wachttijd


wachttijd 1.0

hoeveelheid tijd die men op een plaats doorbrengt in afwachting van zeker tijdstip waarop iets of iemand komt, men aan de beurt is enz.

Semagram


Een wachttijd…

is een tijd

 • [Plaats] vindt plaats op zekere locatie, bijvoorbeeld aan loketten, een halte voor openbaar vervoer, een luchthaven enz.
 • [Tijd] gaat vooraf aan het tijdstip waarop datgene plaatsvindt waarop men moet wachten
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met ergens aanschuiven of staan
 • [Waardering] wordt vaak ervaren als tijdsverlies, vervelend, doelloos e.d.

Hoofdsemagram: tijd


Algemene voorbeelden


De wachttijd aan de loketten in het kantoor moet beperkt blijven tot gemiddeld vier minuten.

De Standaard,

Aan de levensvatbaarheid van de cent wordt al getwijfeld, en wachttijd bij de kassa's van Albert Heijn is opgelopen door de gelijkenis van andere munten.

http://www.volkskrant.nl/nieuws/nederland/1012118507891.html,

Volgens de Delhaize-topman moeten de supermarktketens al het mogelijke doen om de wachttijden aan de kassa's in te korten.

De Standaard,

Madrid kampt in de aankomsthal voor niet-Schengen-vluchten met ruimtegebrek en lange wachttijden voor de paspoortcontrole.

NRC,

De OV-gebruikers leggen op dezelfde niveaus gemiddeld 66 km en 44 km af (stijging met 3% en 8%) in een gemiddelde tijd van 103 en 96 minuten (beiden gedaald met 6%), met inbegrip van voor- en natransporttijden, wachttijden en aansluitingstijden (snelheden zijn gestegen met 9% en 15% naar 39 en 27 km/u).

http://viwc.lin.vlaanderen.be/mobiliteit/2maatschappelijkecontext.pdf,

De laatste jaren is er regelmatig sprake van wachttijden bij de pont, die per keer hooguit een zestal fietsers kan vervoeren.

Meppeler Courant,

Voor de scheepvaart kunnen minder brugopeningen extra wachttijden betekenen.

http://www.alkmaar.nl/gemeente/project/drip/start4.htm,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


wachttijd 2.0

hoeveelheid tijd die verstrijkt in afwachting van zeker tijdstip waarop iets of iemand komt, men aan de beurt is enz.
Zonder bijgedachte aan het aspect 'wachtplaats'.

Semagram


Een wachttijd…

is een tijd

 • [Tijd] gaat vooraf aan het tijdstip waarop datgene plaatsvindt waarop men moet wachten
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat niet gepaard met het fysiek verblijven op een specifieke wachtplaats
 • [Waardering] wordt vaak ervaren als tijdsverlies, vervelend, doelloos e.d.

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Er zijn gezinnen die bij het begin van het schooljaar een aanvraag hebben ingediend en in maart nog steeds geen reactie hebben ontvangen. Het zou aangewezen zijn om te weten waarom het antwoord zo lang uitblijft. Loopt de normale wachttijd tot het einde van het schooljaar?

  http://www.welzijn.net/Weldoc/Onderwijs_niet_kosteloos.htm,

  Voor alle operaties geldt jammer genoeg een wachttijd. Uiteraard vindt de nierarts dat hij voorrang moet krijgen, maar dat vinden ook de hartspecialist en de kankerspecialist.

  Apeldoornse Courant,

  De gemiddelde wachttijd is afgenomen, doordat het aantal patiënten dat langer wacht dan vier tot zes weken, is gedaald.

  Het Parool,

  Per gemeente verschillen de wachttijden op een vergunning; variërend van twee weken tot drie maanden.

  http://www.computable.nl/artikels/archief1/d50ra189.htm,

  De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning van die maatschappijen zou 2,5 jaar bedragen.

  De Standaard,

  wachttijd 3.0

  (assurantiën)

  hoeveelheid tijd gedurende welke men verzekerd moet zijn vooraleer men aanspraak kan maken op de verzekering

  Semagram


  Een wachttijd…

  is een tijd

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Een rechtsbijstandsverzekering biedt juridische hulp wanneer u een conflict heeft. Om te voorkomen dat iemand die verwacht dat hij binnenkort een juridisch conflict krijgt en daarom nog snel even een rechtsbijstandverzekering afsluit, hanteren de meeste verzekeraars een wachttijd.

    https://www.nederlandenvannu.nl/rechtsbijstandverzekering/begrippen/wachttijd-rechtsbijstandverzekering/

    Om orthodontie vergoed te krijgen moet een van de ouders daarom een aanvullende verzekering afsluiten waar een vergoeding voor orthodontie in zit. Het kan zijn dat er dan een wachttijd is. Dat betekent dat de verzekering eerst een bepaalde tijd moet lopen voordat je ook echt een vergoeding krijgt.

    http://www.independer.nl/zorgverzekering/info/tandartsverzekering/onder-de-18-jaar.aspx,

    wachttijd 4.0

    hoeveelheid tijd gedurende welke men ingeschreven moet zijn vooraleer men op grond van sociale uitkeringen uitbetaald wordt

    Semagram


    Een wachttijd…

    is een tijd

      Hoofdsemagram: tijd


      Algemene voorbeelden


      Alle uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, jonger dan 46 jaar en die niet in het bezit zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs, zijn verplicht deel te nemen aan het Begeleidingsplan wanneer ze hun tiende maand werkloosheid aanvatten (met inbegrip van de negen maanden wachttijd voor de jonge afgestudeerden).

      http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

      Sinds vorig jaar is de wachttijd voor schoolverlaters van zes op negen maanden gebracht en duiken jonge werklozen niet langer voor het eerst op in de cijfers tijdens de maanden januari-februari maar pas in april-mei.

      De Standaard,