wethouder


wethouder 1.0

((vooral) in Nederland)

bestuurder in een Nederlandse gemeente die samen met de gemeenteraad en de burgemeester het gemeentebestuur vormt; gemeentebestuurder die in België "schepen" genoemd wordt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een wethouder…

is een persoon

 • [Geheel] is lid van een politieke partij
 • [Groep] vormt samen met de burgemeester het "college van burgemeester en wethouders" en behoort samen met de gemeenteraad en de burgemeester tot het gemeentebestuur
 • [Organisatie of instelling] werkt voor de overheid
 • [Tijd] werkt soms fulltime, maar vaak ook parttime
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een portefeuille, zoals cultuur, financiën, onderwijs, sport, etc., die benoemt waarmee een wethouder zich vooral bezighoudt
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] maakt beleid, neemt beslissingen over gemeentezaken en behartigt daarbij de belangen van burgers
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
 • [Voorstellingswijze] wordt in België een schepen genoemd

Algemene voorbeelden


Ook moeten er 25 tot 50 plaatsen in opvanghuizen komen waar alleen niet-verslaafde daklozen gebruik van mogen maken. BinnenPlaats wil de opvang verspreiden over alle wijken. Wethouders gaan daar met de inwoners van de stad over praten.

Trouw,

'Wat de wethouder gezegd heeft zijn zware aantijgingen. Als een bestuurder dergelijke uitspraken doet, dan moet dat eerst bewezen zijn. Anders is het een beschamende opmerking van de betreffende wethouder,' aldus De Haas.

Meppeler Courant,

"Ik heb zelf als wethouder in Eindhoven ook wel eens smalend uitgeroepen: Ze hebben in Den Haag weer iets nieuws bedacht."

http://www.justitie.nl/publicaties/tijdschriften/perspectief/Projectleider_Niets_is_zo_ingewikkeld.asp?ComponentID=33509=32598

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • beweren
 • laten weten
 • meedelen
 • verklaren
 • zeggen

'D'66 bijvoorbeeld opperde in het verleden dat de ontsluitingsweg van Noordwal niet door de wijk zelf, maar buitenom via Oppen Swolle zou moeten worden aangelegd. Zo'n vraag ligt er dan en het hele plan gaat in de wacht. De wethouder beweert dat de ontwikkeling van het plan door dergelijk zaken wordt vertraagd, maar daarover hebben wij onze twijfels. Daar hoef je de voorbereiding van het bouwrijp maken van een plan toch niet om te laten?'

Meppeler Courant,

Het departement van economische zaken wil de zes miljoen wel kwijt, onder voorwaarde dat Hollandia en niet een Duitse of Franse firma de monorail bouwt, maar hier heeft men weer niet zoveel haast als de wethouder beweerde.

NRC,

Via zijn woordvoerder laat de wethouder weten dat 'een pilot een pilot is'.

Het Parool,

'De discussie over kunst en cultuur is nog volop aan de gang', liet de wethouder weten en herinnerde zijn gehoor aan het grote debat over dit thema dat op 2 november in Schouwburg Ogterop wordt gehouden.

Meppeler Courant,

De wethouder deelde de commissieleden mee dat weer acht premie A-woningen gebouwd mogen worden.

Meppeler Courant,

De wethouder deelde verder mee dat als er een sloopvergunning wordt verleend, daar de voorschriften ten aanzien van abestverwijdering worden bijgeleverd.

Meppeler Courant,

De wethouders verklaarden gisteren dat ze niet op de datum hadden gelet.

NRC,

De wethouder heeft verklaard zijn positie niet aan de kwestie te verbinden.

NRC,

H., zelf werkzaam bij een bank in Den Haag, vindt het onbegrijpelijk dat de wethouders zeggen niet van de te lage verkoopprijs voor de bouwgrond te hebben geweten.

NRC,

Ondanks het aanbod van de beleggers van twee miljard is S. voorzichtig met de uitwerking daarvan. "Een monopoliepositie krijgen ze niet", zegt de wethouder. "Ieder jaar wordt een stuk van de grond geveild, waarbij de gemeente de actuele waarde kan bepalen."

De Telegraaf,

 • beloven
 • toezeggen

De wethouder beloofde dat de resterende informatie per omgaande naar de fracties zou worden gestuurd en mocht concluderen dat daarmee de commissie unaniem een positief advies kon geven.

Meppeler Courant,

De wethouder beloofde destijds ten overstaan van tweehonderd aanwezigen de vragen binnen vier tot zes weken te beantwoorden.

http://www.leefbaarveldhoven.nl/

Koops deelde naar aanleiding van een vraag van B. J. (Gemeentebelangen) mee dat de tweede bestelling van vijftig compostvaten al helemaal weg is. 'Er komt weer een nieuwe bestelling', zegde de wethouder toe.

Meppeler Courant,

Wethouder G. B. zegde toe opheldering te vragen.

Provinciale Zeeuwse Courant,

De wethouder zegde de commissie toe in de toekomst meer linden, essen en esdoorns aan te planten in plaats van alleen maar eiken.

Meppeler Courant,

 • besluiten

Daarover gingen al langer geruchten en dus hadden de gemeenteraad en de twee wethouders besloten een onafhankelijk onderzoek te laten instellen.

NRC,

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag besloten de algemene politieverordening (apv) daartoe aan te passen.

Meppeler Courant,

met adjectief ervoor


 • de Rotterdamse wethouder
 • Rotterdamse wethouders
 • een Meppeler wethouder
 • een Venlose wethouder
 • een Zuidwoldiger wethouder

In navolging van zijn Bredase collega kwam de Rotterdamse wethouder van sport met het aanbod om voor vijftien miljoen het Sparta-stadion over te nemen.

Rotterdams Dagblad,

De Rotterdamse wethouders van LPF, CDA en VVD kunnen er dan ook absoluut geen begrip voor opbrengen dat hun Haagse partijgenoten de uitbreiding van de experimenten tegenhouden.

http://www.wouterbos.nl/renderer.do/menuId/42767/sf/23127/returnPage/23127/itemId/12861/realItemId/12861/pageId/49372/instanceId/42760/,

De Meppeler wethouder toonde zich verheugd over de subsidie van twee ton van het ministerie van sociale zaken.

Meppeler Courant,

Vanaf 1 juli zal publiek alleen nog op donderdagmiddagen en -avonden terechtkunnen. Dat heeft de Venlose wethouder P. J. (VVD, Stadswinkels) bekendgemaakt.

De Limburger,

De provincie is volgens de Zuidwoldiger wethouder 'aan het jojoën' geslagen.

Meppeler Courant,

 • een verantwoordelijk wethouder
 • verantwoordelijke wethouders

De verantwoordelijk wethouder ontkende dat het volgende college met een extra last wordt opgezadeld.

Meppeler Courant,

"U bent meer uitvoerder en projectontwikkelaar dan bestuurder die de belangen van de inwoners verdedigt," kreeg de verantwoordelijk wethouder voor de voeten geworpen.

http://www.milieudefensie.nl/blad/2001/okt2001/kort.htm,

Ik heb tegen de verantwoordelijke wethouder gezegd: nu willen jullie in deze buurt een coffeeshop vestigen en een afkickcentrum.

Nederlands Dagblad,

CDA-bestuur en fractie wijzen er op dat het op de afdeling financiën eindelijk goed ging: voor het eerst sinds jaren is de begroting op tijd klaar en er is een enorme achterstand weggewerkt. 'Dit allemaal door een goed samenspel tussen de betrokken ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder.'

Meppeler Courant,

Door gebonk op de deuren maakten de mannen tevergeefs duidelijk dat ze de verantwoordelijke wethouders wilden spreken.

NRC,

Deze commissies bestaan uit leden van de gemeenteraad, waaronder de verantwoordelijke wethouders, die zijn gespecialiseerd in een bepaald onderdeel van het beleid.

http://www.kampen.nl/html/best_beleids.html

 • een demissoinair wethouder
 • de huidige wethouder
 • huidige wethouders
 • de nieuwe wethouder
 • de toenmalige wethouder
 • de voormalige wethouder
 • de voormalige en de nieuwe wethouder
 • voormalige wethouders
 • de vroegere wethouder

Vanaf volgende maand ben ik geen raadslid meer, alleen nog maar even demissionair wethouder.

http://www.michielverbeek.nl/

VVD-woordvoerder D. M. en fractievoorzitter H. de V. van GroenLinks kregen van demissionair wethouder D. van der W. de bevestiging dat hiermee de eerste contouren worden geschetst voor een al vaak bepleite welzijnskoepel op Schouwen-Duiveland.

