voorlezer


voorlezer 1.0

iemand die voorleest

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een voorlezer…

is een persoon

  • [Activiteit of handeling] leest voor
  • [Betrokkene] leest voor aan een toehoorder of aan een publiek
  • [Object betroffen] leest verhalen voor, gedichten of andere teksten; leest voor uit eigen werk of uit andermans werk
  • [Voorbeeld of specimen] is bv. iemand die verhalen voorleest aan kinderen of een schrijver die voorleest uit eigen werk

Algemene voorbeelden


Ook voorlezen (zeker in de thuissituatie) kan een stemmingsregulerende functie hebben. Voor jonge kinderen gaat het daarbij meer om de geborgenheid en intimiteit die met het voorlezen gepaard gaan, terwijl bij wat oudere kinderen het plezier ook voor een belangrijk deel wordt bepaald door de inhoud van het boek. Van de voorlezer wordt daarom allereerst gevraagd de situatie van het 'voorlezen' vorm te geven, voorleesgewoonten op te bouwen en intimiteit te scheppen.

http://www.boekenpretfantasia.nl/boekenpret/OverBoekenpret.html

Tijdens het opdienen van de Haggis wordt obligaat Burns' Toespraak tot een schapenmaag gedeklameerd, een sterk ritmisch gedicht waarin de voorlezer met verheven stem en zwaaiend met een mes uiteindelijk in een passioneel gebaar de maag van het schaap openkerft om de volle rijkdom ervan uit te delen aan de disgenoten.

De Standaard,

Meestal zijn schrijvers wel niet de beste voorlezers van hun eigen werk.

De Standaard,

Wie nog niet kan lezen, is aangewezen op een lieve verteller of voorlezer.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


voorlezer 1.1

(religie en levensbeschouwing [religie])

iemand die teksten voorleest uit de Bijbel of de Koran tijdens een eredienst in een kerk of moskee

Algemene voorbeelden


We trokken onze schoenen uit, zetten die op een rek en gingen naast de anderen staan. Je sluit je maar aan, alles staat in grote rijen voorin de moskee. In een nis, de mihrâb, staat de voorbidder, en achterin zitten ook een paar voorbidders of voorlezers, in een aparte ruimte. Iedereen knielt en buigt tegelijk met de anderen, en dan na een tijdje verspreiden ze zich over de hele moskee, en dan begint het buigen enzovoorts weer.

http://www.vkblog.nl/bericht/116966/Gewoon_meedoen_in_de_moskee

Op elke reguliere zondagse eredienst is er een papier met de orde van dienst waarop ook summiere informatie uit de gemeente is opgenomen. De orde van dienst bestaat uit een voorbereiding, de Schriften (gesproken en gezongen), de gebeden en gaven en één keer per maand de Maaltijd van de Heer. Veelal is er een moment voor de kinderen tijdens de dienst. Schriftlezingen worden meestal verzorgd door één van de voorlezers die onze gemeente kent.

http://www.pkn-sint-michielsgestel.nl/default.aspx?lIntNavId=1407

De voorlezer citeerde verzen uit de koran, niet uit de bijbel.

De Standaard,

Het eerste gedeelte van een eucharistieviering bestaat altijd uit de 'Dienst van het Woord'. Daarbinnen worden de zogenaamde 'eerste lezing' en de 'voorbede' (gebed van de gelovigen) voorgelezen door lectoren (voorlezers). Onze groep lectoren bestaat uit dames en heren van alle leeftijden. De meeste lectoren hebben bovendien de aanstelling ontvangen om de H. Communie uit te reiken.

http://www.rksintjoseph.nl/vrijwilligers.htm