god/God


A - Als zelfstandig naamwoord

god 1.0

wezen van een hogere orde dan de mens dat men in polytheïstische godsdiensten aanbidt als de bovennatuurlijke macht die heerst over een bepaald deel of aspect van de werkelijkheid, zoals de jacht, de vruchtbaarheid, een van de natuurelementen enz.

Semagram


Een god…

is een wezen

 • [Groep] maakt in verschillende culturen deel uit van een gemeenschap van goden, elk met hun eigen machtsbereik, onder de heerschappij van een oppergod
 • [Plaats] leeft volgens de voorstelling van een godsdienst in de hemel, op aarde in de natuur of in het onderaardse of de onderwereld
 • [Geslacht] behoort tot de mannelijke of de vrouwelijke goden en kan in sommige godsdiensten ook tweeslachtig zijn
 • [Toepassingsgebied of bereik] is de aanduiding voor elk van de hoogste wezens in een polytheïstische godsdienst

Algemene voorbeelden


Voor religies in het polytheïstisch stadium was er een natuurlijk verband tussen godsdienst en oorlog. Men riep de hulp in van zijn god of goden om als overwinnaar uit de strijd te komen. Maar van mensen die zeggen in één almachtige en goede god te geloven zou men mogen verwachten dat zij geen oorlogen meer voeren.

http://www.antenna.nl/nvmp/990406.htm,

Heel vroeger dacht men dat onweer te maken had met het humeur van de goden. Jupiter (bij de Romeinen) zou uit kwaadheid vurige schichten, lichtflitsen naar de aarde sturen. Donar (van de Germanen) zou zich klaarmaken voor de strijd.

http://spreekbeurt.freddoweb.nl/onweer/onweer.htm

China is het enige land waar men een keukengod vereert en in veel keukens hangt zijn beeltenis boven het vuur. In de week voor het Chinese nieuwe jaar [...] bestrijkt men de mond van de god met honing, opdat hij slechts vriendelijke dingen zal vertellen als hij, na in brand gestoken te zijn, naar de hemel opstijgt om de goden verslag uit te brengen van alles wat er in de keuken is gebeurd.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een god aanroepen
 • een god gunstig stemmen
 • een god honen

Een katholiek zal misschien beginnen een Rozenhoedje te mummelen en kruisjes te slaan. Een ander begint de korán of de bijbel te citeren. Een derde roept bepaalde goden aan. Elk op zich zijn die methoden bruikbaar en hanteerbaar, omdat ze u dus de indruk geven van verbondenheid met het hogere.

http://www.google.nl/search?q=cache:DBDVV3gRMnAJ:www.orde-der-verdraagzamen.nl/Brochures/083%2520-%2520Afschermen%2520van%2520invloeden%2520-%2520148%2520kB.pdf+fantasmagorie=nl=lang_nl

Het offeren van een eerstgeborene of het rituele gevecht totdat er een slachtoffer viel, was niet in de eerste plaats bedoeld om de goden of voorouders gunstig te stemmen.

http://www.motiv.tudelft.nl/bijbel_abraham.html

Xenophanes hoont de vele goden, omdat ze sprekend leken op de mensen, die hen hebben voortgebracht, met al hun toevalligheid en slechtheid.

http://home.wanadoo.nl/wku/Philosophy/HetBegripVerlichting.htm

met adjectief ervoor


 • antieke god
 • boeddhistische god
 • Germaanse god
 • Egyptische god
 • Griekse god
 • heidense god
 • Olympische god
 • Romeinse god

En dan wil ik het niet hebben over de metamorfische kwaliteiten van Mefistofeles, die zich aandient in de gedaante van een poedel (al is het wel interessant te constateren dat het vermogen tot gedaanteverwisseling dat de antieke goden kenmerkte, in de christelijke cultuur het exclusieve voorrecht werd van duivels en demonen - dat is veelzeggend).

De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

Er bestaan verschillende groepen en namen: - De vier Hemelgoden, - Vajra pani, - Skanda (Weito), - andere beschermers van het geloof, zoals Guan Yu (of Guan Di genoemd). Voor andere boeddhistische goden en heiligen, zie het overzicht van het boeddhistische pantheon.

http://www.geledraak.nl/filosofie/beschermgoden.html

Toen de christenen Nikolaas tijdens de kerstening in onze streken introduceerden namen ze kenmerken van de Germaanse god Wodan in het beeld van Nikolaas op.

http://www.gayworld.be/lifestyle/varia/sinterklaas.php,

Kermis der onsterfelijken is een bizar science-fictionverhaal waarin een aantal Egyptische goden in het jaar 2023 naar de aarde afdaalt.

http://www.stripkever.be/pages/auteursbilnik.htm,

Morpheus had me prettig in zijn greep en hij vertelde gelukkig niet, dat er bij het wakker worden minder leuke dingen stonden te wachten. Had de Griekse god van de slaap dat wel gedaan, ik zou zeker minder rustig hebben liggen pitten.

http://www.voeks.nl/Derden/koud15.htm

Neem de close-up: een gigantisch beeld dat het effect teweegbrengt van het aanbidden van acteurs, alsof het heidense goden betreft.

http://www.groene.nl/2003/0311/gk_hollywood.html,

Apollo, olympische god, zoon van Zeus en Leto, tweelingbroer van Artemis. God van de muziek, het waarzeggen (zie Delfi), de geneeskunde. Ideaal van jeugdige schoonheid.

http://www.ping.be/wugi/mytholo.htm

In de hoeken staan zeer fraaie bijna losstaande marmeren beelden die de planeten als Romeinse goden uitbeelden.