Provinciale Zeeuwse Courant,

Hoe zijn de mandaten gebruikt, ook onder andere wethouders dan de huidige wethouder, en hoe is het zo ver gekomen?

http://www.rotterdam.nl/smartsite1144.dws?Menu=267159=1=2041012=182=251100,

Bovendien mogen de huidige wethouders en raadsfracties zich dan wel afvragen welk cijfer zij van hun partij krijgen.

Meppeler Courant,

De nieuwe wethouder - fractievoorzitter van de VVD - vindt de begrotingsoverschrijding bij het Haags Museum iets om "razend" over te worden.

NRC,

De nieuwe wethouder van cultuur trappelt van ongeduld om nieuwe ideeën te realiseren.

Meppeler Courant,

Volgens de toenmalige wethouder van sociale zaken was uitbreiding van drie naar twintig rechercheurs niet de manier om iets tegen sociale fraude te doen.

NRC,

'Zelf kom ik uit een gemeente die op weg is met een fusieproces', zei de voormalige wethouder van Hengelo over het aanstaande 'huwelijk' van die stad met Enschede.

Meppeler Courant,

Daar spraken de voormalige en de nieuwe wethouder W.Z. over het verkiezingsprogramma van de PvdA en de punten daarin die voor ouderen van belang zijn.

Meppeler Courant,

Behalve de zittende wethouders waren ook voormalige wethouders bij het onderzoek betrokken.

Nieuwsblad van het Noorden,

'De vroegere wethouder heeft zeker nooit met zijn portefeuille gezwaaid als de brug gesloopt zou worden', aldus de wethouder.

Meppeler Courant,

 • een vrouwelijk wethouder
 • vrouwelijke wethouders

Inmiddels speelde in Woerden een gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid hoog op tegen zijn collega van de SGP vanwege diens niet deelnemen aan de stemming ter benoeming van een vrouwelijke wethouder.

http://oud.refdag.nl/for/010210for06.html,

Het aantal vrouwelijke wethouders is met tien afgenomen, ondanks de toename van het totaal aantal wethouders met 89.

NRC,

Er komt waarschijnlijk geen afbeelding van halfnaakte mannen aan de onderkant van een Amsterdamse brug. Dat valt op te maken uit het antwoord van het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders op vragen van acht vrouwelijke bestuurders en de enige vrouwelijke wethouder.

NRC,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • scheidend wethouder

De scheidende wethouder W.F. M. (VVD) kreeg veel lof toegezwaaid voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren in deze functie voor de gemeente heeft gedaan.

Meppeler Courant,

Behalve K. spraken ook A.A.M. v. P., woordvoerder namens Gemeentebelangen, en L. B. (VVD) de scheidende wethouders toe.

Meppeler Courant,

Het blad Binnenlands Bestuur beschuldigde de scheidende wethouder van belangenverstrengeling.

De Groene Amsterdammer,

De scheidende wethouder K. T. moest bij z'n afscheid vele handen drukken.

Meppeler Courant,

De scheidende wethouder zelf heeft nog een boodschap voor de nieuwe raad: 'Politiek is respect hebben, maar besturen is meer.'

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een wethouder in de Amsterdamse gemeenteraad
 • een wethouder in Den Haag
 • een wethouder in de gemeente Leeuwarden
 • een wethouder in de stad

Stadsdeelvoorzitter H. B. van Amsterdam Zuidoost wil drugsverslaafden isoleren en onderbrengen op een 'drugseiland' om het leefklimaat in het stadsdeel te verbeteren. De gedoodverfde nieuwe wethouder in de Amsterdamse gemeenteraad zei dat afgelopen weekeinde in de NRC.

Haarlems Dagblad,

Ook was hij actief op het gebied van onderwijs, kunsten en sport in de gemeentepolitiek en wethouder in Den Haag.

NRC,

Sinds 1986 is V. wethouder in de gemeente Leeuwarden.

