wijnhandel


wijnhandel 1.0

het kopen en verkopen van wijn; handel in wijn

Semagram


Wijnhandel…

is handel; is een handeling

 • [Object betroffen] heeft betrekking op het kopen en verkopen van wijn

  Hoofdsemagram: handel


  Algemene voorbeelden


  Weer wat later droeg de opkomst van de steden en de burgerij bij tot een verdere bloei van wijnbouw en wijnhandel.

  http://www.wijninfo.nl/site/?db,

  Wat u van de wijnhandel moet weten. Om als inkoper van wijnen voor het restaurant of traiteur goed te kunnen beslissen is kennis van wijn alleen niet voldoende. U moet ook weten hoe de handel in elkaar zit om uw inkopen professioneel te kunnen doen.

  http://www.rennes.be/HGC/wijnkaart/wijnhandel.htm

  In een eerste deel beschrijft de auteur de wijnhandel tussen 1302 en 1795; in het tweede deel geeft hij een nieuw totaalbeeld over de wordingsgeschiedenis van Gent.

  De Standaard,

  Ik kwam in Bordeaux op bezoek bij de Nederlandse heer Ohmstede die vroeger een wingerd had bezeten maar zich later beperkte tot de wijnhandel.

  Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

  wijnhandel 2.0

  onderneming die, bedrijf dat wijn koopt en verkoopt; bedrijf waar men wijn kan kopen

  Semagram


  Een wijnhandel…

  is een onderneming; is een organisatie

  • [Functie] dient om wijn te verkopen
  • [Activiteit of handeling] koopt en verkoopt, afhankelijk van de aard van de zaak, wijn in grote hoeveelheden of voorziet in de behoefte van particuliere gebruikers
  • [Object betroffen] handelt in wijn

   Algemene voorbeelden


   Wijnhandel Qualivino te Lier is invoerder van hoofdzakelijk Franse wijnen, waaronder een heel deel grote kasteelwijnen, en hecht daarom veel belang aan de isolatie van haar gebouwen om een constante temperatuur te kunnen realiseren.

   http://www.dakweb.nl/rb/99-8/99-8-28.htm,

   In de proefruimte van zijn wijnhandel 't Sluisje te Utrecht overziet hij nu een volle tafel met afscheidscadeaus en bedankbriefjes, veelal van ex-cursisten die hem als "nobel docent" betitelen.

   http://www.lekkerwijntje.nl/inframes.html?http://www.lekkerwijntje.nl/interview/interview.html?code=14,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een wijnhandel drijven
   • een wijnhandel opzetten

   Pieter Van Huele was gevestigd in de Vlamingstraat in Brugge en dreef er de wijnhandel.

   http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/de_familie_van_huele.htm

   Tegen Boublil wordt aangevoerd dat hij met zijn gezin in 1982 zijn vakantie in Tunesië doorbracht in het gezelschap van Pelat en het echtpaar Bérégovoy en dat hij later met Pelat samenwerkte, onder andere in een wijnhandel die ze samen opzetten.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   wijnhandel 2.1

   gebouw waarin een wijnhandel gevestigd is

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

   Semagram


   Een wijnhandel…

   is een gebouw

     Algemene voorbeelden


     Die nacht heeft hij besloten om de muur van de wijnhandel en de kruidenierszaak door te laten breken.

     Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

     Ik kan ook nog een stukje van de Wagramlaan zien, de wijnhandel op de hoek en een stuk of acht acacia-achtige bomen, die nu bezig zijn bruiniggroen gebladerte uit hun grijze takken te laten spruiten.

     Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     wijnhandel 3.0

     geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de wijnhandel, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in een bepaald marktsegment, in zekere vestigingsplaats e.d.

     Semagram


     Wijnhandel…

     is een geheel van bedrijven; is een geheel

     • [Leden] bestaat uit een aantal bedrijven
     • [Functie] dient, afhankelijk van de aard van de bedrijven, om verbruikers te bevoorraden op grote schaal of ten behoeve van het particuliere verbruik
     • [Object betroffen] handelt in wijn

      Algemene voorbeelden


      De Nederlandse fiscus moet de wijnhandel zo'n 12 miljard frank accijnzen terugbetalen op rode en witte wijn. Dat heeft de Tariefcommissie, de hoogste Nederlandse rechter op dit gebied, beslist [...]. Volgens de commissie werden in die periode binnenlandse vruchtenwijnen en gelijksoortige ingevoerde druivenwijn ongelijk behandeld.

      De Standaard,