vruchtenwijn


vruchtenwijn 1.0

wijn van vergist sap van andere vruchten dan druiven

Semagram (extra betekenisinformatie)


Vruchtenwijn…

is wijn

 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt in tegenstelling tot echte wijn gemaakt van andere vruchten dan druiven, bijvoorbeeld van appels, peren of bessen
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld bessenwijn, perenwijn of appelwijn

  Hoofdsemagram: wijn


  Algemene voorbeelden


  Hij had Yolande beloofd dat hij om twee uur bij haar thuis zou zijn. Haar ouders rekenden daar ook op: 's zondags whistten zij, vandaag wellicht onder de noteboom buiten, bij een lekkere fles sterke vruchtenwijn.

  Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

  vruchtenwijn 1.1

  soort vruchtenwijn

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Specifiek stof : soort stof
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Een ernstig probleem is ook dat er geen duidelijk voorschrift bestaat voor het gebruik van de term "wijn" bij de etikettering van vruchtenwijnen. In de huidige bindende verordening (EG) 1493/99(1) wordt toegestaan dat de handelsnaam "wijn" wordt gebruikt op etiketten van producten van andere vruchten dan druiven.

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-4734+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL

  vruchtenwijn 1.2

  glas vruchtenwijn
  Vaak in de verkleiningsvorm.

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Specifiek stof : portie stof
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

  Algemene voorbeelden


  Die ouwe vroeg of ik dan misschien een biertje wilde. Ik ben nogal patserig als ik ga wandelen, dus ik trek mijn 80 liter Wildbeastrugzak open en vraag hem of hij een biertje van mij wil, of misschien een vruchtenwijntje.

  http://www.tagsters.nl/index.php?nav=46&intBlogId=64

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding