zeegang


zeegang 1.0

plaatselijke golfbeweging van de zee, die wordt veroorzaakt door de heersende wind en wordt uitgedrukt in een schaal van 0 tot 9; golving van het zeeoppervlak

Semagram (extra betekenisinformatie)


Zeegang…

is een toestand; is een verzameling golven

  • [Oorzaak] wordt veroorzaakt door de heersende wind
  • [Plaats] doet zich plaatselijk voor op zee
  • [Richting] heeft de bewegingsrichting van de wind
  • [Onderscheid of tegenstelling] wordt onderscheiden van deining of de golven die overblijven wanneer de wind is gaan liggen

Hoofdsemagram: zee


Algemene voorbeelden


Golven op zee zijn altijd een combinatie van heel veel verschillende golven met verschillende golflengtes en golfrichtingen. Bovendien zijn er twee soorten golven, namelijk zeegang en deining. Zeegang zijn de golven die door de wind worden opgewekt en gaan dus in de richting van de wind. Deining zijn de golven die overblijven wanneer de wind is gaan liggen. Een golf kan immers niet direct stoppen als de wind gaat liggen, ze deint dus nog wat verder uit in dezelfde richting.

http://www.ikhebeenvraag.be/vraag/1150,

De zeegang hangt [...] hoofdzakelijk af van: de windsnelheid; de duur van de wind; de fetch (uitgestrektheid van het wateroppervlak waarover de wind waait in éénzelfde richting). Voor een gegeven windsnelheid en duur zullen hoe langer de fetch, de golven groter en hoger worden tot het bereiken van een zeker maximum (afhankelijk van de windkracht). Bij een korte fetch (bv. enkele zeemijlen) zal de uitwerking van de wind relatief klein zijn, ongeacht de windsnelheid of duur.

http://www.seamasters.be/info/zeegang.htm,

De zeegang wordt, zoals de Beaufortschaal, door een codenummer aangeduid. De code loopt van 0 - 9. De golfhoogte wordt aangeduid in meter.

http://www.seamasters.be/info/zeegang.htm,

Er was weinig scheepvaart en de boeien waren goed te zien doordat er weinig zeegang was.

http://www.google.nl/search?q=cache:G3HBL5tyPrgJ:www.nautiek.nl/rvs11.pdf+charterreis+site:.nl=nl=lang_nl

De bepalingen staan bekend als de SOLAS-90 amendementen en bepalen dat een roroschip zo moet gebouwd zijn dat het na een ongeval maximaal 15° overhelt en daarbij blijft drijven bij zeegang 3, dat zijn golven die tot anderhalve meter hoog reiken.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


  • van de zeegangen weten

"Ze hebben graag oud-visserlui. Mannen die dag en nacht voor de kust hebben gevaren. Die de zee kennen als hun broekzak. Die van de zeegangen, de stroming en het weer weten."

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBPERS01:002956018:mpeg21:a00017,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


zeegang 2.0

waterweg als onderdeel van een zee

Algemene voorbeelden


En dan is er nog het derde netwerk, de hoofdvaarsystemen. Rijkswaterstaat beheert deze infrastructuur waaronder kanalen en rivieren, zeegangen, bruggen en sluizen.

https://bauhaus.nl/clients/rijkswaterstaat/,

Zij bleef nog vier maanden in Frankrijk wonen om haar laatste duikbrevet en kapiteinsdiploma te halen, dan kan zij straks duikers naar de lagunes en zeegangen varen, waar walvissen zwemmen en hamer- en citroenhaaien jagen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/22/ik-heb-de-luxe-dat-ik-me-kan-afvragen-wie-ik-ben-a1607337,