vroedvrouw


vroedvrouw 1.0

iemand die voor zijn beroep ongecompliceerde zwangerschappen en normale bevallingen begeleidt, en in de kraamtijd moeder en kind medisch controleert en verzorgt; vrouwelijke, soms ook mannelijke verloskundige; ook: het beroep van verloskundige

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een vroedvrouw…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Een vroedvrouw (dit kan trouwens ook een man zijn, de benaming hiervoor blijft dezelfde) gaat uit van het natuurlijke aspect van een zwangerschap. Er is immers ook maar weinig 'ongezonds' aan. Het is een heel normaal fenomeen en indien de zwangerschap geen zware complicaties omvat, is het dus ook niet nodig om te gaan medicaliseren.

   http://www.baby.be/nl/zwangerschap/gezond-zwanger/gynaecoloog-of-vroedvrouw/article/vroedvrouwen-wie-zijn-ze-en-wat

   Mannelijke vroedvrouwen. Geert De Backer was de eerste die in deze bekwaamheid studeerde. Na eerst in Gent, Antwerpen en Brussel te zijn geweigerd, kon hij de studie aanvatten in Kortrijk. Later, begin '90 ging het om drie jongens tegenover 146 meisjes. Een doorbraak dus. Vrouwen reageren niet afwijzend tegenover een mannelijke vroedvrouw. De persoonlijkheid en bekwaamheid van de vroedvrouw is van groter belang.

   http://users.skynet.be/papapro/De%20moderne%20man.htm

   De zelfstandige vroedvrouw heeft een eigen vroedvrouwenpraktijk. De troeven van de zelfstandige vroedvrouw zijn talrijk. Zij is in de eerste plaats bevoegd voor een grondige prenatale medische begeleiding van de zwangerschap. De vroedvrouw is tevens opgeleid om eventuele problemen tijdens de zwangerschap en de bevalling te detecteren. De zelfstandige vroedvrouw werkt samen met een aantal gynaecologen in de buurt, waar de zwangere vrouw terecht kan voor echografieën of na doorverwijzing bij een medisch probleem tijdens de zwangerschap. Voorts begeleidt de vroedvrouw je ook bij de bevalling zelf [...]. De vroedvrouw neemt ook de postnatale medische zorgen op zich.

   http://www.vlov.be/ouders/Waar_vind_je_de_vroedvrouw/

   Ik ben vroedvrouw sinds 1990 en heb me door de jaren heen gespecialiseerd in het begeleiden van onderwatergeboorten.

   http://www.waterkinderen.nl/bevallen/verloskundigen.html