besneeuwde vlakten, vlaktes

Een kille wind jaagt over de besneeuwde vlakten, bevriest de donkere gedaanten tot op het bot.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

In gedachten doolt ze nu wellicht blootsvoets in lompen over een besneeuwde vlakte.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

 • een centrale vlakte
 • centrale vlakten, vlaktes

De waterbouwkundigen willen de grote rivieren van de Parana en de Paraguay met elkaar verbinden [...]. Voor Brazilië zou het een boom brengen voor mijnbouwmaatschappijen en grote boeren in de centrale vlakten.

De Standaard,

 • een desolate vlakte
 • desolate vlakten, vlaktes

In de wemeling die zich vanuit de galerij verspreidde over de speelplaats, een desolate vlakte van plaveien, meende ik Roland te zien.

Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

 • een dorre vlakte
 • een droge vlakte
 • dorre vlakten, vlaktes
 • droge vlakten, vlaktes

Door middel van kanalen zou de waterovervloed uit het druilerige noorden van Spanje vervoerd moeten worden naar de droge vlaktes in het zuiden.

NRC,

De muziek stroomde door me heen, een lofzang op de wolken, de dorre vlakte, de stevige rotsen.

De bondgenoot, Marcella Baete,

Hij zag ook dat ze voelde dat hij iemand nodig had die hem kon steunen als hij over de hobbelige en dorre vlakten naar Medina liep en terug.

De langverwachte, Abdelkader Benali,

 • een drassige vlakte
 • een modderige vlakte
 • een moerassige vlakte
 • drassige vlakten, vlaktes
 • modderige vlakten, vlaktes
 • moerassige vlakten, vlaktes

Ze hield van de manier waarop de wind en de wolken hun sporen trokken in het moerasgras en hoe, als het eb werd, de lucht zich vulde met een zoutige oergeur en de modderige vlakten gonsden en krioelden van legers wenkkrabben.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Weelderige oerwouden grensden aan de moerassige vlakten langs de kust en een brede rivier stortte zich omlaag van de blauwe bergen in de verte.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Het is een ontspannen wandeling, over een moerassige vlakte tussen twee lage bergruggen, en hij heeft al een flink stuk achter zich als hij zijn maag - onmiskenbaar - voelt volstromen en samentrekken.

Het tijgerspoor, Julia Leigh,

Het duurt niet lang of het meer en de donkere dennenrand komen in zicht en M blijkt nu over een drassige vlakte te lopen die hij de avond tevoren met zijn geweerkijker heeft afgegraasd.

Het tijgerspoor, Julia Leigh,

 • een eindeloze vlakte
 • een onafzienbare vlakte
 • een oneindige vlakte
 • een onmetelijke vlakte
 • eindeloze vlakten, vlaktes
 • onafzienbare vlakten, vlaktes
 • oneindige vlakten, vlaktes
 • onmetelijke vlakten, vlaktes

Levi aanschouwt het terugtrekkende Rode leger dat na de overwinning in treinen of op duizenden paarden - alle paarden van het roemloze Reich - naar huis keert over de oneindige vlakte.

De Standaard,

Stel je voor: een hypergeavanceerd onderzoekschip, ronddeinend op de onmetelijke vlakte van de oceaan.

NRC,

Ik kan hem zonder moeite zien staan, eenzaam torenend in zijn safaripak op een onafzienbare vlakte van speenkruid bij ondergaande zon.

NRC,

Op de eindeloze vlakte rent hij in het rond.

Tijgersporen, Shaoyi Zhou,

Koeien [...] liepen kouwelijk met de wind mee. Ze stortten in een ravijn of verdronken in een rivier. In betere jaren werden ze over eindeloze vlaktes naar de vleespotten van Chicago gedreven.

NRC,

Op de eindeloze vlakten in het midden van de VS is dat wel even anders.

De Standaard,

 • een enorme vlakte
 • een grote vlakte
 • een immense vlakte
 • enorme vlakten, vlaktes
 • grote vlakten, vlaktes
 • immense vlakten, vlaktes

Een immense vlakte, die in de winter bijna droog komt te staan, begroeid met hoog, vlijmscherp zaaggras, onderbroken door kleine eilandjes begroeid met kreupelhout en cipressen.

De Standaard,

De gang naar een township is leerzaam; de grote vlaktes met de huisjes zoals luciferdoosjes en krotten geven het sociale perspectief dat reizigers niet snel zien.

De Standaard,

Een groot deel van Afrika is savanne. Op die grote vlakten wordt het leven geregeld door 2 seizoenen.

http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/wablieft/wab276/76idkdew.txt

We gaan de poort uit, en waar de weg een bocht maakt en de huizen zeldzamer worden, en dan nog verder, daar begint de grote vlakte.

Weerloos, Jan Siebelink,

Waargenomen met een telescoop, tonen de zeeën zich als enorme vlaktes bestaande uit gestolde lava.

http://www.mira.be/faq.html

Aan onze rechterkant is een enorme vlakte, waar in de verte een kudde bizons vertoeft.

http://www.pretparken.be/NL/Info/zoo/Zoo.asp

 • een gouden vlakte
 • een grijze vlakte
 • een grauwe vlakte
 • een groene vlakte
 • een rode vlakte
 • blauwe vlakten, vlaktes
 • gouden vlakten, vlaktes
 • grijze vlakten, vlaktes
 • grauwe vlakten, vlaktes
 • groene vlakten, vlaktes
 • rode vlakten, vlaktes

Vanuit de verte overziet een Indiaan te paard de rode vlakte.

De vision quest, Peter Paulsen jr.,

Met haar pianowijsvinger wees mijn engelbewaarder ergens het oosten in over een egaal grauwe vlakte.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Spirits identieke tweelingbroer Opportunity rijdt vanaf 24 januari rond op Meridiani Planum, een nogal grijze vlakte.

NOS Nieuws,

Ze zag een rivier, helblauw, die de gouden vlakte onder haar doorsneed.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

De eerste indruk vanaf de dijk valt wat tegen: een groene vlakte zo ver het oog reikt.

NRC,

 • een hooggelegen vlakte
 • hooggelegen vlakten, vlaktes

Het landschap geeft een plateau (hooggelegen vlakte) weer, dat in stukken 'gebroken' lijkt te zijn.

http://www.kennislink.nl/web/show?id=107354=content=811=107333

 • een ijzige vlakte
 • ijzige vlakten, vlaktes

Om half zeven weerklinkt over de ijzige vlakte de Ode an die Freude van Beethoven.

De Standaard,

Hij veranderde in [...] Michael Strogoff, de koerier van de tsaar over de ijzige vlakten van Siberië.

Paul De Wispelaere in De Morgen, Paul De Wispelaere,

 • een kale vlakte
 • kale vlakten, vlaktes

Rechts zie je op wat verdwaalde bosjes na niets dan een kale vlakte.

http://www.countrymegastore.com/index.html

De binnenstad werd een kale vlakte.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

 • een kleine vlakte
 • kleine vlakten, vlaktes

Ze rapen alles wat er nog aan wapens ligt op en verdwijnen in de bosjes rond de kleine vlakte.

http://scoutnet.nl/~janhilgers/zzv/archief/2001-01.htm,

In de duinen werd door de Duitsers een kleine vlakte omgevormd tot "Appelplatz".

http://users.pandora.be/alex.deseyne/NDL/BatterijSaltzwedel.htm

 • een koude vlakte

De officiële handeling werd op de koude en winderige vlakte verricht door dijkgraaf M. Knol en ir. C.P. van Rossum, de voorzitter van de landinrichtingscommissie Rouveen.

Meppeler Courant,

 • een lege vlakte
 • lege vlakten, vlaktes

De wijk, met 40.000 inwoners, was twintig jaar geleden nog een lege vlakte.

NRC,

Het grootste gedeelte van OMA's plan voorziet echter in de bebouwing van de nu nog lege vlaktes ten noorden van het station en ten zuiden van het stadhuisplein.

NRC,

's Ochtends lag er een dichte mist over de Ebro, de stad en de kerk, maar buiten begonnen de onwezenlijk lege vlakten die Manegros heten en die nu, in november, nog laaiden van zonnegloed.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

Knetterende vlammen van de kozijnen, balken en deuren op de brandstapel vermengden zich met de vettige zware walm van verschroeiend vlees, die over de lege vlakte middenin de kapot gebombardeerde stad zweefde.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

 • een nevelige vlakte

Het leven strekte zich als een nevelige vlakte voor hem uit.

Het overspelige gras, Louis Ferron,

 • een open vlakte
 • open vlakten, vlaktes

Tegen de middag was het op de open vlakte vervaarlijk heet.

De lange geboorte, Lut Ureel,

De locatie is ergens in de duinen in een open vlakte.

Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

Groepen vogels - bij ons vooral meeuwen, kieviten en spreeuwen - die houden van open vlakten leveren de meeste risico's op.

De Standaard,

De rode kangoeroe zul je vooral aantreffen in open vlaktes, terwijl de grijze kangoeroe eerder open plekken in het bos prefereert.

http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

 • een rotsige vlakte
 • rotsige vlakten, vlaktes

De maan wierp zijn licht over de droge akkers en de rotsige vlakte.

Minnares van de duivel, Naima el Bezaz,

 • een ruige vlakte
 • ruige vlakten, vlaktes

Het was 's nachts kil in de kale ruige vlakte.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

 • een schrale vlakte
 • schrale vlakten, vlaktes

De hoogste top en het laagste punt bedragen respectievelijk 2.250 en 720 m en de landschappen wisselen elkaar op een verrassende manier af, gaande van schrale vlakten tot alpijnse bergdecors.

http://www.eldersanders.be/reportage/US/parc.html

 • een stoffige vlakte
 • stoffige vlakten, vlaktes

Grofweg de helft van Spanjes bekendste nationale park bestaat uit dertigduizend hectare moeras. Maar wie zich met een terreinwagen langs de stoffige vlaktes laat gidsen vindt daar op dit moment weinig van terug.

NRC,

Blokken van enkele lokalen staan los op het schoolterrein, een stoffige vlakte met tegelpaden en enkele paarse bougainvilles.

NRC,

 • een tochtige vlakte
 • een winderige vlakte
 • tochtige vlakten, vlaktes
 • winderige vlakten, vlaktes

Om de tochtige kale vlaktes tussen de torenflats te doen vergeten bouwde Portzamparc twee woongebouwen van vier, vijf verdiepingen, waardoor het aanzien van het stukje buurt eerder glooiend en harmonisch is geworden.

NRC,

Zo snedig die doorgaans over de bergen klautert, zo onhandig gedraagt de Zwitser zich op de winderige vlakten.

De Standaard,

De officiële handeling werd op de koude en winderige vlakte verricht door dijkgraaf M. Knol en ir. C.P. van Rossum, de voorzitter van de landinrichtingscommissie Rouveen.

Meppeler Courant,

 • een toendra-achtige vlakte
 • toendra-achtige vlakten, vlaktes

De Noordzee bestaat dan nog niet: tussen ons land, Engeland, Noord-Duitsland en Denemarken ligt een toendra-achtige vlakte.

http://www.prepal.nl/default.asp?paginaid=50

 • een verre vlakte
 • verre vlakten, vlaktes

Niemand schrikt op als 's avonds bij de open haard een of andere overjaarse padvinder op zijn gitaar begint te tokkelen en zingt over zijn heimwee naar kampvuren, sterren, verre vlakten en het paardenhoofdstel aan de muur.

De Standaard,

In de bochten verscheen in de diepte het uitzicht op de verre vlakte van Los Angeles, de wolkenkrabbers van downtown, het netwerk van duizenden kaarsrechte straten en boulevards.

God's gym, Leon de Winter,

 • een vruchtbare vlakte
 • vruchtbare vlakten, vlaktes

Urenlang zouden ze over een kaarsrechte weg rijden die in het midden van de San Joaquin Valley liep, de langgerekte, vruchtbare vlakte met wijngaarden, sinaasappelplantages, uitgestrekte landbouwgronden.

God's gym, Leon de Winter,

Op het vasteland ontwikkelden zich vele kleine stedelijke gemeenschappen, meestal in de vruchtbare vlakten en de natuurlijke havens langs de kusten.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

De bezoeker wordt verrast door de beboste heuvels en vruchtbare vlaktes die in contrast staan met de schraalheid van het zuiden.

http://www.eldersanders.be/reportage/tunisie/tabarka.html,

 • een vulkanische vlakte
 • vulkanische vlakten, vlaktes

Er ontstond een geheel nieuw landschap, dat werd gedomineerd door vulkanische vlakten en waarin vergeleken met de tijd daarvóór nog maar weinig gebeurde.

NRC,

 • een warme vlakte
 • warme vlakten, vlaktes

Op drie plekken op de warme vlakte turen eenheden met hun Hawks en Patriots de horizon af.

Meppeler Courant,

 • een weidse vlakte
 • weidse vlakten, vlaktes

Wij zouden waanzinnig van angst trachten ons eigen leven te rekken tot één van ons drieën als laatste bewoner van Vlaanderen voor zijn kelder zou staan en zou uitkijken over de weidse vlakte.

Zoals zand tussen de vingers, Jos Ghysen,

Via weidse vlakten en beboste heuvelruggen langs de oevers van de Elorn bereiken we het meer van Le Drennec.

De Standaard,

 • een welige vlakte
 • welige vlakten, vlaktes

Rondom hem was een welige vlakte, er was geen schaduw, van noch boom noch struik.

http://users.skynet.be/dverbruggen/orpheus.htm

 • een wijde vlakte
 • wijde vlakten, vlaktes

In de Republiek ziet men geen nauwe tunnels, maar wijde vlakten.

http://www.pscw.uva.nl/discorsi/,

De advertentie, waarin niet alleen gewag was gemaakt van een overweldigend uitzicht over de vallei ten westen van de stad, de door heuvels omsloten wijde vlakte met de rivier, de geurige bossen, [...] en heel in de verte de zee die, zoals bekend, van alle tijden is.

Het paradijs, Anton Haakman,

 • een winterse vlakte
 • winterse vlakten, vlaktes

Het duurde weken voor Anny weer in het dorp verscheen en toen was haar blik leeg als de winterse vlakte.

Martha, Lut Ureel,

 • een witte vlakte
 • witte vlakten, vlaktes

In de oneindige witte vlakte ligt een kleine figuur, de ski's dwars over elkaar heen gestoken als de eerste takken voor een kampvuur.

Rituelen, Cees Nooteboom,

Het landschap was ruw, uitgestrekte witte vlakten.

Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

 • een woeste vlakte
 • woeste vlakten, vlaktes

Op het scherm verscheen een rij met prikkeldraad omgeven barakken in een woeste vlakte met dennenbossen aan de horizon.

Drugs, Jef Geeraerts,

 • een woestijnachtige vlakte
 • woestijnachtige vlakten, vlaktes

In "Les mariages', uit 1933, is de mannelijke aanwezige opgevat als een voor studenten in de medicijnen bestemde plastiek welke de ligging van in borst- en buikholte aanwezige organen aanschouwelijk maakt. Deze is geplaatst in een door mediterraan licht beschenen, woestijnachtige vlakte met een azuurblauwe zee waaruit een krijtrots en een liggend, vrouwelijk naakt oprijzen.

NRC,

 • een zanderige vlakte
 • een zandige vlakte
 • zanderige vlakten, vlaktes
 • zandige vlakten, vlaktes

Ze kijkt televisie. Een natuurfilm. Rendieren op een zanderige vlakte. Twee jonge herten scharrelen voortdurend rondom hun moeder.

De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

Overal zanderige vlaktes met heel veel cactussen.

De heimweekaravaan, Hans Sahar,

Ze loopt recht door de zandige vlakte, de Norddeutsche Tiefebene, de Mark Brandenburg uit de tijd van Karel de Grote.

Het onvermogen, Giovanni Peirs,

Barre heersers in ijzeren kurassen, bevelend over zandige vlakten.

Het overspelige gras, Louis Ferron,

 • een ziltige vlakte
 • ziltige vlakten, vlaktes

Het menu bestaat uit de taaie plantjes die weten te overleven in de droge, ziltige vlakte.

NRC,

 • een zwarte vlakte
 • een zwartglanzende vlakte
 • zwarte vlakten, vlaktes
 • zwartglanzende vlakten, vlaktes

Waar zich daarnet nog de horizonlijn aftekende, strekt zich nu een immense zwarte vlakte uit.

Vertezucht, Jef Aerts,

Steeds smaller werden de dijkwegen langs de Maas, terwijl we aan de overkant van de zwartglanzende vlakte die de rivier was lichtjes ontwaarden die volgens de kaart van het middeleeuwse kasteel moesten zijn.

NRC,

Ik passeer het lichtbaken op de kop van het havenhoofd; voor me strekt zich de zwarte vlakte van het meer uit.

De open plek; Verwoesting, Willem Janssen Steenberg,

 • de Afrikaanse vlakte
 • de Afrikaanse vlakten, vlaktes

Wanneer een giraf zich over de Afrikaanse vlakte beweegt, lijkt het wel of je een vertragende film bekijkt, maar in werkelijkheid ligt de snelheid toch zeer hoog: 60 km/h.

http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

In Europa kon je dagen op het gas trappen en nog steeds zag je alleen maar neven en nichten, als je de lange slanke vluchtelingen uit de Afrikaanse vlakten even oversloeg.

Gouden bergen, Herman Stevens,

( Als eigennaam.)
 • de Atlantische vlakte

Hubert situeert de vindplaatsen en mogelijke vindplaatsen op de "corniche" of verheffing die de Atlantische vlakte van de Russische vlakte scheidt, en waarvan bij ons de lijn Fagne-Famenne een deel uitmaakt.

De Standaard,

( Als eigennaam.)
 • de Kaapse vlakte

De Kaapse Vlakte is een uitgestrekt en troosteloos gebied, waarnaar de kleurlingen van Kaapstad werden verbannen door de vroegere Groepsgebiedenwet.

De Standaard,

( Als eigennaam.)
 • de Romeinse vlakte

"En achter dit dal, begint de woestijn", wees mijn broer wanneer wij onze fietsen tegen zonlicht en dieven verstopten in het dichtbegroeide duinengebied tussen Frankrijk en De Panne, waarachter de Romeinse vlakte lag.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Merkwaardig is de Romeinse Vlakte, soms ook de woestijn genoemd door zijn totale afwezigheid van vegetatie.

De Standaard,

( Ook als eigennaam.)
 • de Russische vlakte

De gigantische Russische vlakten waar zowel Napoleon als Hitler zich op stuk beten.

Meppeler Courant,

Hubert situeert de vindplaatsen en mogelijke vindplaatsen op de "corniche" of verheffing die de Atlantische vlakte van de Russische vlakte scheidt, en waarvan bij ons de lijn Fagne-Famenne een deel uitmaakt.

De Standaard,

( Als eigennaam.)
 • de Thessalische vlakte

Een deel van de bevloeiingswerken bevindt zich in de provincie Larissa (Thessalische Vlakte met onder meer katoen!).

http://www.minlnv.nl/infomart/lba/2002/25/lba36.htm,

( Als eigennaam.)
 • de Thracische vlakte

Regio Zuid is het belangrijkste gebied van Bulgarije. Het ligt in de Thracische vlakte en produceert goede rode wijnen.

http://www.wijninfo.nl/site/?db,

( Als eigennaam.)
 • de Trojaanse vlakte

De winderige Trojaanse vlakte vormde volgens het epos een decennium lang het decor voor mythische heldendaden, intriges en listen.

De Standaard,

( Als eigennaam.)
 • de Waalsdorper vlakte

Hij kon zich beperken tot het laten beieren in de grote bel op de Waalsdorper vlakte.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Vergelijkende proeven op de Waalsdorper Vlakte toonden aan dat deze opstelling betere resultaten opleverde dan de in gebruik zijnde buitenlandse luistertoestellen.

http://www.tno.nl/instit/fel/museum/historie.html

( Als eigennaam.)
 • de West-Siberische vlakte

Tjoemen (Tyumen) strekt zich uit over de West-Siberische vlakte, van het Oeral-gebergte in het westen tot de Jenissei-rivier in het oosten, en van de noordelijke Kara-zee tot Kazachstan.

De Standaard,

 • een Zuid-Spaanse vlakte
 • Zuid-Spaanse vlakten
 • vlaktes

Stoffige droge Zuid-Spaanse vlaktes, Moorse dorpjes met helwitte gebouwen vormen de achtergrond van de film, zigeunerachtige types met lang zwart haar en met een passie voor dans en muziek zijn de belangrijkste personages in Vengo.

http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een golvende vlakte
 • golvende vlakten, vlaktes

Eens was de Dwingelose Heide een eenzame, golvende vlakte van paarse struikhei, roze dophei en daartussen kale stuifzanden.

Meppeler Courant,

Een tijdlang had ze gekeken naar het landschap met zijn golvende vlakten en zijn bolle, witte bergen aan de einder.

Blauwbaard, Pauline Slot,

 • een spiegelende vlakte
 • spiegelende vlakten, vlaktes

Met de armen over elkaar mat Han Bijman de spiegelende vlakte voor zich, bestudeerde hij de kring van pilaren in het midden, telde hij de stoelen op het podium.

Spitzen, Thomas Rosenboom,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een schaars begroeide vlakte
 • schaars begroeide vlakten, vlaktes

De funktie van de palissade is duidelijk: ze diende als verdedigingslinie tegen strijdwagens met boogschutters die uit de richting van de haven over de verzilte en daarom schaars begroeide vlakte naar de stad reden.

De Standaard,

 • een geëffende vlakte
 • geëffende vlakten, vlaktes

De koepel is hermetisch van de buitenwereld afgesloten. Hij verrijst in een pokdalig, uitgeblust landschap, een door machines geëffende vlakte, omwald met lage, kale heuvels.

Het diepe water, Julien Van Remoortere,

 • een geharkte vlakte
 • geharkte vlakten, vlaktes

Een geharkte vlakte van grintachtig gruis met nu juist niet in het midden drie verweerde stenen van ongelijke grootte op een eiland van iets dat op mos leek.

Rituelen, Cees Nooteboom,

 • een uitgestrekte vlakte
 • uitgestrekte vlakten, vlaktes

Op die uitgestrekte vlakten staan enorme naaldwouden.

http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/wablieft/wab276/76idkdew.txt

Links en rechts van de potopoto uitgestrekte vlaktes [...] immense grasvlaktes waarop af en toe een zeboe flaneerde met een veehoeder in zijn kielzog.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

De polders, een uitgestrekte vlakte die weinig beschutting biedt, fungeerde steeds als een natuurlijke barrière die de doortocht van vossen uit het binnenland naar de Kust tegenhield.

De Standaard,

 • een verlaten vlakte
 • verlaten vlakten, vlaktes

De optocht in kant is een stoet van stille vrouwenfiguren, mogelijk priesteressen, die in een verlaten vlakte op weg zijn naar een klassieke triomfboog.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: achter

 • de vlakte achter de grot

De geur van het versgemaaide gras uit de vlakte achter de grot van Bernadette Soubirous waaide weg.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

Voorzetsel: bij

 • een vlakte bij de Andes

Daarom is ervoor gekozen de ALMA te bouwen in de kurkdroge Chileense Atacama-woestijn, op een 5000 meter hoge vlakte bij de Andes.

http://www.strw.leidenuniv.nl/na/pr990610.html,

Voorzetsel: in

 • een vlakte in het midden
 • een vlakte in het noorden
 • een vlakte in het zuiden
 • vlakten, vlaktes in het midden
 • vlakten, vlaktes in het noorden
 • vlakten, vlaktes in het zuiden

Op de eindeloze vlakten in het midden van de VS is dat wel even anders.

De Standaard,

De symbiose tussen het land en de mensen was zo groot dat tot op vandaag de benaming 'Friquia' [...] nog gebruikt wordt om de vlaktes in het noorden aan te duiden.

http://www.eldersanders.be/reportage/tunisie/tabarka.html,

Door middel van kanalen zou de waterovervloed uit het druilerige noorden van Spanje vervoerd moeten worden naar de droge vlaktes in het zuiden.

NRC,

Als hij in de richting van de grote vlakte in het zuiden loopt, komt hij talloze mensen tegen op de vlucht voor de hongersnood.

Mijn katoen, mijn thuis, Su Tong,

Voorzetsel: langs

 • een vlakte langs de kust
 • een vlakte langs de oever
 • vlakten, vlaktes langs de kust
 • vlakten, vlaktes langs de oever

Weelderige oerwouden grensden aan de moerassige vlakten langs de kust en een brede rivier stortte zich omlaag van de blauwe bergen in de verte.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

De [...] voorstellen zijn: de Grognon, een gebouw dat boven de sporen van het station van Namen zou worden opgetrokken, de gewezen kazerne Leopold, en de Plaine Saint-Nicolas (een vlakte langs de Maasoever buiten de stad).

De Standaard,

Voorzetsel: met

 • een vlakte met bergen
 • een vlakte met bossen
 • een vlakte met poelen
 • een vlakte met rotsen
 • een vlakte met sneeuw of ijs
 • een vlakte met zand
 • vlakten, vlaktes met bergen
 • vlakten, vlaktes met bossen
 • vlakten, vlaktes met poelen
 • vlakten, vlaktes met rotsen
 • vlakten, vlaktes met sneeuw of ijs
 • vlakten, vlaktes met zand

Met de neus in een stevige wind en onder af en toe een druppel volg ik [...] mijn pad, dat geleidelijk omhoog gaat naar de drassige vlakte met veel poelen, waar het eerste zicht op de grootse steengigant genoten kan worden.

http://www.sjaaklucassen.nl/apus/render.php?type=2=112=default,

Ideaal van sneeuwsurfen is dat je er nu eens niet bergen voor nodig hebt maar slechts een grote vlakte met sneeuw óf ijs.

Sp!ts,

Oneindigde vlakten met bergen, rotsen en vooral veel zand bepalen het landschap.

Meppeler Courant,

Op het scherm verscheen een rij met prikkeldraad omgeven barakken in een woeste vlakte met dennenbossen aan de horizon.

Drugs, Jef Geeraerts,

 • een vlakte met cactussen
 • een vlakte met doringbomen
 • een vlakte met knoopjesgras
 • een vlakte met millies
 • vlakten, vlaktes met cactussen
 • vlakten, vlaktes met doringbomen
 • vlakten, vlaktes met knoopjesgras
 • vlakten, vlaktes met millies

Overal zanderige vlaktes met heel veel cactussen.

De heimweekaravaan, Hans Sahar,

Hij zet boven op een steile bergkam zijn rugzak neer en gaat met zijn geweer op een vooruitspringende rots zitten die uitkijkt over een vlakte met knoopjesgras.

Het tijgerspoor, Julia Leigh,

Zesentwintig uren zitten of liggen of staan langs Zuid-Afrika's goud- en diamantmijnen, door eindeloze vlakten met millies (maïs) en doringbomen (acacia's), over bergen met of zonder kruin, bezorgen iemand, die in het eindstation aankomt een verlangen naar dartelen.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

 • een vlakte met flats
 • een vlakte met tegelpaden
 • vlakten, vlaktes met flats
 • vlakten, vlaktes met tegelpaden

Blokken van enkele lokalen staan los op het schoolterrein, een stoffige vlakte met tegelpaden en enkele paarse bougainvilles.

