vliegtijd


vliegtijd 1.0

hoeveelheid tijd die een vliegtuig nodig heeft voor zekere vlucht; tijdsduur van een vlucht; vluchtduur

Semagram


Een vliegtijd…

is een hoeveelheid tijd; is een tijd

 • [Duur] heeft de duur van een vlucht
 • [Tijd] duurt van het opstijgen tot en met het landen
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een vliegtuig

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Transavia zoekt vliegtuigen voor 150 tot 250 passagiers voor de middellange afstand, een vliegtijd van vier à vijf uur.

  NRC,

  In 1936 verzorgde de Ju52/3m voor Lufthansa onder meer de verbinding tussen Brussel en Berlijn met tussenlandingen in Keulen en Essen; toen met een vliegtijd van 3 uur en 15 minuten, vandaag duurt een vlucht Brussel-Berlijn 1 uur en 20 minuten.

  De Standaard,

  Waar de gemiddeld over alle routes gevlogen afstand (sectorlengte) tot op heden 519 km bedraagt - met een gemiddelde vliegtijd van één uur - wordt verwacht dat de uitbreiding met nieuwe routes zal voeren tot een grotere gemiddelde afstand en daardoor langere vliegtijden.

  http://www.rotterdam-airport.nl/,

  vliegtijd 2.0

  hoeveelheid tijd gedurende welke iemand een vliegtuig bestuurt; tijd door een piloot of bemanning besteed aan vliegen

  Semagram


  Een vliegtijd…

  is een hoeveelheid tijd; is een tijd

  • [Duur] is voor beroepsuitoefening bij wet beperkt
  • [Activiteit of handeling] wordt besteed aan het vliegen met een vliegtuig
  • [Handelende persoon] heeft betrekking op piloten en vliegtuigbemanningen

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Zoals toegezegd door de Minister [...] informeer ik uw Kamer thans over de vragen die zijn gesteld betreffende werk- en rusttijden in de luchtvaart. De leden van de [...] SP-fractie vragen naar de onderbouwing van de door EASA geadviseerde maximale vliegtijd van 12 uur bij nachtvluchten. Hierover kan ik u het volgende mededelen.

   https://www.rijksoverheid.nl/.../beantwoording-toezeggingen-ao-transportra...,

   Piloten in Europa zullen tijdens nachtvluchten niet langer dan 11 uur achter de stuurknuppel mogen zitten. Bovendien mogen ze niet meer dan 1000 uur in 1 jaar tijd vliegen. Dat zijn enkele van de nieuwe, strengere vliegtijden, waarmee het Europees Parlement (EP) woensdag toch instemde.

   http://www.z24.nl/ondernemen/nieuwe-vliegtijden-ze-echt-veiliger-piloten,

   De Beperking van Vliegtijden is één van de hoekstenen van vluchtveiligheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft reeds eerder het verband aangetoond tussen vermoeidheid van de piloot (bijv. als gevolg van te lange diensttijd, volgend op onvoldoende rust-/slaapgelegenheid, etc.) en het risico van ongevallen en incidenten.

   https://www.vnv.nl/news/nieuw-onafhankelijk-wetenschappelijk-onderzoek-toont-noodzaak-herziening-wetgeving-mbt,

   vliegtijd 3.0

   tijdstip van aankomst of vertrek van een vliegtuig; vluchttijdstip

   Semagram


   Een vliegtijd…

   is een tijdstip

   • [Tijd] situeert zich op zeker tijdstip, in de regel volgens zekere planning
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met de aankomst op zekere bestemming of het vertrek naar zekere bestemming
   • [Object betroffen] heeft betrekking op een vliegtuig

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Als mijn vliegtijden als onderdeel van een pakketreis wijzigen, maar ik vind deze tijden niet gunstig, mag ik dan kosteloos annuleren? Nee, de vertrek- en aankomsttijden voor vervoersonderdelen van de reis, worden vermeld op de reisbescheiden. Hiervan kan door de reisorganisator binnen redelijke grenzen worden afgeweken. Buiten deze 'redelijke grenzen' is sprake van een wijziging. Zolang de vluchttijden binnen dezelfde (originele) vertrekdag vallen, is dit een gelijkwaardig alternatief.

    http://www.anvr.nl/veelgestelde-vragen/als-mijn-vliegtijden-als-onderdeel-van-een-pakketreis-wijzigen-maar-ik-vind-deze-tijden-niet-gunstig-mag-ik-dan-kosteloos-annuleren-154/

    vliegtijd 4.0

    hoeveelheid tijd gedurende welke enig toestel dat vliegt in de lucht kan blijven; maximale vliegduur van een toestel

    Semagram


    Een vliegtijd…

    is een hoeveelheid tijd; is een tijd

    • [Duur] heeft een duur die vooral afhangt van de technische mogelijkheden van het betreffende toestel
    • [Tijd] begint wanneer het betreffende toestel opstijgt en eindigt wanneer het door brandstofgebrek of energietekort moet landen
    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een verplaatsing door de lucht
    • [Object betroffen] heeft betrekking op toestellen die zijn ontworpen om te vliegen

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    De vliegtijd van een drone is wellicht één van de belangrijkste dingen waar je op moet letten bij het kopen van een drone. De vliegtijd is de tijd die je hebt om met je drone te vliegen op één acculading.

    http://www.dronekiezer.nl/vliegtijd-accu-oplaadtijd/,

    We spreken van een accupakket omdat de accu's gebruikt in de modelvliegerij voor dit doel bestaan uit ronde cellen die met elkaar verbonden zijn. [...]. Het accupakket is van cruciaal belang, niet alleen levert een goed accupakket van een gerenormeerd merk vaker betere prestaties, zo'n accupakket is ook langer te gebruiken waardoor een langere vliegtijd en een langere levensduur het gevolg zijn.

    http://www.modelvliegen.com/specials/beginnersgids/index.htm

    vliegtijd 5.0

    hoeveelheid tijd gedurende welke een dier vliegt; tijd besteed aan vliegen door een dier

    Semagram


    Een vliegtijd…

    is een hoeveelheid tijd; is een tijd

    • [Activiteit of handeling] wordt besteed aan vliegen
    • [Handelende persoon] heeft betrekking op vliegende dieren

     Algemene voorbeelden


     De klauwen grijpen in de zware leren handschoenen en als de huif afgaat speurt de valk met priemende ogen de omgeving af [...]. Even lijkt hij achter een houtduif aan te gaan, maar vliegt dan toch weer terug richting Staffhorst. Als Robin lang genoeg gevlogen heeft - Staffhorst houdt de vliegtijd nauwkeurig bij - komt de loer tevoorschijn. Aan een lange lijn laat Staffhorst het stuk leer ( met daarop een eendagskuiken) ronddraaien.

     NRC,

     vliegtijd 6.0

     periode in het jaar waarin dieren hun schuilplaatsen verlaten en uitvliegen; uitvliegperiode van dieren

     Semagram


     Een vliegtijd…

     is een periode

     • [Geheel] is een deel van het jaar tussen bepaalde tijdstippen
     • [Tijd] valt meestal in een min of meer vaste periode die afhankelijk is van de diersoort en vaak ook van de weersomstandigheden
     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het uitvliegen
     • [Handelende persoon] heeft betrekking op vliegende diersoorten zoals vleermuizen en insecten

     Hoofdsemagram: tijd


     Algemene voorbeelden


     De vleermuisinventarisatie is opgezet volgens een door de VZZ (Vereniging van Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming) erkende en gehanteerde methode. Deze methode houdt in, dat in de vliegtijd van de vleermuizen (tussen april en half oktober, dus buiten de winterslaapperiode) maandelijks zes tot acht maal nachtelijke waarnemingen verricht moeten worden.

     https://bestuur.gemeentenoordenveld.nl/.../raadsvergadering-22-09-05-o...,

     De temperatuur in het voorjaar bepaalt sterk de opwarming van het water waarin de libellen zich ontwikkelen voordat ze uitkomen en gaan vliegen. Tussen 1999 en 2012 weerspiegelden de gemiddeld warmere voorjaren zich in de vroegere vliegtijd van libellen. Het koude voorjaar van 2013 zorgt voor een late vliegtijd en doorbrak deze reeks.

     http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1480-Vervroeging-vliegtijd-libellen.html?i=9-55,

     Landelijk gezien is de vliegtijd van bijen van eind februari tot in oktober.

     http://www.bijenhelpdesk.nl/Bijen/Bloembezoek/Vliegtijden.htm

     De Vlinderstichting beschikt over een computerprogramma dat aan de hand van het weer een voorspelling doet over de vliegtijd van de soort. De tellers kunnen zodoende tijdig gewaarschuwd worden als de vlinders gaan vliegen.

     http://www.vlinderstichting.nl/