zaaitijd


zaaitijd 1.0

periode waarin men pleegt te zaaien

Semagram


Een zaaitijd…

is een tijd

 • [Object betroffen] heeft betrekking op het inzaaien van grond

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Oost-indische kers, bontbladig (Tropaeolum 'Alaska') categorie kruiden [...]. Makkelijke eenjarige met bont blad. Bloemen, blad en jonge zaden zijn eetbaar. Alle delen zijn peperig van smaak. Zaaitijd april - mei.

  http://www.denationaleproeftuin.nl/proeftuin/marktplaats/detail.asp?pg=1

  Boeren die zelf geen of weinig duiven bezaten, zagen met lede ogen toe hoe een zwerm van een buurman op hun pas ingezaaide akkers neerstreek. Vooral in de zaaitijd was dit rampzalig. Dat zij er soms niet voor terugdeinsden om "onder andermans duiven te schiete " is dan ook te begrijpen.

  http://www.postduiven.com/promotie/duivenbase/index.htm

  Belangrijk is de snelle levering van zaaigoed, want de zaaitijd loopt over twee maanden af.

  http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • de zaaitijd van granen

  De zaaitijd van granen is afhankelijk van de soort en in welk werelddeel ze worden verbouwd. Wintergranen worden in de herfst gezaaid en zomergranen in het voorjaar.

  http://www.gzp.nl/main/gzp/index.htm