NRC,

Buiten vlogen vogels met scherpe kreten aan over het water; in dichte zwermen zouden ze over de hoger gelegen weg [...] in de diepte duiken waar de weilanden begonnen en, verderop, vervaagden tot een dode vlakte met flats in aanbouw.

Weerloos, Jan Siebelink,

Voorzetsel: rond

 • de vlakte rond Beja
 • de vlakte rond Dublin

Vanuit de haven vertrokken [...] schepen beladen met rijkdom uit het achterland: marmer uit Chemtou, kurk en hout uit de bossen van Khroumirie, graangewassen uit de vruchtbare vlakte rond Beja en olijfolie.

http://www.eldersanders.be/reportage/tunisie/tabarka.html,

Afgezien van zo'n oponthoud nu en dan waren die reizen heerlijke trektochten door verscheidene typische stukjes Ierland: de stoffige, rijke vlakten rond Dublin, de drumlins van Monaghan, raadselachtig en hoopgevend, de weidse glooiingen, razende rivieren en chique villa's van Tyrone en ten slotte de ultieme beloning: de brem en heide, de wilde rozen en fuchsia's van Donegal.

De banden van het bloed, Eilís Ní Dhuibhne,

Voorzetsel: te

 • de vlakte ten noorden van iets
 • de vlakte ten zuiden van iets
 • de vlakte ter hoogte van iets

Dostum stuurde tanks, artillerie en manschappen naar Masoeds frontlinie aan de rand van de vlakte ten noorden van Kaboel.

De Standaard,

De vlakte ten zuiden van het Stadhuisplein wordt een 'geplooid maaiveld' dat geleidelijk van polderniveau aan twee buitenzijden van het zes hectare omvattende veld oploopt tot een hoogte van 5,5 meter in het midden.

NRC,

De stoffige vlakte ter hoogte van de kiosk wordt omgevormd tot een plein met lindebomen en zitbanken.

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg23/veto2324/parks.html

Voorzetsel: tussen

 • een vlakte tussen iets
 • vlakten, vlaktes tussen iets

Om de tochtige kale vlaktes tussen de torenflats te doen vergeten bouwde Portzamparc twee woongebouwen van vier, vijf verdiepingen, waardoor het aanzien van het stukje buurt eerder glooiend en harmonisch is geworden.

NRC,

De rest van het jaar ligt de vlakte tussen de zomerdijk en de ban- of winterdijk er niet onbenut bij: er graast vee, er wordt klei gewonnen om bakstenen van te maken, er wordt zand en grind gewonnen, en in toenemende mate nieuwe natuur gecreëerd.

NRC,

C.U. (37) bracht zijn jeugd door in Pörnek, een dorpje op een vlakte tussen Izmir en Ankara met zo'n driehonderd huizen.

NRC,

Zaïrese troepen poogden de vlakte tussen Uvira en Bujumbura af te grendelen met mijnenvelden.

De Standaard,

Voorzetsel: van

 • de vlakte van Afrika
 • de vlakte van Amsterdam Zuid-Oost
 • de vlakte van Australië
 • de vlakte van Centraal-Azië
 • de vlakte van de Betuwe
 • de vlakte van de Languedoc
 • de vlakte van Gizeh
 • de vlakte van Salzburg
 • de vlakte van Stonehenge
 • de vlakten, vlaktes van Afrika
 • de vlakten, vlaktes van Amsterdam Zuid-Oost
 • de vlakten, vlaktes van Australië
 • de vlakten, vlaktes van Centraal-Azië
 • de vlakten, vlaktes van de Betuwe
 • de vlakten, vlaktes van de Languedoc
 • de vlakten, vlaktes van Jutland
 • de vlakten, vlaktes van Mesopotamië
 • de vlakten, vlaktes van Nebraska
 • de vlakten, vlaktes van Saeftinge
 • de vlakten, vlaktes van Syrië
 • de vlakten, vlaktes van Yorkshire
 • de vlakten, vlaktes van Xian

De vlaktes van Saeftinge bloeien de komende maanden op en verschaffen voedsel aan duizenden dieren.

De Standaard,

Volgens een Zuidduitse sage sliep [...] de Staufenkeizer Frederik I Barbarossa, tot hij zijn ogen zou opslaan en in de eindafrekening met de joodse Antichrist het Duizendjarige Rijk zou vestigen, waarbij op de vlakte van Salzburg het bloed tot aan de enkels zou staan.

Siegfried, Harry Mulisch,

Die roeping neemt uiteindelijk Messiaanse vormen aan; in een visioen dat Cyrus krijgt in de vlakte van Stonehenge wijst de God van het Oude Testament Cyrus, drager van alle menselijke ellende, als uitverkoren aan; hij zal de onderdrukten en vernederden, de gemartelden en thuislozen moeten verlossen.

NRC,

Mao's grote voorbeeld was Qin Shi Huangdi, wiens terracotta-leger vandaag nog altijd de vlakten van Xian bewaakt.

http://www.groene.nl/1997/09/ab_deng.html,

Wat je daar meemaakte viel in het niet bij wat Olivia de Havilland op de vlaktes van Yorkshire had te verduren.

NRC,

De angsten die een persoon die op het wereldtoneeel een belangrijke rol speelt kunnen [...] nog wel eens minder zijn dan de angst van iemand die geboren en getogen is op de vlakten van Jutland.

http://home.wxs.nl/~srw/,

Van deze 'Bohémiens armés de l'orient', zoals hij hen noemt, leert hij dat ze afkomstig zijn van Koerdistan, maar de winter met hun familie en kudden doorbrengen in de vlakten van Mesopotamië of Syrië.

http://www.bellydance.be/boek.html

Hij was de man die schreef: "We waren op zee, er is geen andere adequate uitdrukking, op de vlakten van Nebraska."

NRC,

Een stille getuige van de wereldcatastrofe rond 10.500 voor Christus is de Sfinx, de massieve uit de rots gehouwen leeuw met mensenhoofd op de vlakte van Gizeh, in Egypte.

http://users.telenet.be/wouter.wylin/atlantisring/oorzaak.htm

In de jaren zeventig stond het, als gloednieuw hoofdkantoor van Bührmann-Tetterode, eenzaam in de vlakte van Amsterdam Zuid-Oost.

NRC,

De rode reuzenkangoeroe (Macropus rufus) woont in de vlaktes van Australië en is vooral een graseter.

http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

Hij bezoekt vooral de kusten van Noord-Europa, maar ook de oevers van de Kaspische Zee en de vlakten van Centraal-Azië.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

De groene vlakte van de Betuwe, het dunne zilver van een Rijnbocht en de verhevenheid van Elten, Montferland.

NRC,

Het gebied dat begrensd wordt door het Montagne Noire, de Causses en de vlakte van de Languedoc wordt wel het Bekken van Lodève genoemd.

http://www.xs4all.nl/~steurh/

Een krantenartikel dat [...] te maken kan hebben met de beurskoersen, de droogte die de vlakten van Afrika teistert, het snel oplopen van het aantal choleraslachtoffers in India.

De jongste pop, Rosario Ferré,

 • een vlakte van zoutpannen
 • vlakten, vlaktes van steppen en poesta's

Op een punt van de boemerang ligt een natuurpark, de andere bestaat uit een uitgestrekte vlakte van zoutpannen.

NRC,

In de wijduitgestrekte vlakten van steppen en poesta's likken de vlammen van de stalinorgels aan Dikke Bertha's splijtende dijen en spuiten vlammend zaad.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

 • de vlakte van het plateau

Als we onze thee gedronken hebben lopen we naar het muurtje dat het terras omgrenst en kijken uit over de weidse vlakte van het plateau.

De kus, Jan Wolkers,

 • de vlakte van de oceaan
 • de vlakte van de zee
 • de vlakte van het meer
 • de vlakte van de Middellandse Zee

Ik passeer het lichtbaken op de kop van het havenhoofd; voor me strekt zich de zwarte vlakte van het meer uit.

De open plek; Verwoesting, Willem Janssen Steenberg,

Een hypergeavanceerd onderzoekschip, ronddeinend op de onmetelijke vlakte van de oceaan.

NRC,

Van alle landbouwgebieden vertoont het landschap van de polders de meest treffende overeenkomst met de wijde vlakte van de zee.

Martha, Lut Ureel,

Snel na het vertrek uit Athene, waar het had geregend, klaarde de lucht op en ontstond het uitzicht op de grijsblauwe vlakte van de Middellandse Zee.

Vertraagde roman, Leon de Winter,

 • een vlakte van lucht
 • een vlakte van zand

Uitgestrekt onder de vlakte van lucht op de vlakte van zand voelden wij een grote geborgenheid, een allesoverhuivende, absolute aanwezigheid van troost, een zekerheid van harmonie.

De lange geboorte, Lut Ureel,

 • een vlakte van plaveien
 • een vlakte van rode steen
 • een vlakte van versleten planken

Voor mij lag een vlakte van rode steen, pokdalig en verweerd.

Zuiderkruis, Pauline Slot,

Over de vlakte van versleten planken kijken zij naar elkaar.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

In de wemeling die zich vanuit de galerij verspreidde over de speelplaats, een desolate vlakte van plaveien, meende ik Roland te zien.

Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

met substantief erachter


 • een vlakte rogge
 • vlakten, vlaktes rogge

Dankbaar ben ik telkens, omdat ik het landschap van weleer heb mogen weerzien, de vlakten rogge, [...] het vee op de voedzame weiden, vooral het vee, dat ik in het Ressedal blijf missen.

Ach, mijn dal, Jan Veulemans,

met ander, nevengeschikt substantief


 • bossen en vlakten, vlaktes
 • dalen en vlakten, vlaktes
 • kraters, bergen en vlakten
 • ruggen, heuvels en vlakten
 • vlaktes, heuvels en bergen

Op de maan, die iets meer dan half verlicht is, zullen met een sterrenkijker tientallen kraters, bergen en vlakten te zien zijn, vooral langs de grens van donker en licht op de maanschijf.

Meppeler Courant,

De reeën doorkruisen de verbrande bossen en vlakten, op zoek naar voedsel.

De Standaard,

Hij was naar het noorden gegaan langs een hoge bergketen en toen naar het oosten afgeslagen waar hij een van de kronkelende rotsige ravijnen volgde die de gesmolten sneeuw afvoerden van de waterscheiding naar de dalen en vlakten beneden.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Ruggen, heuvels en vlakten wisselen elkaar af.

http://www.hogeveluwe.nl/index.html

Vlaktes, heuvels en bergen, met bovendien nog enkele meren in de buurt, het landschap in de regio is heel gevarieerd.

http://het.reiswijzers.net/Specials/overzichten.asp?Doorsturen=NO=1052=Wintersport+in+Duitsland,

 • op vlaktes en in open terrein
 • vlaktes of open plekken

De moerasratten uit Zuid-Amerika leven in drassige gebieden, terwijl de westelijke oogstmuizen op vlaktes en in open terrein voorkomen.

http://www.dessie.be/wildlife/nieuwe_wereld.htm

Door hun specifieke voorkeur of afkeer voor bepaalde planten, heesters of jonge bomen ontstonden er grazige vlaktes of open plekken waar sommige plantensoorten domineerden of juist heel schaars voorkwamen.

http://home.planet.nl/~nvd.strix/

Vaste verbindingen


in de vlakte staren

 1. wezenloos voor zich uit kijken, zonder echt iets te zien

  Starend in de vlakte, besefte hij zijn verlies.

  Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vlakte 1.1

iets wat vlak is, zonder uitschieters omhoog of omlaag

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Combinatiemogelijkheden


met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een licht glooiende vlakte

De steile helling die de Brusselse beurs vorige week beklom, ging deze week over in een licht glooiende vlakte.

De Standaard,

Vaste verbindingen


op de vlakte blijven

 1. geen expliciete mening geven; een neutraal antwoord geven zonder een expliciet standpunt in te nemen

  Synoniem: zich op de vlakte houden

  Mario Stanic zelf bleef op de vlakte over zijn toekomst.

  De Standaard,

  Rawls heeft het hier weliswaar vooral over sociale en economisch ongunstige omstandigheden maar blijft enigszins op de vlakte wat betreft politieke keuzes en handelingen.

  Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

  Procureur Michel Bourlet van Neufchâteau is erg op de vlakte gebleven tijdens zijn getuigenis gisternamiddag voor de commissie-Dutroux.

  De Standaard,

  Gisteravond was de eerste avond dat in het openbaar voorkeuren werden uitgesproken. Alleen het CDA en Gemeentebelangen bleven op de vlakte.

  Meppeler Courant,

zich op de vlakte houden

 1. geen expliciete mening geven; een neutraal antwoord geven zonder een expliciet standpunt in te nemen

  Synoniem: op de vlakte blijven

  Fehse houdt zich wat die geruchten betreft op de vlakte, ofschoon hij ze als inwoner van Havelte ook gehoord heeft.

  Meppeler Courant,

  Oorzaken en gevolgen van pestgedrag worden besproken, ook de kenmerken van de pester, de gepeste en de zogenaamde middengroep waarmee jongeren bedoeld worden die meeheulen met de pester of zich angstvallig op de vlakte houden om zelf geen last te krijgen.

  De Standaard,

  Hij wees erop dat Arafat het terrorisme expliciet heeft afgezworen, terwijl Adams zich nog altijd op de vlakte houdt als het gaat om gebruik van geweld.

  NRC,

vlakte 1.2

iets wat oneindig is of als oneindig wordt beschouwd

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Algemene voorbeelden


Die gewone lezer zal, nadat hij Paul van 't Veer diep is gaan haten, toch 'Stuiveling' moeten raadplegen om te weten te komen waar het allemaal op slaat. Natuurlijk heb ik dat een aantal keren gedaan, daarbij verzinkend in een steeds zompiger blijkende vlakte van onbenul, gemakzucht en slordigheid.

De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

Iedereen die niet zo bescheiden wil zijn, maar op zoek gaat naar de zin van het leven, verlaat het domein van de wijsbegeerte en betreedt de onbegrensde vlakten van het geloof.

NRC,

vlakte 2.0

oppervlak van de aarde; aardoppervlak; grondoppervlak
Alleen in enkele vaste verbindingen.

Semagram (extra betekenisinformatie)


De vlakte…

is een oppervlak

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het oppervlak van de aarde of iets wat daarmee vergeleken wordt

  Vaste verbindingen


  aan de vlakte blijven

  1. geen diepgang hebben; oppervlakkig zijn

   De timbres blijven teveel aan de vlakte en de ritmes zijn het dansen verleerd.

   De Standaard,

  tegen de vlakte gaan

  1. ( Gezegd van gebouwen)
   afgebroken worden; gesloopt worden

   Voor zover niet verbouwd tot comfortabele residenties, gingen de oude, tochtige kastelen tegen de vlakte.

   NRC,

   De vijftig woningen in de Geelvinckstraat en Verbindingsstraat in Velsen-Noord gaan zeker in 2006 tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw.

   Haarlems Dagblad,

   Graanen voedselsilo's vervingen de torenspitsen, die trouwens toch al door verkeerd gerichte bombardementen tegen de vlakte waren gegaan.

   Het overspelige gras, Louis Ferron,

  2. ( Gezegd van bomen)
   omgehakt worden

   De prachtige natuur die de polders nu zijn worden dan een kale moddervlakte. Alle bomen moeten tegen de vlakte.

   De Standaard,

  3. ( Gezegd van personen)
   vallen

   Synoniem: vallen

   Twee spelers gingen tegen de vlakte in een geharrewar en plots wees hij naar de stip.

   De Standaard,

   Colombo ging tegen de vlakte en van de verwarring maakte Minali gebruik.

   NRC,

  4. ( Gezegd van personen)
   flauwvallen

   Synoniem: flauwvallen

   Ik ging bijna tegen de vlakte van onverdeelde angst.

   Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

  tegen de vlakte gooien

  1. ( Met betrekking tot gebouwen)
   afbreken; slopen

   Synoniem: afbreken; slopen

   Bel ik een slopersbedrijf om het gebouw tegen de vlakte te gooien?

   De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

   De NMBS had zich zelfs nog moeten reppen om het oude stationsgebouw van architect Blomme tegen de vlakte te gooien en de eerste fase van de renovatie aan te vatten.

   De Standaard,

  iemand tegen de vlakte werken

  1. iemand doen vallen; zorgen dat iemand valt

   Sabbadini werkte hem tegen de vlakte en Barroso maakte vanop de stip zijn hattrick vol.

   De Standaard,