wonderdoener


wonderdoener 1.0

iemand die wonderen verricht

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een wonderdoener…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] verricht wonderen
 • [Toepassingsgebied of bereik] heeft vaak betrekking op heiligen of profeten

  Algemene voorbeelden


  De mensen zagen Hem als wonderdoener. Zelf was Hij ervan overtuigd over uitzonderlijke krachten te beschikken om mensen te genezen van ziekten en om hen die aan bezetenheid leden van de boze geesten te verlossen. Van belang is hierbij hoe Hij deze verrichtingen verklaarde: niet als bovennatuurlijke genezingen, maar veeleer als tekenen dat God met kracht door Hem werkte en zo zijn heerschappij over het kwaad bevestigde. Jezus choqueerde met zijn woord en daad.

  http://users.pandora.be/dirk.viaene/geloof6.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • wonderdoener en beschermer

  Nicolaas van Myra overleed op 6 december 342 [...]. Als wonderdoener en beschermer van mensen in nood werd hij dankzij pelgrims en de kruistochten geliefd bij het gewone volk en met name als beschermer van zeelui, kooplieden en voerlieden.

  http://www.pakhuisvansinterklaas.nl/

  • wonderdoener en genezer

  Jezus was een trouwe jood die de wet in acht nam en nooit in strijd hiermee handelde [...]. Als charismatische wonderdoener en genezer kwam hij in conflict met het institutionele jodendom, maar diepgaand filologisch onderzoek wijst uit dat niet het Sanhedrin maar de Romeinen hem ter dood veroordeelden.

  http://www.xs4all.nl/~folkerts/open.html

  • wonderdoener en prediker
  • prediker en wonderdoener

  "Bij onpartijdige lezing van de [...] evangeliën van Marcus, Mattheüs en Lucas ontstaat niet zozeer het beeld van een redder der mensheid als wel van een joodse wonderdoener en prediker", aldus Flusser.

  http://www.xs4all.nl/~folkerts/open.html

  Jezus van Nazareth was niet de enige rondtrekkende prediker en wonderdoener in de eerste eeuw van onze jaartelling.

  http://www.studiebijbel.nl/

  • wonderdoener en profeet

  De planken van de boekenkasten buigen licht door onder het gewicht van de werken over yoga en bezinning, over wonderdoeners en profeten, over 'Atman', het goddelijke in de mens, dat in tegenstelling tot het lichaam onsterfelijk is.

  De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  wonderdoener 1.1

  iemand die buitengewone prestaties levert

  Betekenisbetrekking


  generalisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een wonderdoener…

  is een persoon

  • [Activiteit of handeling] levert buitengewone prestaties of wordt geacht die te leveren, bijvoobeeld op geneeskundig gebied

   Algemene voorbeelden


   Eveline belde haar minstens eenmaal per week op over nieuwe therapieën, wonderdoeners of ambachtelijke natuurartsen die Lucie van de groeiende aanwas zouden kunnen afhelpen zonder dat er een mes aan te pas kwam.

   Het verkeerde keelgat, Diane Broeckhoven,

   De patiënt is mondiger geworden, wil gehoord worden, beschouwt de arts niet langer als een wonderdoener.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding