voedselhulp


voedselhulp 1.0

hulpverlening in de vorm van voedselschenking, vaak grootschalig als humanitaire steun voor gebieden met een voedseltekort of ook individueel door het verschaffen van voedselpakketten aan minvermogenden; hulp in de vorm van voedsel

Semagram (extra betekenisinformatie)


Voedselhulp…

is een handeling

 • [Functie] dient om voedseltekort op te vangen
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan bevolking in gebieden met voedseltekorten of individueel aan onbemiddelde mensen
 • [Handelende persoon] wordt doorgaans verleend door overheden of organisaties
 • [Object betroffen] heeft betrekking op het verschaffen van voedsel

Algemene voorbeelden


Vorige week donderdag deed het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties een poging om de voedselhulp te hervatten. Al op dezelfde dag werden de voedselvluchten weer gestaakt, nadat UNITA het vuur had geopend op een toestel dat hulp naar Mbanza Kongo bracht.

NRC,

Een keer per week komen ongeveer 80 mensen met een laag inkomen over de vloer voor voedselhulp bij het Protestants Sociaal Centrum.

www.kbs-frb.be/files/db/FR/ProjectenNL99.rtf

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • voedselhulp geven
 • voedselhulp verstrekken

Alleen in noodsituaties dient voedselhulp gegeven te worden ten einde de lokale landbouwmarkt niet te verstoren.

http://www.e-stem.nl/,

Washington gaf deze week aan dat de Verenigde Staten bereid zijn om uitgebreide voedselhulp aan Noord-Korea te verstrekken, in een gezamenlijke inspanning met Japan en Zuid-Korea.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • aangewezen op voedselhulp
 • afhankelijk van voedselhulp

De 130.000 meest getroffen inwoners zijn op voedselhulp aangewezen tot de volgende oogst, in september.

De Standaard,

Voor hulporganisaties is het land nu ontoegankelijk geworden terwijl voor de oorlog reeds meer dan een miljoen mensen afhankelijk was van voedselhulp om te overleven.

http://www.vredesactie.be/view.php?lang=nl=92

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


voedselhulp 1.1

datgene waaruit de voedselhulp bestaat

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Hun lage bolhoedvormige huizen zijn gemaakt van takken en twijgen, palmblad, huiden en plastic zakken waarin ooit westerse voedselhulp werd aangevoerd.

http://www.djoser.nl/afrika/magazine/3726/

China zal 100.000 ton voedselhulp schenken aan Noord-Korea om de voedseltekorten tegen te gaan die zijn ontstaan door overstromingen in het afgelopen jaar.

De Standaard,

voedselhulp 1.2

(weinig gebruikt)

organisatie die hulp in de vorm van voedsel levert; voedselhulporganisatie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een voedselhulp…

is een hulporganisatie; is een organisatie

   Algemene voorbeelden


   Veel voedselhulpen hebben het zwaar. Er is een tekort aan pakketten en medewerkers, terwijl het aantal cliënten juist stijgt. De impact van het virus op de Voedselhulp Nunspeet verandert dagelijks.

   https://voedselhulpnunspeet.nl/2020/03/26/update-coronavirus/,