http://www.digischool.nl/ckv2/burger/burger17de/lessen/dam/galerijen.htm

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • god van het dodenrijk
 • god van de handel
 • god van het kwaad
 • god van de onderwereld
 • god van de wijn
 • god van de winter

Men geloofde dat de huid van goden van goud was en beschilderde daarom godenfiguren goudgeel, terwijl voor Osiris, de god van het dodenrijk en het nieuwe gewas, daarnaast ook zwart of groen, de kleuren van opstanding en vruchtbaarheid, waren gereserveerd.

http://www.museumkennis.nl/lp.rmo/museumkennis/i000339.html

Eerst even een mythologisch verhaal uit de Griekse oudheid. Over Aphrodite, de godin van de liefde en schoonheid, die vreemd ging en door haar woedende man gevangen werd in een gouden net. Maar de dappere Hermes, god van handel, verkeer en dieven, bevrijdde haar en mocht als dank met Aphrodite naar bed. Uit dat avontuurtje werd Hermaphroditus geboren: een kind van zowel het mannelijke als vrouwelijke geslacht.

Rotterdams Dagblad,

In een oude Noorse mythe was Maretak de heilige plant van Frigga, godin van de liefde en moeder van Balder, de god van de zomerzon. Toen Balder droomde over zijn eigen dood, was Frigga in alle staten, want zonder hem zou alle leven op aarde verdwijnen. Daarom ging ze naar lucht, vuur, water en aarde, en naar ieder dier en elke plant en liet hen beloven haar zoon nooit kwaad te zullen berokkenen. Maar Balder had een vijand, Loki, de god van het kwaad. Hij wist dat Frigga één plant had vergeten, omdat die noch op de aarde, noch in de aarde groeide, maar boven in de appel- en eikeboom: de maretak. Hij vervaardigde een pijlpunt uit maretak en gaf die aan de blinde god van de winter, Hoder, die hem afschoot en Balder ermee doodde.

http://www.collegemaaseik.be/2/speciaal-dec.htm

De echte cypres (Cupressus sempervirens) staat als harshoudende, rotbestendige en groenblijvende naaldhoutsoort voor onsterfelijkheid en heropstanding: hij is de levensboom bij uitstek. De mediterrane volkeren associeerden hem met Hades en Pluto, de goden van de onderwereld.

http://www.monument.vlaanderen.be/omd/nl/thema/defunerairetuin.pdf

Het moderne theater kan teruggevoerd worden op de dithyrambe, een hymne, die gezongen werd rond het altaar van Dionysos, de god van de wijn, wiens cultus zich verspreid had van het Nabije Oosten naar Griekenland.

http://www.toneelgroepvenster.nl/medea/euripides.html

in voorzetselgroep


 • de gunst der goden

Later kwam de opvatting dat het offer moest dienen, om de gunst der goden te verwerven en dat men daardoor voordelen zou kunnen verkrijgen.

http://www.kunstbus.nl/cultuur/brahmanisme.html,

 • iets of iemand aan de goden offeren

Wanneer hij de oudste zoon van Tamora in een rituele moord offert aan de goden, zweert de koningin dat zij de dood van haar zoon zal wreken.

http://www.partyscene.nl/winnen/movies/31913.html

Door Izak niet te offeren, offert Abraham hem m.a.w. aan de God van de toekomst, en niet zoals de stammen deden, aan de goden en geesten van het verleden.

http://www.motiv.tudelft.nl/bijbel_abraham.html

met ander, nevengeschikt substantief


 • god en godin
 • goden en godinnen
 • goden en demonen
 • goden en geesten
 • goden en halfgoden
 • goden en helden
 • goden en mensen

Het goddelijke wordt vaak voorgesteld als mannelijk en vrouwelijk, als God en Godin.

http://pfinederland.cjb.net/

De figuren stellen goden en godinnen voor. De Grieken stelden hun goden als mensen voor met deugden en ondeugden. Maar wel als mooie, forse en onsterfelijke mensen.

http://boijmans.kennisnet.nl/onderw/kcv-ckv/achtergr/index.htm

In 1892 was de Walpurgisnacht - genoemd naar de heilige Walpurgis, de beschermster tegen heidense goden en demonen - uitgegroeid tot een openbaar evenement.

NRC,

Door Izak niet te offeren, offert Abraham hem m.a.w. aan de God van de toekomst, en niet zoals de stammen deden, aan de goden en geesten van het verleden.

http://www.motiv.tudelft.nl/bijbel_abraham.html

Een mythe vertelt over de daden van goden en halfgoden. De oude Grieken geloofden dat er veel verschillende goden en andere mythische wezens bestonden.

http://www.grieksegids.nl/mythologie/index.php,

De gedachte aan mogelijk verval beheerst eigenlijk al vanaf de ondergang van het Romeinse Rijk het onderbewustzijn van het Westen. Misschien komt dat wel omdat het christendom als nieuwe godsdienst mee aan de basis lag van de ondergang van het Romeinse Rijk. Het stelde zijn eigen Groot Verhaal van Eén God en het Ene Ware Boek offensief tegenover de mythes, goden en helden van de Romeinen.

Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

De verhalen over goden en mensen leerden, dat mensen van goden afhankelijk waren voor hun bestaan. Daarom moesten zij regelmatig gunstig gestemd worden met offers.

http://users.skynet.be/bs661306/peter/doc/hpv00r03-467.htm

Vaste verbindingen


de goden trotseren


  Zie: de goden trotseren

de goden verzoeken


  Zie: de goden verzoeken

de goden zijn iemand gunstig gezind


  Zie: de goden zijn iemand gunstig gezind

gevallen god


  Zie: gevallen god

halve god


  Zie: halve god

mindere god


  Zie: mindere god

iets aan een god wijden


  Zie: iets aan een god wijden

nieuwe god


  Zie: nieuwe god

oude god


  Zie: oude god

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


god 1.1

iemand die of iets wat men met een godheid vergelijkt of als een god vereert
Soms ook met negatieve bijgedachte: iemand die of iets wat men buitensporig vereert of verafgoodt; iemand met wie of iets waarmee men dweept.

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Een god…

is een persoon; is een zaak

   Algemene voorbeelden


   Zo heeft dus de vrouw haar man lief! De volmaakt zuivere, "heilige" liefde die zij behoeft [...] is voor haar letterlijk een levensnoodzaak. Zij wil zich zeker weten van zijn allesomvattende liefdevolle zorg; zoals zij voor hun kind een huif is (een beschermende kap), moet hij dat voor haar zijn. Is zij voor de baby een godin, hij is haar god.

   http://klassiekegedichten.net/index.php?id=5

   Op één van die avonden leert Christine Anthony kennen en ze wordt meteen smoorverliefd. Anthony is haar god, maar dan slaat het noodlot toe.

   http://www.tv-visie.be/inhoud/belgie/het-mooiste-meisje-van-de-klas-christine_36948/,

   Anderzijds zijn onze goden Spielberg, Doyle, Jentz en anderen gewoon mensen van vlees en bloed die zo nu en dan ook fouten maken.

   http://www.twenot-forums.nl/viewtopic.php?f=2&t=15868&start=0,

   Dom zijn degenen die alles vernietigen en kapot maken voor korte termijn winst in geld, want geld is hun god.

   http://www.dwtonline.com/website/forum_reactie.asp?menuid=44&topic=19432&page=2,

   Vaste verbindingen


   gevallen god


    Zie: gevallen god

   halve god


    Zie: halve god

   jonge god


    Zie: jonge god

   mindere god


    Zie: mindere god

   nieuwe god


    Zie: nieuwe god

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   God 2.0

   hoogst denkbare wezen in monotheïstische godsdiensten dat men aanbidt als de schepper en almachtige bestuurder van alles wat in tijd en ruimte of bovennatuurlijk bestaat

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram


   God…

   is een wezen

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is volgens de christenen in beperkte mate kenbaar voor de mens door het natuurlijk inzicht van het menselijk verstand en vooral door de geloofskennis van de openbaring, dit in tegenstelling tot de atheïsten die het bestaan van God geheel ontkennen
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is volgens christelijke geloofsopvattingen te onderscheiden van de schepping, in tegenstelling tot pantheïstische opvattingen volgens welke het universum God is
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt beschouwd als onveranderlijk, eeuwig, alomtegenwoordig, alwetend en absoluut volmaakt
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is volgens de Joodse en christelijke opvattingen een van natuur, waarbinnen volgens verschillende stromingen in het christendom, zonder enige afbreuk aan deze eenheid, drie goddelijke personen kunnen worden onderscheiden
   • [Bestaansvorm of zijnsorde] is onder meer in de geloofsopvattingen van Christenen en Joden een geheel onstoffelijk of zuiver geestelijk wezen dat buiten iedere beperking van plaats, tijd, graad enz. bestaat
   • [Zelfstandigheid] bestaat in monotheïstische geloofsopvattingen geheel op zichzelf, als de meest zelfstandige vorm van bestaan, zonder enige oorsprong of oorzaak
   • [Toepassingsgebied of bereik] is de aanduiding voor het hoogste wezen in een monotheïstische godsdienst

   Algemene voorbeelden


   Boven aan de berg neemt Beatrice het over van Vergilius. Het is de liefde die hem de hemel in voert [...]. Vervolgens komen zij in het Empyreum, daar waar de stoffeloze, geestelijke ruimte is waar Gods licht direct schijnt. Hier neemt de mysticus Bernard van Clairvaux de leiding over van Beatrice. Door zijn gebeden is Dante in staat in de hoogste hemel het licht van God te aanschouwen.

   http://www.dante2001.nl/

   Kerstmis is voor alle mensen een heerlijk feest, maar zeker voor de kinderen. Eigenlijk zouden we kunnen stellen dat deze dag bij uitstek het feest is van het kind, want als Kind werd voor ons geboren Hij, die God is voor alle eeuwen.

   http://users.pandora.be/broederschapjoan/Ndrlnds/Ayacucho/algemeen.html,

   De nieuwe mechanica ging samen met het behoud van het godsgeloof. God was de schepper van het heelal, de heerser van het hele gebeuren, de voorzienigheid. Terwijl in Groot-Brittannië de radicale scheiding tussen wetenschap en godsdienst uitbleef, was dat wel het geval bij een deel van de Franse intellectuelen.

   http://www.epo.be/php/pdf/90_6445_227_X.pdf,

   Karl Marx, Friedrich Nietsche en tenslotte Sigmund Freud in de 20ste eeuw betraden het toneel en dat resulteerde in wijdverbreide noties als "God is dood" en "de onttovering van de wereld".

   http://www.amsterdam.nl/asp/get.asp?ItmIdt=00005079=00000002=00000001,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • God aanbidden
   • God aanroepen
   • God danken
   • God eren
   • God lasteren
   • God loochenen
   • God loven
   • God prijzen

