vof


vof 1.0

vennootschap die naar buiten toe onder een naam opereert; vennootschap onder firma

Semagram


Een vof…

is een vennootschap

 • [Plaats] komt voor in Nederland en in België
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een openbare vennootschap, wat wil zeggen dat onder een naam naar buiten getreden wordt
 • [Betrokkene] draagt een naam die de gezamenlijke naam is voor alle vennoten
 • [Gelijkenis] lijkt sterk op een maatschap
 • [Onderscheid of tegenstelling] verschilt van een maatschap in het soort samenwerking (als beroepsgroep in een maatschap of als onderneming in een vof) en verschilt juridisch op het punt van aansprakelijkheid, omdat in een maatschap leden alleen voor een deel van de schuld aansprakelijk kunnen worden gesteld en niet zoals bij een vof voor de gehele schuld

Algemene voorbeelden


Bijzonder is wel het bouwkundige contract bij ESTEC (European Space Research and Technology Center), de Nederlandse vestiging van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Daar is Strukton Bouw Onderhoud in een vof met Axima het verlengstuk van de facilitaire organisatie.

http://www.strukton.com/,

Zij vormen voor de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis een Vennootschap onder firma (Vof).

http://www.dz.nl/,

'Samen met de twee andere mensen van DeSkriptank richtte ik een VOF (vennootschap onder firma, red.) op, die ons elk 625 euro per maand kon uitkeren. Elk jaar kwam daar zo'n 125 euro bij. We hebben onze inkomsten ook altijd geherinvesteerd in scenariocursussen.'

http://www.standaard.be/cnt/8b1lg4ga,

De vennootschap onder firma (VOF). De v.o.f. kan worden gedefinieerd als een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent.

http://www.notarislelystad.nl/

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een vof oprichten

In 1994 is naast de stichting een vennootschap onder firma (vof) opgericht, waarin de bedrijfsmatige activiteiten zijn ondergebracht.

http://www.bronnen.nl/nlinfo.htm

met eigennaam


 • Ontwikkelingscombinatie Bedrijvencentrum Fruitweg vof
 • Winnerway vof
 • VOF Jerry Co.

Voor de herontwikkeling tekent Ontwikkelingscombinatie Bedrijvencentrum Fruitweg vof, een joint venture van Compotex Den Haag BV uit Wageningen en Almende II BV uit Vlaardingen.

http://www.bouwfonds.nl/

Winnerway vof is gevraagd de technische haalbaarheid, financiële haalbaarheid, praktische uitvoerbaarheid en planning te bekijken.

http://www.bouwinfra.nl/

Jerry viert zijn verjaardag. De telefoon. 'Meneer, spreek ik met de bedrijfsleider van... even kijken... VOF Jerry Co.?'

Open gelijk een mond, Jeroen Olyslaegers,

met ander, nevengeschikt substantief


 • de eenmanszaak of vof of maatschap
 • de vof, de commanditaire vennootschap of de maatschap

Hierdoor blijven de personen achter de eenmanszaak of vof of maatschap altijd verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk voor alle handelingen die op naam van de betreffende onderneming worden verricht.

http://www.teekenskarstens.nl/tknlfrmvgv.html

Met name bij samenwerkingsverbanden zoals de vof, de commanditaire vennootschap of de maatschap is het belangrijk om statuten op te stellen waarin een regeling wordt getroffen met betrekking tot overlijden, uittreding (bv concurrentiebeding), winstverdeling en vertegenwoordiging.

http://www.teekenskarstens.nl/tknlfrmvgv.html