welopgevoed


welopgevoed 1.0

een goede opvoeding genoten hebbend; naar behoren, netjes opgevoed; goedopgevoed

Algemene voorbeelden


Als gezegd is het publiek welopgevoed en dus stil tijdens een toespraak.

http://www.debatinstituut.nl/pathos.htm

Toen ze ze lallend en vloekend vastgrepen en de kleren van hun lichaam trokken bleken het twee beeldschone jongens te zijn, slank en welopgevoed als prinsen.

De kus, Jan Wolkers,

Er komen meisjes met rode hoofden nogal bozig vertellen dat het publiek nu echt naar de zaal moet, en welopgevoed als we zijn geven we hier snel gehoor aan.

Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

De mensen uit Everyone says I love you zijn over het algemeen welopgevoed. Ze zijn verstandig, leven goed, hebben geld, houden van een feestje.

De Standaard,

Ik ben natuurlijk welopgevoed en zal je niet vragen wie de sterke man was met wie je toen opgetrokken bent, ik heb een klein vermoeden, maar je kunt niet goed toneel spelen, ik zal je dus niet in verlegenheid brengen.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Welopgevoede en academisch geschoolde Britten zien in de beëindiging van de eilandstatus van Groot Brittannië ook een beëindiging van hun way of life.

NRC,

'Die Bennie van je, de welopgevoede aantrekkelijke flinkerd met wie alle vrouwen van dit land getrouwd zouden willen zijn of die ze als vader zouden willen of als broer of als schoonzoon, er is nieuws over hem.'

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Die intimidatie door de geheime politie werkt net als die door de gewetens van welopgevoede activisten. Voor maatschappelijke verandering is een stabiele structuur ongunstig, om meningen van mensen te veranderen begin je niks bij dogmatische geesten. En dogmatisch zijn New Agers in ieder geval niet.

http://utopia.knoware.nl/users/isja/appelscha/spiri.htm#Hendrix

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een welopgevoed meisje
 • een welopgevoede vrouw
 • welopgevoede meisjes
 • welopgevoede vrouwen

Wij wonen helemaal niet in een geschikte en nette buurt voor welopgevoede meisjes.

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

De courtisanen zijn de enige Indische vrouwen met het privilege om te leren lezen, dansen en zingen. Een welopgevoede en respectabele vrouw zou beschaamd zijn zich één van deze vaardigheden eigen te maken.

http://www.bellydance.be/content.html

'Wat denkt zo'n Katrien De Schampeleire wel? Dat ik haar ga voorzien van vieze boekjes? Ik pieker er niet over. Ik ben een welopgevoede, godvrezende vrouw.'

Mank, Herman Brusselmans,

In de Islamitische Republiek Iran mogen welopgevoede moslim-vrouwen aan buitenstaanders (inclusief hun zwagers) slechts hun voorhoofd, ogen, wangen, neus, mond en kin in onbedekte staat tonen.

NRC,

Wat stellen die nonnen zich voor? Dat zij een welopgevoed meisje - dat tussen haakjes nog rouwt voor haar vader - zomaar in volle straat kunnen affronteren? En dan hem, Karel Boudenoodt, indelen bij de categorie van de "garçons"! Jammer dat Linde niet heeft kunnen horen hoe hij, als haar verdediger, is uitgevaren tegen de surveillante. Gaandeweg echter koelt zijn drift.

Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

 • een welopgevoed heer
 • een welopgevoede jongen
 • een welopgevoed man
 • een welopgevoede man

Florent Beyns zal zich blijven gedragen als een welopgevoed en zelfs innemend man, zoals pastoor Verlat hem kent.

Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

Maar vanaf het ogenblik dat we alleen zijn, zonder publiek zal ik maar zeggen, slaat zijn gedrag om. Van een vriendelijke, welopgevoede man verandert hij in een ongelooflijk perfide schoft.

De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

Hij was hoffelijk, zoals het een welopgevoed heer betaamt, maar toch bleef hij afstandelijk: aardige lui, daar niet van, maar hun milieu was het zijne niet en behalve enig genetisch materiaal had hij niets met hen gemeen, zelfs geen moedertaal.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

'Ik ben in een gereedstaande taxi gaan zitten... als een welopgevoede jongen... en heb op een weliswaar bars gestelde vraag "wat ik moest" geantwoord dat ik graag naar Hoogeveldt gebracht wilde worden.'

De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

Toegegeven, Appermont is ondanks de VTM een welopgevoede dorpsjongen gebleven; verder neemt hij ongetwijfeld niet alleen op zaterdag een bad en zijn hoofdhaar geeft hij in handen van beheerste vaklui met een diploma.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

 • een welopgevoed kind

Met weinig tekst en veel hilarische tekeningen wordt kleuters uitgelegd wat je als welopgevoed kind allemaal wel en niet mag doen: de wc niet vol papier proppen, geen speelgoed op de trap laten slingeren, niet met je moeders schoenen op stap gaan, wel je handen wassen, je haar kammen en vriendelijk en lief zijn.

