weergod


weergod 1.0

wezen van een hogere orde dan de mens dat men in polytheïstische godsdiensten aanbidt als de bovennatuurlijke macht die heerst over het weer en de natuurelementen; godheid die de weerstoestand beheerst
Thans nog vaak gebruikt in het meervoud als schertsende verwijzing naar denkbeeldige machten die het weer in gunstige of ongunstige zin kunnen bepalen.

Semagram


Een weergod…

is een god; is een wezen

 • [Activiteit of handeling] beheerst de weerstoestand en de natuurelementen

  Hoofdsemagram: god


  Algemene voorbeelden


  Arinna. Arinnidu, Arinitti. Zonnegodin van Arinna, of zonnegodin van de aarde, vereerd door de Hettieten [...]. Haar echtgenoot was de hemel- en weergod Isjkoer. Iskoer komt overeen met de Hoerritische Tesjoeb en de oudere weergod Taru.

  http://www.nissaba.nl/godinnen/beschrap.shtml,

  Doorheen de geschiedenis symboliseert de pijl ook oorlog, macht, snelheid, de stralen van de zon, kennis... zowel als godheden, zoals de Griekse god Apollo en godin Artemis (beiden jagers), de Hindoe weergod Rudra.

  www.verhoevenmarc.be/_symbolen.doc,

  De Griekse naam voor Jupiter was Zeus. Hij gold als weergod en beheerser van luchtverschijnselen en was sterker dan andere goden. Hij had bijnamen als 'wolkenverzamelaar', bliksemslingeraar en hoogdonderende.

  http://www.nederlandsheidendom.nl/webstek/weekdagenAx.htm

  Er werden in de oudheid beeldjes van weergoden gesneden uit chalcedoon.

  http://www.kunstkanaal.net/design/chalcedoon.html

  Na een drankje op het terras wordt, de weergoden indachtig, het eten binnen genuttigd.

  http://www.pluimplukkers.be/AchtertNet/03-03/html/malmedy.htm

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • de weergoden gunstig stemmen

  De eerste weervoorspellers waren hogepriesters of sjamanen, die zowel de taak hadden het weer te voorspellen als het zodanig te veranderen dat hun samenlevingen er baat bij hadden. Zij deden dit met behulp van bepaalde rituele gebruiken die de weergoden gunstig moesten stemmen.

  http://home2.planetinternet.be/pkenis/watis.htm#Pagina%20begin

  Met een fakkeltocht door het oude stadscentrum en begeleid door twintig stadstrommelaars probeerden ze woensdagavond de weergoden gunstig te stemmen.

  De Standaard,

  met koppelwerkwoord


  • de weergoden zijn gunstig gezind
  • de weergoden zijn niet gunstig gezind
  • de weergoden zijn iemand gunstig gezind
  • de weergoden zijn iemand niet gunstig gezind
  • de weergoden zijn iets gunstig gezind
  • de weergoden zijn iets niet gunstig gezind

  Een 'goede' architectuurfoto is niet eenduidig te definiëren, dat is natuurlijk afhankelijk van welk gebouw en voor welke opdrachtgever je fotografeert. Allereerst moeten de weergoden gunstig gezind zijn.

  http://www.home.zonnet.nl/bloemberg111/zoom/architectuurfotografie.htm,

  Die dag waren de weergoden ons gunstig gezind, het was al een hele week regenachtig geweest maar we werden getrakteerd op een toch wel warm herfstzonnetje.

  http://home2.planetinternet.be/vbsham/oudervereniging/activiteiten/pennevruchten.htm,

  De weergoden zijn de 83ste Ronde van Frankrijk niet goed gezind.

  De Standaard,