zee


zee 1.0

afbeelding

Bron: mayshing
( CC BY 3.0 )

aan stromingen en getijdenwerking onderhevige zoute watermassa die zich over het grootste gedeelte van het aardoppervlak uitstrekt en de kusten van het vasteland bespoelt
In algemene zin in tegenstelling tot 'land, aarde, het droge'.

Semagram


De zee…

is een water

 • [Geluid] maakt bij zware golfslag een bulderend geluid
 • [Geur] heeft een frisse, zilte geur
 • [Kleur] is blauw, grijs of bruingroen
 • [Omvang concreet] bedekt het grootste deel van het aardoppervlak
 • [Uiterlijk] vertoont deining en golfslag
 • [Materiaal] bestaat uit zout water
 • [Functie] wordt gebruikt voor scheepvaart en visvangst
 • [Plaats] bedekt het grootste deel van het aardoppervlak
 • [Temperatuur] varieert in temperatuur naar gelang van de geografische plaats op het aardoppervlak
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is onderhevig aan getijdenwerking en vertoont stromingen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak onderhevig aan grote windkracht
 • [Waardering] is belangrijk als voedselbron en voor de handel
 • [Waardering] wordt beschouwd als gevaarlijk door zijn stromingen, getijden en weersveranderingen

Algemene voorbeelden


De zon verdampt het water van de zee met achterlating van het zout.

De Standaard,

Vanuit mijn bed zie ik de zee met een laag hangende nevel.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

Het is mogelijk rechtstreeks gegevens over de toestand van de zee van een satelliet te krijgen via radarmicrogolftechnieken (backscatter). Vissers in de Stille Oceaan maken gebruik van satellietinformatie voor het vaststellen van de warmtegrenzen in de oceaan waar zalm en tonijn bij elkaar komen.

http://users.skynet.be/fa010008/spacenet-ruimtevaart/regio/schoolpaper1.htm

Het is dinsdagochtend, de zee is kalm, de hemel bewolkt, de zichtbaarheid beperkt als vanaf 7 uur een streepje Denemarken zichtbaar wordt.

De Standaard,

De zee is ruw en de eetzaal biedt zodoende voldoende plek. Ik eet voortreffelijk en merk dat ook aan onze tafel slachtoffers vallen die in hun hut het eten aan de vissen gaan voeren.

http://www.zeevisland.com/00-Vangstberichten/2011/Reisverslag-Noorwegen/_NO-RV--2011--08.htm,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • klotsen

Twintig meter lager klotst de zee tegen de rotsen.

Morgenster, Jaap Scholten,

De zee klotst tegen de kust. De mens komt en gaat als ijle lucht.

http://www.kombuispraat.com/viewtopic.php?f=1&t=823&start=3584,

met adjectief ervoor


 • de diepe zee
 • de grijze zee
 • de grote zee
 • de zilte zee
 • de zoute zee

Eerst dan wordt de zee de grote zee, de zoute zee, de diepe zee, soms zelfs de zo leerzame heiige zee, want bij afwezigheid van horizon is men al gauw het middelpunt.

Gesprekken in huizen aan zee, Willem Brakman,

Beneden mij golft de grijze zee en breekt in schuimkoppen tegen de glimmende basaltblokken.

Buiten is het maandag, J. Bernlef,

Proef de smaak van de zilte zee met dit verfrissende arrangement!

http://www.vvvterschelling.nl/vvvterschelling/nieuwsarchief/artikel/artikel/zomers-zilte-zee-arrangement-1/,

 • de kalme zee
 • de wilde zee
 • de woelige zee

Op een mooie morgen kozen opnieuw enkele van zulke schepen, afkomstig uit Byzantië, zee. De hemel was strak en wolkeloos en op het water was geen rimpeltje te zien [...]. Maar dit was allemaal schijn. De kalme zee gaf de mannen een bedrieglijk gevoel van veiligheid en deed hun waakzaamheid verslappen.

http://www.beleven.org/verhaal/van_de_reddingbrengende_oever,

"Er is zo veel dat ik zal missen: de mensen, de stilte, het vissen, de wilde zee", zei Child, terwijl zijn vrouw een traan wegpinkte.

