zeerover


zeerover 1.0

afbeelding

Bron: Ashley Rehnblom
(CC BY 2.0)

iemand die de zeeën bevaart en schepen aanvalt om deze buit te maken of te plunderen en de opvarenden te beroven of te gijzelen voor losgeld; iemand die zeeroof pleegt; piraat; zeeschuimer

Semagram


Een zeerover…

is een rover; is een persoon

 • [Attribuut] heeft in de historische stereotiepen vaak een ooglap, een doek of sjaal om het hoofd en soms een houten onderbeen of een haakprothese voor een hand
 • [Geheel] maakt deel uit van de opvarenden van een roofschip
 • [Plaats] is actief op zee
 • [Activiteit of handeling] pleegt geweld en rooft
 • [Betrokkene] belaagt schepen die goederen of personen vervoeren
 • [Middel] maakt gebruik van bewapening en vaak van een bewapend schip
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt in principe onderscheiden van de kaper die in vroegere eeuwen door de eigen overheid gemachtigd was om de scheepvaart van een vijandelijke natie zoveel mogelijk schade toe te brengen

Algemene voorbeelden


Kinderen die in Maastricht wonen, moeten carnaval leren vieren [...]. De pakjes [...] van de kinderen zijn af. Nu die van de ouders nog. Vijf dagen lang verandert de familie Van Iterson in de familie Surcouf, nazaten van de beruchte Franse zeerover Robert Surcouf, die tweehonderd jaar geleden de schrik was van alle Engelse schepen die zich op de Indische Oceaan waagden.

NRC,

De zeehelden uit onze vaderlandse geschiedenisboeken, Jan Pieterszoon Coen, Michiel de Ruyter, Piet Hein, beschreven als glorierijke gezagsdragers en geroemd om hun heldhaftige en fiere daden, in werkelijkheid zeerovers en piraten, hadden niet alleen voorkeur voor het Twentse hout, ook voor de daar gefokte vette geiten en kippen, die een dubbele functie aan boord hadden.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

Tegenwoordig zijn er steeds meer zeelieden die een aanval van piraten te verduren hebben gehad. Sommige van deze moderne zeerovers bedienen zich van geavanceerde wapens. Wie de verslagen leest van deze aanvallen, kan zich weinig meer voorstellen bij de vrijbuiterromantiek die om het zeeroverschap hangt.

http://www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/jv0302vrw.pdf

In een van de bloedigste incidenten vorig jaar overvielen vier gewapende zeerovers een vissersboot bij de Basilan-eilanden in de Filipijnen. Ze schoten negen bemanningsleden dood.

De Standaard,

Vier van de zes zeerovers, die na de vrijlating van de gegijzelden door een Franse commando op Somalisch grondgebied overmeesterd werden, behoren tot de clan van Yusuf [...]. De piraten hadden de driemaster met dertig mensen aan boord op 4 april voor de Hoorn van Afrika gekaapt.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF05052008_085,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • beroemd zeerover
 • berucht zeerover

Deskundige auteurs nemen de lezer mee in het kielzog van beroemde en minder beroemde zeerovers en kapers als Gillis Dornhoven, Piet Hein, Claas Compaen en Simon de Danser.

http://www.walburgpers.nl/site/boek_detail.php?hfst_id=104&hfst_id_parent=5&boek_id=979&text=&PHPSESSID=fbdce2f659636be2deccb6e579154fae,

Nederlandse zeelieden bleven tot begin negentiende eeuw bang voor de beruchte zeerovers en kapers uit Noord-Afrika.

http://www.innl.nl/page/720?source=anno,

Vaste verbindingen


Barbarijse zeerover


  Zie: Barbarijse zeerover

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • zeeroverachtig
 • zeeroverij
 • zeeroverschap
 • zeerovertje

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • zeeroversbaard
 • zeeroversbende
 • zeeroverschat
 • zeeroversdoek
 • zeeroversheld
 • zeerovershol
 • zeerovershoofd
 • zeeroversklucht
 • zeeroverskoning
 • zeeroversmuts
 • zeeroversnest
 • zeeroversschat
 • zeeroverstaat
 • zeeroversverhaal
 • zeeroversvrouw

zeerover 1.1

schip van een zeerover; piratenschip

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een zeerover…

is een vaartuig

   Algemene voorbeelden


   Een Engelse zeebonk trekt rond 1700 met drie van zijn zoons naar Afrika om in opdracht van de Engelse Oost-Indische Compagnie een zeerover te vernietigen op de Indische Oceaan.

   http://www.omero.nl/auteurs/s/m/wilbur-smith/moesson/,