vogelbeschermer


vogelbeschermer 1.0

iemand die zich inzet voor het welzijn en het behoud van vogelsoorten; beschermer van vogels

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vogelbeschermer…

is een persoon

 • [Groep] is vaak lid van een vereniging
 • [Activiteit of handeling] strijdt tegen wat het welzijn van vogels of hun voortbestaan bedreigt

  Algemene voorbeelden


  De eerste vrieskou doet het natuurlijke voedselaanbod [...] onbarmhartig verschrompelen. De natuurlijke selektie overlaten aan het spel van voedselvraag en -aanbod gaat niet op, menen de vogelbeschermers. In ons druk bebouwde en bewoonde land heeft de mens zo drastisch in het landschap ingegrepen dat de natuur uit haar evenwicht is gebracht. Vogels sterven niet rechtstreeks van de koude, wel door verzwakking bij gebrek aan voedsel.

  De Standaard,

  Vogelbeschermers hebben in de Ardennen een oehoe vrijgelaten die in januari ondervoed en verzwakt was aangetroffen in een tuintje in Tielrode.

  De Standaard,

  Verschillende schepen maakten van het slechte weer tijdens het weekeinde misbruik om ongezien en illegaal grote hoeveelheden olie te lozen in volle zee. Britse vogelbeschermers vingen al honderden besmeurde vogels op in Sidlesham en Melly-Dems.

  De Standaard,

  Tweehonderd vogels werden inbeslaggenomen en in bewaring gegeven bij de KBVBV. Zes handelaars werden aangehouden. De vogelbeschermers eisen nu de volledige afschaffing van de Brusselse vogelmarkt.

  De Standaard,

  "Nu komen buizerds weer in heel Vlaanderen voor." "Met de sperwer was het nog slechter gesteld, maar ook die populatie is vandaag sterk aangegroeid." Vogelbeschermer Jan Rodts vindt dat sperwers en buizerds geen gevaar voor de natuur betekenen. "Integendeel. Zij spelen een belangrijke rol in het ecosysteem."

  De Standaard,