De Standaard,

Ik leun met mijn kin op mijn armen, betoverd door het silhouet van de berg tegen de lucht, en de blauwgroene, met schuimstrepen gemarmerde, woelige zee, die tot aan de horizon een en al schelle glinstering is.

Sleuteloog, Hella S. Haasse,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de deinende zee
 • de golvende zee
 • de kabbelende zee
 • de kolkende zee
 • de ruisende zee
 • de schuimende zee
 • de ziedende zee

Niets idyllischer dan een prachtige ovale kamer met wijd openslaande deuren, een majestueus balkon en bovenal een feeëriek uitzicht op de eindeloos deinende zee.

De Standaard,

Het ontwerp, de symbolen en het patroon van de Griekse vlag [...]. Het gestreepte patroon werd gekozen vanwege de gelijkenis met de golvende zee die de kusten van Griekenland omringt.

http://www.grieksegids.nl/grieksevlag.php,

We hebben uren doorgebracht op de veranda, met prachtig uitzicht op [...] de kustlijn van Marang en onder de veranda het rustgevende geluid van de kabbelende zee met talloze krabbetjes die over de rotsen klauteren.

http://www.malaysiasite.nl/pulaugemia.htm,

Hij herinnerde zich een bergpad waarop hij gelopen had, in de diepte de kolkende zee, tussen steengruis een verpletterde hagedis, jong nog, voorjaarsbloemen wiegend in de wind.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Zodra je gaat zitten klinkt uit kleine Sony-speakertjes, verstopt tussen de bosjes, de ruisende zee of vogelgezang.

Werk, Josse De Pauw,

Aphrodite de Griekse Venus. Werd in de schuimende zee geboren uit het door Kronos daar weggeworpen lid van zijn ontmande vader Uranus.

http://www.ping.be/wugi/mytholo.htm

Ik zag de ziedende zee, grote golven benaderden ons van achteren, de mannen schreeuwden in het want, er was grote opgetogenheid.

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

met substantief ervoor


 • richting zee

In het late licht kan hij nog net zien hoe een schip de Bosporus opvaart, richting zee.

NRC,

De loods vraagt geregeld informatie over het verkeer in en rond de sluizen. Ondertussen gaat een lang lint schepen richting zee.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • aan zee
 • aan de zee

Ook is het de harde realiteit dat sommige landen beter in staat zullen zijn om te profiteren van internationale handel en kapitaalverkeer dan andere landen. Zo is het bekend dat landen met een monding aan zee een betere uitgangspositie hebben dan landen die ingesloten worden door andere landen.

http://www.feweb.vu.nl/oae/education/collegezalm.pdf,

Dit aan zee gelegen natuurreservaat staat vooral bekend om zijn grote variëteit aan watervogels.

http://www.arakea.be/site/thamb_21384.htm,

Vooral na de Reformatie groeide Nederland vrij exclusief uit tot een handelsmogendheid [...]. Het land was goed bereikbaar dankzij zijn vele waterwegen, zijn ligging aan de zee, het vlakke terrein en zijn gematigd klimaat.

NRC,

Het plein ligt in een baaitje direct aan de zee en is omringd door vrolijk beschilderde huizen die lijken te rusten tegen de groene bergen.

http://www.trendystyle.net/lifestyle/hotspots/portofino_02.html,

 • boven zee

Tijdens de boven zee uitgevoerde proef verliet het experimentele wapen zijn geplande koers.

NRC,

In de zomer is oostenwind juist warmer (westenwind wordt dan boven zee afgekoeld).

De Standaard,

 • in zee
 • in de zee

De fossielen zijn naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit de provincie Guizhou in Zuid-China [...]. Langzamerhand raakten ze met slib bedekt, en werden zo beschermd tegen zuurstof die later weer volop in zee aanwezig was.

http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/nieuws-28.htm,

Wanneer de volgende dag blijkt dat Tobia zelfmoord heeft gepleegd, besluit hij om eerst Tobia te wreken en zich daarna in zee te verdrinken.

http://www.pacinfo.be/film/tlz/turidi.htm,

Je kunt in de regel niet zien wat er in de zee leeft, terwijl op het land een wandelingetje voldoende is om een aardige indruk te krijgen van de plaatselijke flora en fauna. Dat ondoorgrondelijke maakt de zee fascinerend.

http://www.ecomare.nl/archiefpersbericht.htm,

We hadden ook 5 vrije dagen. Twee hebben we gebruikt voor de jaarlijkse schildpaddenparty [...]. De volgende twee zijn Anke en ik naar Elba getrokken waar we [...] op het strand onder de sterrenhemel geslapen hebben en 's morgens om 7 uur in de zee gezwommen hebben.

http://perswww.kuleuven.ac.be/~p1187470/italie.html,

 • naar zee
 • naar de zee

Het gesteente wordt geërodeerd en langs hellingen en door bergstroompjes naar rivieren gevoerd en vervolgens naar zee getransporteerd.

http://www.monumentenzorg.nl/restbeh/info282002/info28_02.html

Via de Schelde kon men langs Dendermonde om Gent bereiken en doorheen de vele rivieren en kanalen van West-Vlaanderen naar zee varen.

http://home.planetinternet.be/~ld907264/touwslagerij/touwslagerij_besluit.htm

Toeristen liefst naar de zee [...]. De Nederlandse kust is steeds meer in trek bij buitenlandse toeristen. Maar Nederlanders bleven afgelopen jaar ook vaker dichterbij huis en gingen op vakantie naar een kustplaats bij hen in de buurt.

http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article8180171.ece/Toeristen-liefst-naar-de-zee,

'Zeg Jos, gaan we niet naar de zee met de kinderen?', vragen duizenden Vlaamse vrouwen aan hun man.

De Morgen,

 • op zee
 • op de zee

De meeste olievervuiling op zee komt overigens van illegale lozingen, niet van ongelukken.

http://www.ecomare.nl/archiefpersbericht.htm,

De zonnecellen kunnen nu al rendabel elektriciteit leveren op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn met het gewone elektriciteitsnet, ook in het Belgische klimaat. Bijvoorbeeld om boeien of meetstations op zee van stroom te voorzien.

De Standaard,

Zijn ogen bleven hangen bij iets op de zee.

De aanslag, Harry Mulisch,

De vissen die van de zee naar het binnenland migreren, scoren slechter dan verwacht [...]. Voor sommige vissoorten komt dat door overbevissing op de zee.

De Standaard,

 • ter zee

Op 20 november 2000 stelden de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie daarbij nog een aantal tekorten vast die moeten worden weggewerkt: het gebrek aan strategische transportcapaciteit, zowel ter zee als in de lucht en onvoldoende luchtafweer en precisiebewapening.

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=243

De kostprijs van het luchtvervoer loopt er op tot een kwart van de waarde van de vervoerde goederen, en voor het vervoer ter zee vanuit West-Afrika gelden vrachttarieven gaande tot 19 procent.

De Standaard,

 • uit zee
 • uit de zee

Uit de collecties van de tien musea kiest hij objecten die illustratief zijn voor scheepvaart en visserij, de strijd tegen het water, de flora en fauna in waterrijke gebieden en vondsten uit zee.

Meppeler Courant,

De organisatie heeft sinds het ongeluk duizenden wrakstukken uit zee opgevist voor reconstructie.

De Standaard,

Door omwoeling van de bodem wordt onherstelbare schade aangericht, en voedsel voor vogels wordt in te grote mate uit de zee gehaald.

http://pvda.nl/renderer.do/,

Voor de hanafieten zijn alleen de vissen uit de zee halal (zuiver volgens de islamitische spijswetten), de malekieten mogen alles wat uit de zee komt eten, dus ook schaal- en weekdieren.

http://www.khbo.be/~lodew/Islam_met_mosselen.htm,

 • vanaf zee
 • vanaf de zee

Vooral de Britten stuitten op tegenstand op weg naar Umm Qasr, de belangrijkste havenstad van Irak. Die stad werd daarna door mariniers ingenomen. Daardoor kunnen nu vanaf zee versterkingen worden aangevoerd.

Haagsche Courant,

2,2 miljard m³: totale hoeveelheid water die gedurende een getijcyclus de Westerschelde vanaf zee in- en uitstroomt. Dit wordt het getijvolume genoemd.

http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeecijfers/main.php?id=1&sid=13&ssid=24

Dat strand was alleen vanaf de zee te bereiken.

Blauwbaard, Pauline Slot,

De wondermooie bocht bestaat uit een baaienreeks van 4 kleinere baaien, die door nauwe engten onderling verbonden zijn. Vanaf de zee landinwaarts zijn dat de Baai van Herceg Novi, de Baai van Tivat, de Baai van Risan en de eigenlijke Baai van Kotor.

http://www.montenegroreizen.be/Toeristische%20regio%27s.htm

 • vanuit zee
 • vanuit de zee

Vanouds heeft de bescherming tegen stormvloeden vanuit zee een hogere prioriteit dan beveiliging tegen hoogwater op de grote rivieren en het IJsselmeer.

NRC,

Dankzij de directe toegang vanuit zee en de diepte van het water in het toegangskanaal en langs de kaaien (tot Z (- 16 m)), is de buitenhaven bijzonder geschikt voor container- en roro-vervoer.

http://www.zeebruggeport.be/zbport/n/index.htm

Geen ster was te zien en vanuit de zee waaide een sterke wind.

http://www.homepages.hetnet.nl/~marteau7/voxfidei/page7.html,

De duincomplexen van de Westkust, waar door jarenlange duinwaterwinning zoutintrusie optreedt vanuit de zee in het zoetwaterlichaam van de duinen.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

met ander, nevengeschikt substantief


 • zee en land
 • zee en lucht
 • zee en rivieren
 • zee en strand
 • zee en wind
 • zee en zand
 • zee en zon

We opereren zowel boven zee als op het grensgebied van zee en land.

http://www.denhelderairport.nl/nl/index.htm,

Uitkijken naar andere schepen was inspannend, omdat er nauwelijks een horizon was: zee en lucht gingen naadloos in elkaar over.

Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom

De huidige veiligheidsbenadering voor de bescherming tegen overstromingen door zee en rivieren gaat uit van een goede waterkering onder maatgevende omstandigheden.

http://www.dubo-centrum.nl/

In tegenstelling met een zwembadbewaking opereert een strandreddingsploeg in een natuurlijke omgeving. Door inwerking van allerhande invloeden zijn zee en strand voortdurend in evolutie.

http://www.redderaanzee.wobra.be/

Deze van Noord naar Zuid lopende [...] onder invloed van zee en wind afgezette zandruggen, lagen ten opzichte van het omliggende veen- en weidegebied wat hoger en vormde zo langgerekte vrij smalle stroken droge grond.

http://www.devoordes.nl/html/buitenplaatsen2.html,

Zon, zee en zand zijn een masker waarachter zich het ware gelaat van Spanje schuilhoudt.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

De geneugten van zee en zon zijn een leitmotiv in zijn werk en leven.

De Standaard,

Vaste verbindingen


de zee komt op


  Zie: de zee komt op

open zee


  Zie: open zee

opkomende zee


  Zie: opkomende zee

territoriale zee


  Zie: territoriale zee

volle zee


  Zie: volle zee

wijde zee


  Zie: wijde zee

aan zee


  Zie: aan zee

dagje aan zee


  Zie: dagje aan zee

vakantie aan zee


  Zie: vakantie aan zee

recht door zee gaan


  Zie: recht door zee gaan

recht door zee zijn


  Zie: recht door zee zijn

er moet nog veel water door de zee vloeien


  Zie: er moet nog veel water door de zee vloeien

in zee gaan met iemand


  Zie: in zee gaan met iemand

in zee steken


  Zie: in zee steken

naar zee gaan


  Zie: naar zee gaan

water naar de zee dragen


  Zie: water naar de zee dragen

over zee


  Zie: over zee

te land en ter zee


  Zie: te land en ter zee

zee houden


  Zie: zee houden

zee kiezen


  Zie: zee kiezen

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


zee 2.0

uitgestrekt zout water dat door zijn ligging tussen bepaalde kusten of door contouren van een bekken in de zeebodem wordt begrensd en kleiner is dan de oceanen waarmee het een aaneengesloten geheel vormt of in verbinding staat; soms ook, ongeacht de grootte en dan vaak in het meervoud, in algemenere toepassing op ieder afzonderlijk deel dat men met een eigen naam onderscheidt binnen de zoutwatermassa die het aardoppervlak grotendeels bedekt