NRC,

Enkele jaren bekleedde hij het ambt van wethouder in de stad.

http://www.refdag.nl/website/artikel.php?id=59436,

Voorzetsel: van

 • wethouders van Cultuur
 • wethouder van Financiën
 • wethouder van Sociale Zaken
 • wethouder van Sportzaken
 • wethouder van Ruimtelijke Ordening
 • wethouder van Verkeer

De cultuurgedeputeerde zal tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis, na een korte toelichting, de kaart officieel aanbieden aan de Drentse wethouders van cultuur.

http://www.drenthe.nl/actueel/pers/2000/pb00-039.htm,

Maar elke actie kost geld en aangezien ik ook nog eens wethouder van financiën ben, moet ik beide kanten van de medaille bekijken.

Dagblad van het Noorden,

En zo kondigde de wethouder van sociale zaken, die gisteren in het Westelijk Havengebied de Megabanenmarkt afsloot met een bevlogen rede, de grootste reorganisatie aan in de geschiedenis van de Sociale Dienst Amsterdam.

Het Parool,

De officiële opening werd verricht door mevrouw H.C. W.-S., wethouder van sportzaken van de gemeente Diever. De wethouder zei dat de tentoonstelling zeer fraai was ingericht. De diverse kleuren van de vogels hadden indruk op haar gemaakt.

Meppeler Courant,

Het is interessant die doelstelling te vergelijken met de presentatie, die op verzoek van de wethouder van Ruimtelijke Ordening op 8 januari 2001 is gehouden door ir. B.F. J. van het projectbureau Duurzame Energie.

http://www.openlandschapjacobswoude.nl/nota3b.htm

In Rotterdam verliep de Autovrije Dag uiterst teleurstellend. Er waren slechts twee straten afgesloten. De wethouder van Verkeer kwam demonstratief met zijn auto naar de organisatoren.

http://www.milieudefensie.nl/blad/2001/okt2001/kort.htm,

 • een wethouder van een kleine gemeente
 • een wethouder van de gemeente Eindhoven
 • een wethouder van een kleine provinciestad
 • een wethouder van Dordrecht
 • wethouders van de hoofdstad
 • wethouders van Zuidwolde

Het is een boeiend vak, maar je komt met grote problemen in aanraking als wethouder van een kleine gemeente.

Meppeler Courant,

De wethouder van de gemeente Eindhoven vindt dat de veiligheidsregels van de overheid voor crèches, peuterspeelzalen en onderwijs geschrapt moeten worden.

http://www.fnv.nl/zorgenwelzijn/renderer.do/menuId/7294/sf/7294/returnPage/7294/itemId/16851/realItemId/16851/pageId/6625/instanceId/7340/

De wethouder van een kleine provinciestad verzorgde een woonvergunning voor een jong getrouwd stel.

NRC,

Als wethouder van Dordrecht had hij het beleidsterrein al onder zijn hoede.

http://www.kenniscentrumgrotesteden.nl/wiewat/schouw.php3

"Wat er in Den Haag is gebeurd, moet je onderscheiden van wat er in Amsterdam gebeurt." Dat is ook de mening van het college van burgemeester en wethouders van de hoofdstad.

NRC,

De speeltuin Ons Domein in Alteveer wordt feestelijk heropend. Een van de wethouders van Zuidwolde zal op zaterdag 24 september de opening verrichten.

Meppeler Courant,

 • wethouders van zijn partij
 • een wethouder van GroenLinks
 • wethouders van PvdA en VVD

Na de moord op Pim Fortuyn heeft Rotterdam diens meest tastbare erfenis in handen: een college-akkoord en een college met daarin drie wethouders van zijn partij, voor veiligheid, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling.

NRC,

Lijsttrekker F. K. van GroenLinks vond het verbazingwekkend dat de PvdA het gebrek aan daadkracht in het vorige college weet aan "die ene wethouder van GroenLinks", terwijl de PvdA drie wethouders had geleverd.

NRC,

Volgens M. V. van ProSa moest een college met VVD, PvdA en ProSa haalbaar zijn. In dat geval was het heikele PvdA-punt van de derde wethouder omzeild, omdat ProSa zelf wethouders van PvdA en VVD wilde gedogen.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: voor

 • wethouder voor cultuur
 • wethouder voor financiën
 • wethouder voor onderwijs

Ik zal het met mijn wethouder voor Cultuur opnemen, die moet maar een plaatsje in zijn budget vinden.

Een treurige afdronk, Levi Weemoedt,

Het Schadebureau is onafhankelijk van de projectorganisatie Noord/Zuidlijn en valt onder de wethouder voor financiën.

http://www.noordzuidlijn.amsterdam.nl/default.htm,

'Het is de eerste bomencirkel in Noord-Nederland en symboliseert naar de mening van de wethouder voor onderwijs op tweeërlei wijze hoop: 'Hoop op duurzaamheid van het leven op aarde en hoop op een rechtvaardige toekomst.'

Meppeler Courant,

 • wethouders voor de gemeente Nijeveen
 • een wethouder voor de gemeente

Zoals verwacht zijn S. H. namens Gemeentebelangen en K. de B. namens het CDA gisteravond gekozen als nieuwe wethouders voor de gemeente Nijeveen.

Meppeler Courant,

Volgens burgemeester M. is de komst van een derde wethouder voor de gemeente overigens niet een rib uit het lijf.

Meppeler Courant,

 • wethouder voor de CHU
 • wethouder voor de PvdA
 • wethouder voor de VVD

Hij begon zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid en later wethouder voor de CHU in Middelburg, tussen 1953 en 1962.

Meppeler Courant,

Mijn schoonvader was politiek zeer actief, is 12 jaar wethouder voor de PvdA geweest.

Meppeler Courant,

F. W., lijsttrekker en wethouder voor de VVD.

Meppeler Courant,

met bijwoord ervoor


 • aldus de wethouder

'Ik kan mij de angst van iemand wel voorstellen, maar er wordt duidelijk gekeken naar de belangen van de bewoners', aldus de wethouder.

Meppeler Courant,

"Maar uiteindelijk bepaalt de wet de mogelijkheden die het ziekenhuis krijgt en daar willen we zorgvuldig mee omgaan," aldus de wethouder.

Dagblad van het Noorden,

'In Groningen zouden ze tekenen voor zo'n strategische ligging', aldus de wethouder.

de Volkskrant,

'Globaal genomen liggen de wegen er nog redelijk bij', aldus de wethouder.

Meppeler Courant,

Andere gemeenten stortten ook miljoenen en het rijk verdubbelde het bedrag. "Geen direct gemeentelijk geld," aldus de wethouder.

Het Parool,

'Op dit moment' aldus de wethouder, 'worden eerst de gespreksresultaten afgewacht'.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • contact hebben met de wethouder
 • contacten leggen met de wethouder
 • contact opnemen met de wethouder

Zijn grief is dat kamerleden alvorens te debatteren over ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid contact moeten hebben met wethouders van sociale zaken in gemeenten, de vooruitgeschoven posten die weten hoe de praktijk is.

Meppeler Courant,

Kamerleden moeten meer contacten leggen met wethouders sociale zaken

Meppeler Courant,

Als het verwijderen niet zou lukken, dan, aldus de ambtelijke brief, moest ze contact met de wethouder opnemen. Maar mevrouw Z. wìl de coniferen niet verwijderen.

Meppeler Courant,

Ambtenaren hebben vaak wel enige vrijheid om zelf besluiten te nemen of aan hun chef voor te leggen, maar die ruimte is niet groot. Vaak kunnen zij goede informatie geven over wat kan en niet kan en over wat de burger moet doen om iets dat nu nog niet kan, wel gedaan te krijgen, zoals met een raadslid of een wethouder contact opnemen.

http://www.kampen.nl/html/best_beleids.html

 • tot wethouder gekozen

Toen ben ik met een bijzonder aantal voorkeurstemmen alsnog tot wethouder gekozen.

Meppeler Courant,

Met ingang van 26 maart 2002 ben ik opnieuw tot wethouder, buiten de raad, gekozen.

http://leden.tref.nl/~lamme129/

Mevrouw A. van de Z.-N. (Gemeentebelangen) en de heer A. D. (PvdA) zijn gisteravond tot wethouder van de Wijk gekozen.

Meppeler Courant,

 • volgens de wethouder
 • volgens wethouder V. d. V.
 • volgens de wethouders

Volgens de wethouder zijn er klachten binnengekomen over de hoorbaarheid van de bel, die de burger op het naderen van de chemocar moet attenderen.

Meppeler Courant,

Reden voor de vertraging was volgens de wethouder het zoekraken van de brief waardoor de beantwoording nu pas kon plaatsvinden.

http://www.leefbaarveldhoven.nl/

Ook bestaat volgens de wethouder het plan om iets in de sfeer van de voor Zwartsluis voorheen zo belangrijke scheepvaart op poten te zetten.

Meppeler Courant,

Maar om op die extra meters aanspraak te maken zal de ondernemer volgens wethouder V. d. V. (strandzaken) wél wat moeten doen.

Provinciale Zeeuwse Courant,

De huidige wethouder, G. ter H., wil de banenpoolers niet uit gemeentegeld betalen, daarmee zou het halve budget voor werkverschaffing in één klap worde opgesoupeerd. Zij wil de 170 conducteurs - en in de komende raadsperiode nog eens 530 - in vaste dienst nemen, betaald via het banenplan van minister Melkert (sociale zaken). Het verschil bijpassen mag volgens de wethouder niet van Melkert.

NRC,

Bovendien past volgens de wethouders de grondaankoop voor de 'volle honderd procent' binnen de exploitatie.

Meppeler Courant,

met substantief erachter


 • de wethouder cultuur
 • de wethouder financiën
 • de wethouder onderwijs

Na afloop was er een drankje voor de genodigden en het hoeft ons niet te verbazen om te zien dat enkele leerlingen richting genodigden liepen... Zo is de wethouder cultuur er wellicht aan herinnerd dat het Haganum aanwezig was.

http://www.haganum.nl/nieuws/cadance.html

De wethouder financiën trok zich ook de kritiek van de PvdA op zijn portefeuillebeleid aan.

Meppeler Courant,

Volgens de wethouder onderwijs viel de enige openbare basisschool in Zwartsluis door de schaalvergroting tussen wal en schip.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


 • de burgemeester en twee of meer wethouders
 • burgemeester en wethouders
 • negen raadsleden, twee wethouders, een burgemeester en de echte gemeentesecretaris

Het college bestaat uit de burgemeester en twee of meer wethouders. Voor het aantal wethouders zijn bepalingen in de Gemeentewet opgenomen, waarbij een relatie wordt gelegd tussen het aantal inwoners van een gemeente en het aantal wethouders. In grote steden hebben wethouders aan hun werkzaamheden doorgaans een volle baan, terwijl in kleinere gemeenten wethouders vaak in deeltijd werkzaam zijn.

http://www.raadslid.nu/content/het-college-van-bw

De raadsfracties van de gemeente Steenwijk krijgen binnenkort een voorstel van burgemeester en wethouders, waarin mogelijke ontsluitingen inclusief prijskaartje worden opgesomd.

Meppeler Courant,

De burger van Staphorst moet volgend jaar weliswaar flink meer afvalstoffenheffing betalen dan nu het geval is, maar aanzienlijk minder dan burgemeester en wethouders aanvankelijk van plan waren.

Meppeler Courant,

Een echte raad van negen raadsleden, twee wethouders, een burgemeester en de echte gemeentesecretaris boog zich over een zevental punten die alles te maken hebben met ouderenbeleid.

Meppeler Courant,

 • een wethouder of een ambtenaar
 • wethouders, raadsleden en ambtenaren
 • wethouders en ambtenaren

Actiecomité Koekange wil persoonlijk onderhoud met wethouder [...]. Dat gesprek kon alleen maar plaatsvinden in bijzijn van directeur ruimte en groen W. van der W., stelde de wethouder in een telefoongesprek. 'Wie is er nu eigenlijk de baas in de Wijk, de wethouder of een ambtenaar?' vragen I.P., S.L. en E.P. van de belangengroep zich af.

Meppeler Courant,

Bij het accountantsonderzoek dat in verband daarmee werd ingesteld, is ook het declaratiegedrag van wethouders en ambtenaren onder de loep genomen.

NRC,

In de zaal ook de burgemeesters van IJsselham en Brederwiede, met wethouders, raadsleden en ambtenaren.

Meppeler Courant,

met eigennaam


Wethouder E. ter K. vermoedt dat deze negatieve houding een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de onverwachte wending.

Dagblad van het Noorden,

Volgens wethouder F. K. (Verkeer) was deze zorgvuldigheid noodzakelijk om te voorkomen dat TCA door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

De Telegraaf,

De reden is dat de aandrang van bewoners om de veiligheid van de straat te vergroten een harde toezegging van wethouder G. S. had opgeleverd.

Meppeler Courant,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen