verloskundige


verloskundige 1.0

iemand die voor zijn beroep ongecompliceerde zwangerschappen en normale bevallingen begeleidt, en in de kraamtijd moeder en kind medisch controleert en verzorgt; ook: het beroep van verloskundige; vroedvrouw

Semagram


Een verloskundige…

is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft in Nederland een opleiding gevolgd in het hoger beroepsonderwijs of is in Vlaanderen afgestudeerd als bachelor in de vroedkunde
 • [Activiteit of handeling] begeleidt ongecompliceerde zwangerschappen en normale bevallingen, en verleent medische nazorg tijdens de kraamtijd aan moeder en pasgeborene

  Algemene voorbeelden


  De verloskundige, ook wel vroedvrouw genoemd, is een zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar. In Nederland ziet men de zwangerschap als een gewone, gezonde gebeurtenis. De bevalling vindt dan ook veelal thuis plaats. Tijdens de opleiding leer je alles over de normale zwangerschap, bevalling en kraambed en over de complicaties die hierbij kunnen ontstaan. Je wordt specialist in de verloskunde: je leert het normale van het afwijkende verloop te onderscheiden. De opleiding tot verloskundige, is een 4-jarige HBO-opleiding, waarvoor je terecht kunt in vier opleidingsplaatsen: Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

  http://www.verloskundige.info/,

  Wat doet een verloskundige? 1. Controleert het verloop van de zwangerschap. [...] 2. Biedt begeleiding tijdens de bevalling. [...] 3. Controleert in de kraamtijd de gezondheid van moeder en kind.

  http://www.carrieretijger.nl/beroep/gezondheidszorg/medisch/verloskundige

  Het beroep van verloskundige is specifiek en staat totaal los van dat van verpleegkundige. De verloskundigen vallen immers onder de geneeskunde en niet onder de verpleegkunde. Gedurende verscheidene jaren werd de opleiding tot verloskundige aangevat na de studie voor verpleegkundige. Sedert twee jaar bestaat er echter een specifieke opleiding tot verloskundige om de studie in overeenstemming te brengen op Europees niveau.

  http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/ViewReg&COLL=B&PUID=16780559&TID=16790466&POS=1&LANG=nl,

  Pieter is verloskundige. Waarom kiest een jonge kerel voor dit beroep? Sinds hij afstudeerde aan de hogeschool in Gent, wordt deze vraag hem gemiddeld 2 keer per week gesteld. Pieter werkt in gebieden waar toegang tot gezondheidszorg voor verloskunde niet zo voor de hand ligt. Hij begeleidt bevallingen van a tot z - zonder hulp van een gynaecoloog - in vaak extreme omstandigheden.

  http://www.noodkreten.be/blog/?p=43

  Vaste verbindingen


  klinisch verloskundige


   Zie: klinisch verloskundige

  verloskundige 2.0

  ((vooral) in België)

  gynaecoloog met de verloskunde als bijzonder aandachtsgebied; arts-specialist voor obstetrie

  Semagram


  Een verloskundige…

  is een arts; is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Van de 582 geënqêteerden stuurden 310 (53%) gynaecologen de volledig ingevulde enquête terug [...]. De overgrote meerderheid (82%) had een praktijk in de stad. Met een gemiddeld aantal bevallingen van 158 per jaar (spreiding 10-500/jaar) had 61% obstetrische interesse. Ongeveer de helft van de respondenten maakten deel uit van een groepspraktijk. Prenatale screening. Minder dan de helft (44%) van de respondenten gelooft in het voordeel van routinematig prenataal screenen voor GBS, 52% screent enkel in bepaalde risicosituaties [...]. De meeste gynaecologen (72%) screenen op 35-37 zwangerschapsweken, maar niet minder dan 20% verkoos te screenen op 26-28 weken. Meer dan de helft van de verloskundigen werkt met vaginale kweken (61%), terwijl slechts 27% zowel rectale als vaginale kweken neemt.

    http://www.infectieziektebulletin.be/defaultSubsite.aspx?id=10212

    INTERDISCIPLINAIRE ADVIESCOMMISSIE. Voorzitter. Prof. em. dr. med. Ephrem Eggermont, kinderarts, KU Leuven. Leden. Prof. dr. med. Wim Betz, huisarts, VUB. Dr. med. Hendrik Cammu, verloskundige, VUB. Prof. dr. med. Guy de Backer, cardioloog, RUG [...]. Dr. med. Paul Defoort, verloskundige, RUG.

    http://www.kindengezin.be/Images/Jaarverslag_1997_tcm149-23375.pdf,