Semagram


Een zee…

is een water

 • [Geluid] maakt bij zware golfslag een bulderend geluid
 • [Geur] heeft een frisse, zilte geur
 • [Kleur] is blauw, grijs of bruingroen
 • [Omvang concreet] is uitgestrekt maar kleiner dan een oceaan
 • [Uiterlijk] vertoont deining en golfslag
 • [Materiaal] bestaat uit zout water
 • [Geheel] behoort tot de zoutwatermassa die het grootste deel van het aardoppervlak bedekt
 • [Functie] wordt gebruikt voor scheepvaart en visvangst
 • [Plaats] is gelegen tussen bepaalde kusten of binnen een bekken in de zeebodem en heeft een bodem die in tegenstelling tot oceaanbodems nog bij een bepaald continent hoort
 • [Temperatuur] varieert in temperatuur naar gelang van de ligging in een bepaald klimaatsgebied
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is onderhevig aan getijdenwerking en vertoont stromingen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak onderhevig aan grote windkracht
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] staat in verbinding met de grotere oceanen
 • [Waardering] is belangrijk als voedselbron en voor de handel
 • [Waardering] wordt beschouwd als gevaarlijk door zijn stromingen, getijden en weersveranderingen

Algemene voorbeelden


De Noordzee is de zee tussen Noorwegen, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken. De Noordzee is een ondiepe (30-200 m) randzee van de Atlantische oceaan met een gemiddelde diepte van 90 meter.

www.kustgids.nl/verkenners/pdfs/noordzee.pdf

De bultrugwalvis, ook kortweg bultrug genoemd, komt voor in alle zeeën van de wereld.

http://www.natuurwetenschappen.be/museum,

Zolang de grote mogendheden elkaar over de hele wereld bestrijden zullen de zeeën van grote strategische waarde zijn en is het diepzee-onderzoek van militaire betekenis.

http://home.tiscali.be/johnny.bonte18/teksten/titanic/titanic_20.htm

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de Adriatische Zee
 • de Baltische Zee
 • de Caraïbische Zee
 • de Egeïsche Zee
 • de Middellandse Zee
 • de Zwarte Zee

Rusland heeft nu verkenningstroepen naar de Adriatische zee gestuurd, Russische wapenzendingen naar Servië zouden door het gloednieuwe Navo-lid Hongarije tegengehouden zijn.

http://www.lsp-mas.be/lsp/archief/99/184/poging2.html,

Joegoslavië is voor de Russen een uitweg naar de Middellandse Zee wat niet onbelangrijk is voor de Russische handel in de wereld [...]. In het noorden is de Baltische Zee vaak bevroren. In het zuiden ligt de Zwarte Zee maar die wordt gecontroleerd door Turkije want de Russen moeten via de Bosporus passeren.

http://www.pvda.be/solidair/n1999/joegos199902.htm

Jorge werkt bij een van de staatsondernemingen die op het strand van de luxe badplaats Varadero speeltjes verhuren aan de westerse toerist die even iets anders wil dan zwemmen in het warme, blauwgroene water van de Caraïbische zee.

NRC,

Het nieuwe Rusland moet eraan gehinderd worden zijn oude imperiale status terug op te nemen. Daartoe moeten de toegangswegen vanuit Rusland naar de bodemschatten afgesloten worden. Draaipunt en knieschijf hier is vb Oekraïne met grondstoffen en toegang tot de Zwarte zee.

http://home.pi.be/~penninc/3gel/us-eu-vasal.html,

 • een tropische zee
 • een warme zee

Grote barracuda's worden meestal niet langer dan 120 cm, soms tot 180 cm. Woongebied: tropische zeeën van de gehele wereld (behalve het oostelijk deel van de Stille Oceaan).

http://www.rotterdamzoo.nl/import/bestanden/doc/blijdorp_barracuda.doc

De kleuren komen los van het zwart om op te lossen in het water, ze evolueren van de koude nachten van het noorden tot de warme zeeën van het zuiden.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • zeeën en bergen
 • zeeën en meren
 • zeeën en oceanen

Jan Cremer [...] trok over zeeën en bergen, met karavanen mee door de woestijn [...], in een tijd dat reizen écht avontuur en vol gevaar was.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

De onderzoekers vonden hoge koncentraties kwik, dat giftig is voor mens en dier, in de levers van vissen in de zeeën en meren in het noordpoolgebied.

De Standaard,

In de masteropleiding Mariene Biologie bestudeer je het leven in zee. Juist omdat de zeeën en oceanen een enorme hoeveelheid aan leven herbergen, heb je veel kennis nodig van ecologie, fysiologie, biochemie, celbiologie en mathematica.

http://www.fwn.rug.nl/aspirant/biologie/html/main-mariene.html

Vaste verbindingen


de zee loopt af


  Zie: de zee loopt af

de zeven zeeën


  Zie: de zeven zeeën

een zee om uit te drinken


  Zie: een zee om uit te drinken

er valt geen zee te bevaren met iemand


  Zie: er valt geen zee te bevaren met iemand

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


zee 3.0

de gezamenlijke golven of golving van het zeeoppervlak, veroorzaakt door de wind; zeegang; soms ook specifieker in nautische of weerkundige zin ter aanduiding van de golfslag bij een windkracht van 5 beaufort en golven van 1,25 tot 2,5 meter
Behalve in de onderstaande verbindingen ook aangetroffen in nautische specificaties als licht golvende zee, golvende zee, zeer hoge zee, buitengewoon hoge en wilde zee.

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

Semagram


De zee…

is een toestand; is een verzameling golven

 • [Vorm] vertoont een opeenvolging van pieken en dalen
 • [Oorzaak] wordt veroorzaakt door de wind
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] vertoont een regelmatig of onregelmatig patroon; varieert in kracht van zwak tot overweldigend

  Algemene voorbeelden


  Beaufort: 5. Zeegang 4: zee. Schaal van Petersen: Matige golven van veel grotere lengte. Opwaaiend schuim en overal witte schuimkoppen.

  http://www.plankzeil.eu/index.php/beaufortschaal,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • toenemen

  Stuurautomaten: nadelen [...] Stuurt slechter naarmate wind en zee toenemen.

  windpilot.com/n/pdf/bookhol.pdf

  Vaste verbindingen


  er staat veel zee


   Zie: er staat veel zee

  de zee staat hol


   Zie: de zee staat hol

  aanschietende zee


   Zie: aanschietende zee

  hoge zee


   Zie: hoge zee

  holle zee


   Zie: holle zee

  kabbelende zee


   Zie: kabbelende zee

  kalme zee


   Zie: kalme zee

  korte zee


   Zie: korte zee

  lange zee


   Zie: lange zee

  ruwe zee


   Zie: ruwe zee

  vlakke zee


   Zie: vlakke zee

  wilde zee


   Zie: wilde zee

  zware zee


   Zie: zware zee

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  zee 4.0

  (scheepvaart [verkeer])

  grote, zware golf; hoge baar

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 4.0

  Semagram


  Een zee…

  is een golf; is een stoffelijke zaak

  • [Afmeting] is groot
  • [Materiaal] bestaat uit zeewater
  • [Ontstaan] wordt meestal door de wind opgestuwd
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] stort over en heeft dan een grote kracht

  Algemene voorbeelden


  Om circa 01.15 uur kwam er met een enorme dreun een zee over. De kapitein die achter zijn bureau zat werd door de klap twee meter weggeslingerd.

  http://ikregeer.nl/documenten/stcrt-1998-255-URS185,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • hoge zee

  Omstreeks 06.30 is een hoge zee, ca 15 meter, aan dek gelopen waardoor het schip zwaar slagzij maakte, zeer kort daarop gevolgd door een tweede nog hogere, waarop het schip is gekapseid en later gezonken.

  http://www.smit-lloyd.com/oud/1_57.html

  Je begrijpt dat die kapitein ook maar een beetje als een zombie rond liep, hij kon alleen maar kijken hoe de wind en de zee sterk aan het toenemen waren en hoe de hoge zeeën over zijn boeg en dekken denderden en alles mee namen wat niet vast gelast zat.

  http://www.smit-lloyd.com/P%20SL%2013.htm,

  Vaste verbindingen


  geen zee gaat te hoog voor iemand


   Zie: geen zee gaat te hoog voor iemand

  zee 5.0

  aanzienlijke hoeveelheid, massa; immense overvloed; zeer groot aantal; menigte
  Vooral met een van-bepaling als nadere specificatie. Vaak in hyperbolisch taalgebruik; soms ook in het mv.