   Waarom bidden protestanten niet tot Maria? Omdat Maria 'God' niet is en de bijbelse boodschap zeer nadrukkelijk stelt dat enkel God aanbeden mag worden.

   http://www.vpkb.be/

   Ouders leren hun kinderen ook om God voor hun voedsel te danken en Hem te vragen het te zegenen voordat zij aan de maaltijd beginnen.

   http://www.kerkvanjezuschristus.nl/wijgeloven/algemeenoverzicht.htm

   Toch, als u God wilt eren door te geloven dat Christus machtig is zo'n verdorven wezen als u bent te vergeven, als u nu uw vertrouwen wilt stellen op Jezus' kostbaar bloed, bent u gered van de goddelijke toorn.

   http://www.jongerenavonden.nl/lezingen/beveltotgeloof.doc

   Ook zonder Gods naam te noemen (en zelfs in keurige bewoordingen soms) kan iemand God lasteren door wat hij over God zegt en het beeld dat hij van God schept.

   http://www.bondtegenvloeken.nl/overvloeken.php,

   Zoals ieder zal aanvoelen: vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing omvat ook de vrijheid God te loochenen.

   http://www.ktu.nl/canoniekevraagbaak/,

   We [...] loven God om alles wat Hij ons het afgelopen jaar gaf.

   http://bruinisse.pastoralehsl.nl/Columns/probleem.html,

   Toen ze die oude man met het kind zag staan, prees ze God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar verlossing.

   http://www.marienburgvereniging.nl/paginas/0307-column.htm,

   als subject bij een werkwoord


   • behoeden, bestaan, scheppen, straffen, verbieden, vergeven, zegenen

   Moge God ons behoeden voor al het kwaad.

   http://www.amsterdam.vredeskerk.nl/preek/archief/p2003-08-31.htm,

   Stop met piekeren: God bestaat [...]. Om in dezen met een origineel inzicht voor de dag te komen, dient men vroeg op te staan. Of iemand moest effectief een blik werpen ín ons hoofd, om te kijken waar God zich precies schuilhoudt. Dat is precies wat een paar neurologen [...] hebben gedaan: gezocht naar wat nu bekend staat als de God-spot in ons brein. Gezocht en gevonden: hersenscans bij proefpersonen die praatten over religie, deden telkens bepaalde neurale verbindingen in de temporaalkwabben oplichten.

   http://www.khbo.be/~lodew/Kerkhofs%20goeroes.htm,

   Letterlijk staat er dit in Genesis 1: 27: 'En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen'.

   http://www.contrario.nl/Pastoraal/Pastoraal-2003-jong.htm,

   We moeten wel blijven beseffen dat God alles naar zijn aard heeft geschapen.

   Reformatorisch Dagblad,

   Er zijn slechts drie gevallen in het OT waar we lezen dat God het hele volk straft schijnbaar om de zonde van één persoon, maar in al die gevallen was er gemeenschappelijke schuld.

   http://www.jaapfijnvandraat.nl/htmlpagina/vragen/8vraag/806711.htm

   Als God ons zegent, doet Hij dat om Jakob, en dat is nog steeds zo! God zegent ons omdat onze ouders, grootouders voor ons gebeden hebben.

   http://www.ngk.nl/utrecht/html/preken/Jakob5.html,

   met adjectief ervoor


   • almachtige God
   • barmhartige God
   • eeuwige God
   • genadige God
   • goede God
   • levende God
   • liefdevolle God
   • lieve God
   • ware God

   Van mensen die zeggen in één almachtige en goede god te geloven zou men mogen verwachten dat zij geen oorlogen meer voeren.

   http://www.antenna.nl/nvmp/990406.htm,

   Alsof juist God niet een barmhartige God is, die juist zondaren wil redden van de dood.

   http://www.prekendiespreken.nl/preken/dutch/jon04v02.html,

   In hoofdstuk 18 is het uitgangspunt: alle mensen zijn voor de Eeuwige God gelijk.

   http://www.passievoorvrede.nl/upload/kranten/Liturgie2002.pdf,

   "God, genadige God, vergeef niet de moordenaars, God, genadige God, heb geen medelijden met de moordenaars van onschuldige joodse kinderen."

   NRC,

   'Lieve Heer, goede God,' bad ze hardop.

   Nathalie, Ger Verrips,

   In dit verkiezingsprogramma wordt u klip en klaar duidelijk gemaakt waar het de SGP om te doen is: Om een regering die zich laat regeren door het Woord van de levende God.

   NRC,

   Door logisch redeneren behandelde ik de vraag hoe een liefdevolle God gecombineerd kan worden met alle ellende die op de aarde bestaat, en hoe de verantwoordelijkheid van God daarin gezien zou kunnen worden vanuit een logisch perspectief.

   http://home.planet.nl/~wmt/newage2.htm

   Veertien jaar liep mijn moeder met haar pijnlijke voeten voor haar dochter alle kerken af, bad ze voor haar alle gebeden [...] en prevelde ze tijdens het roeren in haar pannen of het begieten van haar plantjes: O God, God, lieve God, help mijn kind, maak haar beter, God, God, lieve God, haal haar pijn weg, laat haar zien, laat haar lopen, laat haar leven.

   Mevrouw mijn moeder, Yvonne Keuls,

   De Messias Jezus Christus, die met de Vader en de Heilige Geest, als de enige ware God van Israël, geloofd moet zijn in alle eeuwigheid.

   http://www.homepages.hetnet.nl/~wijnio/pro.html

   met bezittelijk voornaamwoord


   • mijn God
   • onze God

   De psalmen zijn een boek van verzuchtingen, van wachten op gerechtigheid, op bescherming en voorspoed voor de vrome en op vergiffenis voor de zondaar. "Mijn God, mijn God hoe lang nog?" zeggen de psalmen zo vaak. Bidden is precies zich ophouden tussen geloof en hoop, tussen verleden en toekomst.

   http://www.nouwen.org/nl/index.htm,

   "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?": de uitroep van Jezus in het Nieuwe Testament.

   http://hbokennisbank2.cq2.org/nl/page/hborecord.view/show?uploadId=fontys%3Aoai%3Ascr.fontys.nl%3A18800,

   Het is niet gods wil dat mensen lijden. Onze god is geen genadeloze, gevoelloze, patriarchale, almachtige god.

   http://users.skynet.be/wtm/tek2.htm,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   (Het betreft hier de God zoals die zich in de bijbelse geschriften van het Oude of het Nieuwe Testament heeft geopenbaard.)
   • de God van Abraham
   • de God van Izak
   • de God van Jacob
   • de God van Israël
   • de God van Jezus

   God gaat met ieder mens een nog onbekende weg. Dat is ook de reden dat Genesis spreekt van 'de God van Abraham, de God van Izak, de God van Jacob' ( b.v. in Exodus 3:15 ) en niet van 'de God van Abraham, Izak en Jakob'.

   http://www.motiv.tudelft.nl/bijbel_abraham.html

   De Messias Jezus Christus, die met de Vader en de Heilige Geest, als de enige ware God van Israël, geloofd moet zijn in alle eeuwigheid.

   http://www.homepages.hetnet.nl/~wijnio/pro.html

   De enige God die christenen vereren is de God van het verbond, van de uittocht uit onderdrukking, de God van de solidariteit met de minste mensen, de God van Jezus.

   http://users.skynet.be/wtm/tek2.htm,

   Een grondhouding van gelovige overgave aan de God van Jezus Christus, die vanuit ons "verhaal" oorsprong, drager en bestemming is van al wat bestaat, en bron en inspiratie is voor onze maatschappelijke betrokkenheid en ons maatschappelijk engagement.

   http://www.ijd.be/

   • de God van de christenen
   • de God van de islam
   • de God van de joden

   De God van de christenen is de Schepper van de wereld, in het boeddhisme is het goddelijke niet scheppend en niet persoonlijk.

   http://www.st-norbertus.be/

   De God van de islam is enkelvoudig en onpersoonlijk.

   http://www.st-norbertus.be/

   "Is God soms alleen de God van de joden en niet van de heidenen?"

   http://www.flwi.rug.ac.be/cie/RUG/deley19.htm#christ

   • de God van gerechtigheid
   • de God van de hoop
   • de God van liefde
   • de God van vergeving

   De martelaar is de icoon van de hoop in de Kerk ten overstaan van de wereld, omdat hij zich restloos overgeeft aan de God van de hoop.

   http://www.nouwen.org/nl/index.htm,

   "God van de gerechtigheid, strijd mijn strijd, verklaar me onschuldig, verlos me van leugenachtige en slechte mensen", bad ze.

   NRC,

   Met name in de Joodse psalmen komen we ook het beeld tegen van de God van liefde en vergeving.

   http://www.passievoorvrede.nl/upload/kranten/Liturgie2002.pdf,

   in voorzetselgroep


   • almacht van God
   • beeld van God
   • geest van God
   • genade van God
   • hand van God
   • liefde van God
   • troon van God
   • straf van God
   • teken van God
   • trouw van God
   • vijand van God
   • wet van God

   Niet alleen het Oude Testament, ook het Nieuwe getuigt van de almacht van God, in de Here Jezus Christus.

   http://oud.refdag.nl/for/001114for01.html,

   'Zij geloven niet [...]. Daardoor kunnen zij de lichtstralen niet opvangen van het evangelie dat handelt over de glorie van Christus, het beeld van God.'

   http://www.faq-online.nl/Verslagen/engelen/satan_onder1.htm

   Als we in dagelijkse geloofsgehoorzaamheid leven zal de Geest van God zelfbeheersing, matigheid, in ons bewerken.

   http://www.aciweb.nl/modules.php?op=modload=Subjects=index=viewpage=4877,

   De profeet staat onvoorwaardelijk in dienst van God die roept. In dit verhaal zien we eerst dat Jona de opdracht negeert. Als hij op wonderlijke manier genade ervaart - de redding door middel van een grote vis - gaat hij toch op de roeping in. Vervolgens maakt hij zich kwaad als blijkt dat de genade van God ook voor de grote stad geldt. Opnieuw laat hij zich terechtwijzen door een teken van God.

   http://www.passievoorvrede.nl/upload/kranten/Liturgie2002.pdf,

   Bij 'filosoferen' werden jongeren uitgenodigd na te denken over de liefde van God en zijn relatie tot het lijden van de mens.

   http://www.pkn.nl/catechese/

   Aids wordt in Egypte gewoonlijk doodgezwegen. En als er al aids zou zijn, dan als straf van God of als gevolg van een Israelische samenzwering.

   http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/08/26/Vp/07.html,

   In de periode van het Oude Testament was er de ark van het verbond. Op het deksel daarvan, het verzoendeksel, stonden twee cherubs. Tussen deze cherubs sprenkelde de hogepriester één keer per jaar, op Grote Verzoendag, het bloed. Daar tussen de cherubs woonde God. De ark is dan ook het beeld van de troon van God.

   http://www.herstelteam.nl/HerstelTeam/artikelen/bevrijding%202.html

   Hij is zoon van Amittai, dat is: zoon van 'God is trouw'. Hij staat in de traditie van de trouw van God aan Israël en moet leren omgaan met deze trouw.

   http://www.passievoorvrede.nl/upload/kranten/Liturgie2002.pdf,

   Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

   http://www.rhemaprint.nl/boeken_opmaak/jacobus/jacobus04.html,

   Hij had de wet van God omtrent de Sabbat niet verbroken; hij had alleen hun dwaling op dat punt in het licht gesteld.

   http://www.theologienet.nl/documenten/Spurgeon_Markus%20preken.pdf,

   • in God geloven
   • op God vertrouwen
   • tot God bidden

   Hoogmoed weerhield iemand ervan in God te geloven, een hoofdzonde in het middeleeuwse christendom.

   http://www.museumkennis.nl/lp.rmo/museumkennis/i000272.html

   Bush zegt dat hij het niet echt noodzakelijk vindt dat een president in God gelooft.

   http://www.katholieknederland.nl/archief/actualiteit/nieuws/index_archief_augustus_2003_18348.html,

   Is het vreemd, dat je kinderen steeds meer van God afraken, als jijzelf als vader/moeder niet laat zien, dat je op God vertrouwt?

   http://www.gvgroningen.nl/preken/deniet/Gen19vs30-38.html,

   "Ik ben wel altijd iemand geweest die in noodgevallen eerder tot God bidt dan de dokter belt".

   http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel19/kn1941e.htm,

   met substantief ervoor


   • Heer God
   • Here God

   Het gros van de vroegere wetenschappers was wel gelovig en uitte dit zelfs in hun werken. In 'Mathematica Principia' van Isaac Newton staat bijvoorbeeld de volgende passage: Het fantastische systeem van de zon, de planeten en de kometen, kon enkel voortgekomen zijn uit de heerschappij en intelligentie van een machtig Wezen. Dit Wezen beheert alle dingen, niet als ziel van de wereld, maar als Heer over alles, en om hiervan rekenschap te geven wilt Hij Zich Heer God, Almachtig Heerser, laten noemen.

   http://users.pandora.be/rudi.meekers/creabel/wetenschap.htm

   De Here God heeft ons tot geestelijke familie van elkaar gemaakt, kinderen van één Vader.

   http://www.maranatha.nl/2004/site/show_info.php?id=38,

   • beeld Gods
   • gave Gods
   • straf Gods
   • wraak Gods

   Wie vertoont het beeld Gods op zo'n manier dat de Here God er genoegen aan beleven kan?

   http://www.contrario.nl/Pastoraal/Pastoraal-2003-jong.htm,

   Gezondheid, ooit een gave Gods, wordt een recht en een plicht waarvoor burger en overheid zich moeten inspannen.

   NRC,

   Tegenwoordig kennen we 3 soorten pest, maar in de tijd van de uitbraak in 1347 waren alleen de eerste 2 vormen bekend [...]. De burgerij in Europa dacht dat de ziekte een straf Gods was en deden (vaak opgejut door de geestelijkheid) boetedoening, zoals het lopen van processies of het voeren van een Kruistocht om het Heilige Land te bevrijden.

   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/5572-de-pest-en-europa.html,

   De wraak Gods zou de schurken spoedig achterhalen. De eerste Picardiër werd in de haven van Rotterdam plotseling van de ene reling naar de andere geslingerd, sloeg overboord en verdronk. Hij werd op het kerkhof begraven. De tweede werd in Brouwershaven tijdens een gevecht doodgeslagen.

   http://www.beleven.org/sagen/schiedam/lidwina_van_schiedam_zomaar_een_heilige.html

   met substantief erachter


   • Gods aangezicht
   • Gods almacht
   • Gods barmhartigheid
   • Gods beeld
   • Gods eer
   • Gods evenbeeld
   • Gods gebod
   • Gods geest
   • Gods gerechtigheid
   • Gods hand
   • Gods hulp
   • Gods liefde
   • Gods lof
   • Gods naam
   • Gods openbaring
   • Gods schepping
   • Gods toorn
   • Gods troon
   • Gods trouw
   • Gods werk
   • Gods wet
   • Gods wijsheid
   • Gods wil
   • Gods zegen

   Zou je met de hand op het kruis en voor Gods aangezicht kunnen verklaren, dat don Manuel de Hojeda in zijn hart geen misdadige sympathie koestert voor de moordenaars van de eerwaarde pater d'Arbuez?

   Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

   Een paar honderd jaar geleden, toen wetenschappers vrijwel zonder uitzondering zeer gelovige mensen waren, gingen sterrenkundigen er allemaal vanuit dat de maan en de planeten bewoond moesten zijn, omdat het uitgestrekte heelal anders nutteloos zou zijn. Anders gezegd: Gods almacht móest zich wel uitstrekken tot al die andere werelden in het heelal.

   http://www.govertschilling.nl/boeken/zijn_wij_alleen_in_het_heelal/hoofdstuk1.htm,

   "Kijkt dan naar de sporen van Gods barmhartigheid, hoe Hij de aarde laat herleven nadat zij dood was".

   http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE2/deley31.htm,

   In de tegenoverliggende hoofdstukken ziet de lezer Bach aan het werk, voor wie - het citaat is historisch - "einddoel en eindoorzaak van alle muziek niet anders dienen te zijn dan Gods eer en de verkwikking van het gemoed", anders wordt het "gejank en gerammel".

   http://www.wapenveldonline.nl/interviews/wpv983nouwen.htm,

   Zij zeggen namelijk dat God niet alleen in ons is, maar dat we ook Goddelijk zijn! Jezus zegt: "De mens is naar Gods evenbeeld geschapen".

   http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

   Tot wie was deze gelijkenis gericht? Klaarblijkelijk tot de Farizeeën [...]. En de kwasten aan hun kleren, die aan Gods geboden herinneren, maken ze extra lang.

   http://users.telenet.be/vrijechristenen/Artikelenmap_nieuw/Lazarus.htm

   Niks zo banaal en gewoon als een door Gods Geest en berouw gedreven zondaar die om wederopname vraagt in de christengemeente van Filippi in het jaar 143.

   http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1728t.htm,

   Christus bracht een volmaakt offer en verschafte daarmee de Vader genoegdoening door te betalen voor onze zonden en door Gods gerechtigheid te bevredigen in overeenstemming met Gods eeuwige plan.

   Reformatorisch Dagblad,

   Wie gelooft dat zijn naam geschreven staat in de palm van Gods hand, interpreteert het toeval als de goddelijke voorzienigheid.

   Mise-en-scène, Axel Bouts,

   Zoals [...] de secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, onlangs heeft uitgelegd, toevertrouwen erkent onze behoefte aan Gods hulp en is een smeekbede om de tussenkomst van Maria voor deze hulp.

   http://www.kath.nl/nieuws/200010/2000100803.htm,

   Een ineengestrengeld koord van rood en wit, van liefde en trouw: een symbool voor de voorbije 50 jaren. Gegrepen door Gods liefde bent u daaraan trouw gebleven.

   http://www.kapucijnen-vlaanderen.be/jubilea.htm,

   Na ongeveer een eeuw hadden mijn ordegenoten de Maagdenmantel van onder tot boven doorkruist, maar daarmee wel de toekomst van de bewoners onherroepelijk verwoest. Terwijl zij doopten en Gods lof zongen, hadden hun geiten de jonge bomen opgegeten en hun pokken en mazelen de indianen uitgemoord. Alleen in de meest afgelegen dalen waren ze veilig geweest voor de oprukkende missionarissen.

   NRC,

   Als er sprake is van opzettelijk en doelbewust misbruik van Gods naam spreken we van godslastering of blasfemie.

   http://www.bondtegenvloeken.nl/overvloeken.php,

   De confrontatie is hard en, aldus Tomson in zijn slothoofdstuk, 'roept de vraag op hoe christenen het Nieuwe Testament kunnen lezen als document van Gods openbaring'.

   http://www.xs4all.nl/~folkerts/open.html

   "Als God het zou kunnen zien, zou Hij de eerste koe niet meer kunnen herkennen in het prachtige Friese fokvee. Dat betekent dat er in Gods schepping - vanaf het begin - is ingegrepen." Als christenpoliticus voelde SGP-kamerlid Van der Vlies zich gebruuskeerd door deze uitlating van minister Brinkhorst van Landbouw.

   Reformatorisch Dagblad,

   Bij de volkstelling van David lijkt het enkel te gaan om de zonde van David, maar uit 2 Sm 24: 1vv. blijkt dat Israël Gods toorn opgewekt heeft.

   http://www.jaapfijnvandraat.nl/htmlpagina/vragen/8vraag/806711.htm

   In het visioen van de Apokalyps staat Hij als het Lam voor Gods troon, als de verpersoonlijking van Gods duldende liefde.

   http://www.abdijkaarsen.nl/preek11a.html

   De wet als teken van Gods trouw.

   http://home.wxs.nl/~srw/nwe/teksten/glasscheppingenverstoring2003.htm

   De overwinning van Constantijn is voor hem de bezegeling van Gods werk in de geschiedenis.

   http://oud.refdag.nl/kl/001004kl05.html,

   De schepping, als een uiting van Gods wijsheid, is zonder contradicties: bijgevolg is ze toegankelijk voor de rede en haar logische vermogens.

   http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

   De mens moet leven naar Gods wil.

   http://www.nrc.nl/cultuur/boeken/1003987398264.html

   Het bestuur van het CRK wenst Mgr. van Burgsteden van harte geluk met zijn benoeming tot hulpbisschop van Haarlem en bidt hem Gods rijkste zegen toe.

   http://www.crk.nl/persberichten/pers20000624.htm,

   • geschapen naar Gods beeld

   De menselijke verantwoordelijkheid wordt al zichtbaar in het Scheppingsverhaal, dat aangeeft dat de mens als uniek wezen is geschapen naar Gods beeld.

   http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vft6kl29z2qk/f=x.pdf,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • God en de engelen
   • God en zijn gemeente
   • God en zijn volk
   • God en zijn heiligen

   Het satanisme is vooral tijdens de middeleeuwen en de moderne tijden ook de zelfkant van de katholieke religie. Naast God en de engelen spelen de duivelen tot nu toe daarin een blijvende rol.

   http://users.skynet.be/sky50779/satanisme.htm,

   De christelijke paasviering herdenkt dezelfde geschiedenis van God en zijn volk, maar dan in de persoon van Jezus, die het nieuwe paaslam werd.

   http://www.paasfeest.nl/frame_pasen.htm

   We zullen ons dus wel moeten afvragen hoe menselijke feilbaarheid en goddelijke onfeilbaarheid in de Schrift bij elkaar komen. Wie dat niet wil, verzaakt zijn plichten tegenover God en Zijn gemeente.

   http://www.refdag.nl/website/artikel.php?id=51364,

   De bedoeling ervan was een sterke indruk op de verbeelding van de gelovigen te maken, hen buiten de tijd te leiden, naar de wereld van God en zijn heiligen in een alomtegenwoordige ideale schoonheid.

   http://www.maredsous.be/level2.asp?level2_id=66_id=2

   overig


   • o God

   Openingsgebed, door C. ter Linden. O God, Wij danken U voor het leven van Prins Claus die zovelen liefde gaf, moed en inspiratie.

   Rotterdams Dagblad,

   Vaste verbindingen


   alles wat God verboden heeft


    Zie: alles wat God verboden heeft

   aap van God


    Zie: aap van God

   bij Gods gratie


    Zie: bij Gods gratie

   een instrument in Gods hand


    Zie: een instrument in Gods hand

   een werktuig in Gods hand


    Zie: een werktuig in Gods hand

   geslagen door Gods hand


    Zie: geslagen door Gods hand

   God betere het


    Zie: God betere het

   God bewaar me


    Zie: God bewaar me

   God danken op zijn blote knieën


    Zie: God danken op zijn blote knieën

   God de Heer


    Zie: God de Heer

   God de Heilige Geest


    Zie: God de Heilige Geest

   God de Vader


    Zie: God de Vader

   God de Zoon


    Zie: God de Zoon

   God dienen


    Zie: God dienen

   God en klein Peerke


    Zie: God en klein Peerke

   God geve


    Zie: God geve

   God hebbe zijn ziel


    Zie: God hebbe zijn ziel

   God noch gebod


    Zie: God noch gebod

   God straft onmiddellijk


    Zie: God straft onmiddellijk

   God verhoede


    Zie: God verhoede

   God weet


    Zie: God weet

   God zal het u lonen


    Zie: God zal het u lonen

   God zij dank


    Zie: God zij dank

   God zij geloofd


    Zie: God zij geloofd

   God zij geloofd en geprezen


    Zie: God zij geloofd en geprezen

   God zij met ons


    Zie: God zij met ons

   God zij met u


    Zie: God zij met u

   God zij geprezen


    Zie: God zij geprezen

   Gods aangezicht


    Zie: Gods aangezicht

   Gods dienaar


    Zie: Gods dienaar

   Gods dienstknecht


    Zie: Gods dienstknecht

   Gods genade


    Zie: Gods genade

   Gods hand


    Zie: Gods hand

   Gods heerlijkheid


    Zie: Gods heerlijkheid

   Gods huis


    Zie: Gods huis

   Gods kerk


    Zie: Gods kerk

   Gods kind


    Zie: Gods kind

   Gods koninkrijk


    Zie: Gods koninkrijk

   Gods lam


    Zie: Gods lam

   Gods land


    Zie: Gods land

   Gods moeder


    Zie: Gods moeder

   Gods rijk


    Zie: Gods rijk

   Gods volk


    Zie: Gods volk

   Gods vrees


    Zie: Gods vrees

   Gods vrije natuur


    Zie: Gods vrije natuur

   Gods water over Gods akker laten lopen


    Zie: Gods water over Gods akker laten lopen

   Gods woord


    Zie: Gods woord

   Gods zoon


    Zie: Gods zoon

   in Gods naam


    Zie: in Gods naam

   lam Gods


    Zie: lam Gods

   leven als God in Frankrijk


    Zie: leven als God in Frankrijk

   schipper naast God


    Zie: schipper naast God

   van God en iedereen verlaten


    Zie: van God en iedereen verlaten

   van God los


    Zie: van God los

   voor God spelen


    Zie: voor God spelen

   zo helpe mij God


    Zie: zo helpe mij God

   zo waarlijk helpe mij God almachtig


    Zie: zo waarlijk helpe mij God almachtig

   zonder God of gebod


    Zie: zonder God of gebod

   Spreekwoorden


   de mens wikt, maar God beschikt


    Zie: de mens wikt, maar God beschikt

   God geeft, God neemt


    Zie: God geeft, God neemt

   Gods wegen zijn ondoorgrondelijk


    Zie: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

   help uzelf, zo helpt u God


    Zie: help uzelf, zo helpt u God

   ieder voor zich en God voor ons allen


    Zie: ieder voor zich en God voor ons allen

   waar God een kerk sticht, bouwt de duivel een kapel


    Zie: waar God een kerk sticht, bouwt de duivel een kapel

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als deel van een samenstellende afleiding


   Overige woordfamilieleden


   B - Als tussenwerpsel

   god 1.0

   expressie ter uitdrukking van uiteenlopende gevoelens en gezindheden of ter verzekering of bekrachtiging van iets
   In uitroepen waarbij de gedachte aan het opperwezen geheel naar de achtergrond is verschoven of verdwenen; in deze betekenis soms afwijkend met een hoofdletter geschreven.

   Semagram


   God…

   is een uitroep

     Algemene voorbeelden


     Dolf werd hevig ongerust. God, zijn zoons zouden toch niet...?

     http://www.crimezone.nl/magazine/2003/december/p5.html,

     Van God los is een jongensfilm en God wat had ik die jongens wat meer lef gegund [...]. Lef om met zijn acteurs echt de diepte in te gaan.

     http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk244/vangod.html,

     Vaste verbindingen


     bij god


      Zie: bij god

     goeie god


      Zie: goeie god

     grote god


      Zie: grote god

     lieve god


      Zie: lieve god

     mijn god


      Zie: mijn god

     o god


      Zie: o god