wilde actie


wilde actie 1.0

spontane, niet door de vakbonden georganiseerde actie

Algemene voorbeelden


Vanochtend liep een ultimatum af dat de Vervoersbond FNV aan de havenwerkgevers had gesteld. Daarmee hebben de wilde acties een officieel karakter gekregen.

NRC,