  Semagram


  Een zee…

  is een massa; is een hoeveelheid

  • [Aantal of hoeveelheid] bestaat uit een grote hoeveelheid van iets of uit een groot aantal van gelijksoortige zaken

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • een zee van asfalt
   • een zee van marmer
   • zeeën van groen
   • zeeën van olie

   Ook eist elke gemeente een groot aantal parkeerplaatsen bij een shopping mall, zodat deze onveranderlijk wordt omringd door een zee van asfalt.

   http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/08/11/Vp/bk1.html,

   Nooit zal ik die zee van glanzend zwart marmer op al die nieuwe kerkhoven in Bosnië, dorp na dorp, vergeten.

   Het fatale onbegrip, Geert Mak,

   Ze kon alle heuvels rond het dorp zien: hellende zeeën van groen, dat onder de grijze wolken nog donkerder leek dan anders.

   De Openbaring, Tom De Cock,

   De geestelijke sporen van de mens die over de aarde gaat, moordend, martelend en verwoestend in chemische dampen, in zeeën van brandende olie.

   Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

   • een zee van bloemen
   • een zee van lichtjes
   • een zee van vlaggen
   • zeeën van drugs
   • zeeën van mensen

   Eind april, begin mei bloeit de Japanse sneeuwbal. De sierlijke, bijna horizontaal gebogen twijgen zijn dan gesierd met een zee van witte bloemen.

   http://www.neerlandstuin.nl/struiken/vibplic.html

   Met een beetje aardrijkskundige kennis valt vanuit de lucht perfect op te maken waar het toestel zich boven Nederland bevindt. Geen tijd om van de zee van lichtjes op de grond te genieten, er moet gewerkt worden.

   http://www.mindef.nl/nieuws/defensiebladen/010301_brabant.html,

   De Oranjes zijn een fantastisch publiek. Ik verwacht in de hal een zee van oranje-gekleurde vlaggen. De stemming zal zijn zoals bij een schaatswedstrijd, dus absoluut euforisch.

   (onbekend) ,

   Van hieruit gingen zeeën van drugs naar de internationale markten.

   De Standaard,

   Er is zondag in Tbilisi geen oproerpolitie meer te zien. Alleen maar zeeën van mensen.

   de Volkskrant,

   • een zee van kritiek
   • een zee van licht
   • een zee van ruimte
   • een zee van tijd
   • een zee van verdriet
   • zeeën van capaciteit
   • zeeën van tijd

   Rechtse politici [...] die na de moord op Rabin een zee van kritiek over zich heen hebben gekregen wegens opruiende taal tegen Rabin, zeiden gisteren dat die rechtse provocaties misschien wel door de Shin-Beth zijn geïnspireerd om de nationalistische oppositie in diskrediet te brengen.

   De Standaard,

   Tuinbouwkassen en sportstadions verspreiden elke avond een zee van licht.

   Trouw,

   De aparte woon- en slaapkamer creëren een zee van ruimte.

   http://www.recreatiezeeland.nl/rz/accom=1/ regio=6/plaats=124/loka=32/,

   Toen hij 21 jaar geleden met pensioen ging, had hij ineens een zee van tijd.

   http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL=685

   Dit programma stond stil bij medische blunders en vooral bij de gevolgen voor de nabestaanden van de slachtoffers: een zee van verdriet, dat spreekt.

   Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

   De drukkerij heeft zeeën van capaciteit over.

   NRC,

   Zijn eigen leven omschreef hij als "te gelukkig om interessant te zijn", wat hem blijkbaar zeeën van tijd opleverde om verhalen te produceren.

   De Standaard,

   • een zee van klachten
   • een zee van schandalen
   • zeeën van data
   • zeeën van emoties

   Velen verklaarden zich voorstander van de publieke omroep, maar er kwam ook een zee van klachten los.

   (onbekend) , de Volkskrant,

   President Bill Clinton oogst dezer dagen veel lof van commentatoren allerhande. Het is ooit anders geweest [...]. Het gevaar blijft echter dat hij al snel ten onder gaat in een zee van schandalen.

   De Standaard,

   We zoeken naar de juiste middenweg tussen het ontsluiten van die zeeën van data, zodat je er economisch voordeel van hebt.

   http://www.digitalboardroom.com/index.html?menu_id=18&content_id=509,

   Ook de ouders gaan door zeeën van emoties.

   http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen