wokewashing


wokewashing 1.0

(neologisme)

het zich maatschappelijker betrokkener, 'woker', voordoen van bedrijven dan ze in werkelijkheid zijn door in te spelen op thema's als inclusiviteit en diversiteit, om hun imago te verbeteren en zo meer producten te verkopen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Wokewashing…

is een activiteit

 • [Doel of bestemming] is bedoeld om het imago van een bedrijf te verbeteren en zo meer producten te kunnen verkopen
 • [Waardering] wordt door velen gezien als valse maatschappelijke betrokkenheid

  Algemene voorbeelden


  Vergelijk het met de One Love-armband in Qatar: net door de anti-houding van FIFA kon een loos statement een écht statement worden. Door een gele kaart te pakken in een WK-wedstrijd. Het kaf van het koren scheiden, zeg maar: wie meent het echt? En wie doet gewoon aan "wokewashing", zoals Weyns het noemt, simpelweg om het doelpubliek te aaien? "Grote bedrijven weten erg goed waar ze mee bezig zijn. Als er aan de winst geknabbeld wordt, slikken ze hun idealen snel in", zegt Purnelle.

  De Morgen,

  Dat zie je ook met wokewashing en greenwashing. Dan zeggen bedrijven: 'Oh, we moeten echt iets met racisme doen'. En zodra dat gebeurt, is het vrijwel direct het einde van de beweging want dan is het salonfähig gemaakt. Dan is het gevaar eruit en alles gladgestreken.

  Tijdschrift 'idee',

  Het inclusiviteitsideaal leidt tot wokewashing. [...] Om redenen van inclusiviteit past de Engelse uitgever de naar lichaamsomvang verwijzende typeringen in diens boeken aan en heet een corpulent personage voortaan bijvoorbeeld 'enorm'. [...] Sommige mensen beschouwen zo'n ingreep in andermans pennenvruchten als een legitieme en noodzakelijke aanpassing aan de tijdgeest. Anderen zien er juist ordinaire censuur in en beschouwen zo'n ingreep in iemands geesteskind als wokewashing, een geheel bij de tijdgeest aansluitend Engels leenwoord voor het aanpassen van historische cultuuruitingen aan moderne inclusiviteitseisen, waardoor zulke artefacten echter ook niet meer prikkelen, schuren of lezers op hun lange tenen trappen (wat kunst toch hoort te doen).

  Trouw,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Overige woordfamilieleden


  Etymologie


  Aard herkomst leenwoord
  Vroegste datering 2019
  Brontaal Engels
  Vorm in brontaal wokewashing
  Betekenis in brontaal idem
  Samenhangende woorden (betekenis) artwashing; greenwashing; obesitasversluiering; pinkwashing; purposemarketing; purposewashing; sportswashing