vroeghulp


vroeghulp 1.0

begeleiding bij problemen in de ontwikkeling van iemand, waarbij hulpverleners in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen
Soms in de concretere betekenis 'geval waarbij in een zo vroeg mogelijk stadium door hulpverleners wordt ingegrepen'.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Vroeghulp…

is een handeling

 • [Tijd] wordt in een zo vroeg mogelijk stadium verleend
 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan mensen bij wie een probleem in de ontwikkeling is vastgesteld
 • [Handelende persoon] wordt gegeven door hulpverleners met uiteenlopende specialisaties, bv. sociaal-maatschappelijk, psychologisch enz.
 • [Object betroffen] heeft betrekking op begeleiding bij ontwikkelingsproblemen in sociaal of maatschappelijk opzicht, op geestelijk of motorisch vlak enz.

Algemene voorbeelden


Vroeghulp is bedoeld voor ouders van kinderen van nul tot vier jaar met een ontwikkelingsstoornis of een verstandelijke beperking.

http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=39518,

De achtergrond van dit project is de bevinding dat migrantenjeugd oververtegenwoordigd is in de zwaardere vormen van hulpverlening, en ondervertegenwoordigd in de lichtere vormen. Kennelijk sluiten preventie en vroeghulp onvoldoende aan bij deze groepen.

http://www.zonmw.nl/nl/onderwerpen/alle-programma-s/diversiteit-in-het-jeugdbeleid/actueel/overzichtsstudie-interventies-voor-migrantenjeugd-30012010/,

De Vlaamse Gemeenschap erkent 13 centra voor justitieel welzijnswerk. De centra voor justitieel welzijnswerk bieden vroeghulp, detentiebegeleiding en reclasseringshulp aan gedetineerden en hun omgeving.

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1257935452643&pagename=Infolijn%2FView

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • vroeghulpen doen
 • vroeghulpen slecteren

Voorheen waren de korte lijnen in Middelburg erg goed. In Middelburg bepaalde de reclassering samen met het OM welke vroeghulpen er werden gedaan. In Breda selecteert de reclassering de vroeghulpen zelfstandig, met het risico dat een cliënt wordt bezocht terwijl deze niet wordt voorgeleid, en vice versa.

file:///E:/Users/VERHEI~1.001/AppData/Local/Temp/4/Brief+besluit+tussentijds+toezicht+Emergis+Reclassering.pdf,

met telwoord ervoor


 • twee vroeghulpen

Er waren twee vroeghulpen. Vader en zoon. Er stonden verschillende tenlasteleggingen vermeld op de inverzekeringstelling.

https://www.reclassering.nl/actueel/blogs/het-effect-van-het-veel-te-kleine-scheurpak

Vaste verbindingen


integrale vroeghulp

 1. vroeghulp die verschillende hulpverleners gezamenlijk vanuit hun specifieke specialisatie bieden

  Het kan ook zijn dat het kind erg druk is, of doof, of verstandelijk gehandicapt. Daarom is het belangrijk dat er niet één persoon naar het kind kijkt, maar verschillende mensen, elk vanuit hun eigen specialisatie. Dat gebeurt bij integrale vroeghulp.

  http://www.meezhn.nl/viewpage.asp?pag_id=56

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen