wijngod


wijngod 1.0

afbeelding

Bron: Jastrow
( CC BY 3.0 )

godheid die men in polytheïstische godsdiensten aanbidt als de bovennatuurlijke macht die heerst over de wijnbouw en de wijnproductie; god van de wijn

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een wijngod…

is een god; is een wezen

  • [Uiterlijk] wordt soms voorgesteld als een jongeman, vaak ook als eerder corpulente, feestende drinker
  • [Attribuut] wordt vaak afgebeeld met een wijnbeker en druivenranken als haartooi of als achtergronddecoratie
  • [Object betroffen] heerst over de wijnbouw en de wijnproductie
  • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld Bacchus of Dionysus

Hoofdsemagram: god


Algemene voorbeelden


Bacchus, als wijngod, een schoon, baardeloos, naakt jongeling met lange haarlokken, omkranst en doorvlochten met klimop en wijngaardranken.

http://www.schilderwerk-restaureren.nl/zinnebeelden.htm

De cabaretier, de conférencier en de chansonnier hebben hun bestaan via de bard, de nar, de troubadour, de vagant, de minstreel, de speelman en de straatzanger, aan de wijngod Dionysos te danken.

NRC,