De Standaard,

 • een welopgevoed mens
 • de welopgevoede mens
 • welopgevoede lieden
 • welopgevoede mensen

De nachtwinkels zullen van nu af aan geen dranken meer verkopen met een alcoholgehalte boven de 6%. Ik ben een welopgevoed mens. Toch krijg ik af en toe de neiging dat slag volk een paar flinke meppen op hun toot te verkopen.

Werk, Josse De Pauw,

De schoonheid van de bezonde etage - een vloer van lange donkere geboende planken, een uitzicht op bomen, water, een brugje - welopgevoede ongegeneerde Franssprekende mensen (geen Brugs), alles maakt hen gelukkig.

Het huwelijk, Christine D'haen,

Hij zei dat het een welopgevoed mens niet stond op die wijze uiting te geven aan onbeheerste gevoelens, maar warhoofden hoefden niet te denken dat je in een oogwenk anders kon worden dan je was.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

'De taal, die in dat werk gesproken werd', zei de oom van mijn grootvader, 'was die, welke kinderen van welopgevoede lieden in hun omgeving hoorden spreken en zelve spraken.'

NRC,

Hoe poeiert een welopgevoed mens een opdringerige buurman af?

De Standaard,

Maar nu die er wél geweest zijn, nu er uit naam van aangeboren persoonsverschillen tussen rassen op grote schaal - en ook door ontwikkelde mensen - gediscrimineerd, gemarteld en gemoord is, kan de huiverende, welopgevoede mens de gedachte aan de mogelijkheid van zulke verschillen niet meer verdragen.

http://www.aup.nl/pdf/Kohnstammlezing2000.pdf

Niet veel later staat hij opnieuw beledigd op een gangmat, die van de predikant der Waalse gemeente ditmaal, die zijn meid niet vraagt Van den Hull binnen te laten, 'gelijk zulks, bij welopgevoede lieden, gebruikelijk is', maar even naar de deur komt, de buiging niet beantwoordt en hem na het aanhoren van de boodschap weer laat vertrekken.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

 • een welopgevoede hond

Een welopgevoede, gehoorzame en sociale hond is enorm plezierig om mee om te gaan.

http://www.eengoedestart.be/docs/eigenaarsbrochure.pdf

met bijwoord


 • te welopgevoed om (...)

Het was duidelijk dat het gewicht van dit argument haar ontging, maar dat ze te welopgevoed was om het tegen te blijven spreken.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Om de oude schoolmeester voor het hoofd te stoten, is hij te welopgevoed.

Bas, Annie Van Keymeulen,

 • zo welopgevoed
 • zo welopgevoed dat (...)

H.S., moeder van drie, vraagt zich af waarom ouders zo vaak straffen en formuleert het antwoord aldus: "Onze kinderen moeten waarschijnlijk zo welopgevoed zijn dat we ze voortdurend gaan takseren op hun gedrag, wat tot gevolg heeft dat we altijd wel iets vinden om op aan te merken."

De Standaard,

Bij hen gedroeg Jonas zich voorbeeldig. Het was een schatje, met zijn sproetjes en zijn grappige rosse pijpenkrullen. Het zonnetje in huis. En Jonas was zo welopgevoed en bij de pinken! Hij kon al rekenen en schrijven.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • welopgevoed en respectabel
 • welopgevoed en beschaafd
 • deftig en welopgevoed
 • lief, net en welopgevoed
 • vriendelijk en welopgevoed

De courtisanen zijn de enige Indische vrouwen met het privilege om te leren lezen, dansen en zingen. Een welopgevoede en respectabele vrouw zou beschaamd zijn zich één van deze vaardigheden eigen te maken.

http://www.bellydance.be/boek.html

Zelfs de borden en het tafelzilver in de eetkamer (onderste verdieping, helemaal rechts) zijn van echt zilver. Dat staat heel deftig en welopgevoed, maar in werkelijkheid aten zelfs de rijkste gezinnen in de achttiende eeuw niet zo netjes.

NRC,

Nu doe ik dat niet meer, ik ben nu een welopgevoede, beschaafde, niet al te dappere westerling.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

In het centrum van Leuven wordt in de periode van de biënnale de foto van een zwart meisje verspreid, op allerlei formaten en locaties. Ze oogt lief, net en welopgevoed. Maar omdat het nu eenmaal een negerinnetje is, kan de beeltenis uiteenlopende gedachten uitlokken.

http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/studentcs/portal/biennale/ned/index.htm

Hij was uitermate vriendelijk en welopgevoed en lachte met de anderen mee ook als het van binnen schroeide.

Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


welopgevoed 2.0

blijk gevend van een goede opvoeding; ervan getuigend dat men een goede opvoeding heeft genoten

Algemene voorbeelden


In het weeshuis, een klein laag gebouw, stappen een tiental kinderen resoluut af op de ouders: een welopgevoed handje van prachtige ebbenhouten kinderen, gevolgd door opwellende tranen bij de ouders.

De Standaard,

'Wij mogen niets, helemaal niets,' zegt zuster Sint Gerolf, opnieuw met die heldere welopgevoede stem.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

Zijn voeten, in zwarte, platte schoenen, stonden welopgevoed aaneengesloten naast elkaar en wezen recht naar voren.

Een weekend in Oostende, Willem Brakman,